fbpx

Velkommen til Resopti

Resopti fremmer læring og skaber dialog mellem borgere, pårørende, sundhedsprofessionelle og ledere, med formålet at forbedre livskvalitet for borgere i ældre- og demensomsorgen.

Resopti arbejder med strategi, ledernetværk, foredrag, kompetenceudvikling, supervision, forfatterskab, facilitering af forandrings- og samskabelsesprocesser i relation til både faglige og organisatoriske problemstillinger. Resopti rummer også lærings- og refleksionspleaformen Webinar Resopti©

Webinar Resopti©

 • Webinar Resopti© tilbyder en unik mulighed for at deltage i online undervisning og oplæg til refleksion om familiære, etiske, personlige, faglige og organisatoriske problemstillinger, der er relateret til ældre- og demensomsorgen. Webinar Resopti© er opdelt i tre hovedkategorier, som henvender sig til:
 • Borgernær sygepleje
 • Plejepersonale
 • Pårørende

Forandringsprocesser

Medarbejdere og ledere i sundhedsvæsenet gennemfører hele tiden store forandrings- og implementeringstiltag, der skal optimere kvalitet og effektivitet i plejen. Ofte opleves det, at skibet bygges, mens det sejler…Der skal god planlægning til, så processerne opleves praksisnære og meningsfulde for alle involverede parter.

Kompetenceudvikling

Den nye generation af ældre personer indgår i samarbejdet med sundhedsprofessionelle med andre forventninger og nye komplekse problemstillinger end tidligere. Derfor er der behov for konstant kompetenceudvikling og refleksion mellem medarbejdere og ledere, så kvalitet i pleje og omsorg opretholdes og tilpasses nye behov og tendenser.

Samskabelse

Samskabelse kan have mange ansigter – og hensigter. Når reel samskabelse faciliteres, er der mulighed for at styrke tillid, kreativitet og samspil mellem mennesker, så der opstår ejerskab og fællesskab om det ny-skabte.

Mette Rohde, leder af udviklingsafdelingen, Vesthimmerlands Kommune

“Vesthimmerlands Kommune, har sammen med Tina Risager gennemført et ledelses forløb i forbindelse med organisering af demensområdet.

Det har været en veltilrettelagt proces, med stort udbytte for de deltagende ledere. Både i forhold til demensfaglig udvikling og ledelsesudvikling. Tina er en engageret underviser, som har stort fokus på de lokale forhold, og den kontekst hun underviser ind i.

Som opfølgning har Tina Risager undervist ressourcepersoner på demensafsnittene. Det er afviklet med gode tilbagemeldinger fra personalet, på det faglige indhold og ikke mindst Tinas evner som formidler og underviser ”i øjenhøjde” med det deltagende personale”

 • Anne Munch

  Uddannelsesleder VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

  Tina arbejder strategisk og med stort overblik. Hun ser de store linjer og kommunikerer åbent og ligefremt om tingene

 • Line Langberg

  Specialeansvarlig sygeplejerske

  Jeg vil gerne sige tak for god og konstruktiv vejledning, det har jeg sat pris på. Tak for denne gang

 • Iben Juul Nielsen

  Modtager af Demensprisen 2019

  Jeg har læst bogen. Den vil helt sikkert være en opslagsbog i mit pårørendearbejde fremadrettet – en fortælling der taler til alle mine sanser. Jeg vil anbefale mine kollegaer til at læse den. En meget stærk og rørende fortælling. Tak.

 • Hanne Lindberg Nejsum

  Lektor VIA

  “Tina driver målrettet en proces fremad og har øje for samarbejdspartnere og de mange forskellige aspekter et komplekst sundhedsfagligt vidensfelt kræver”

 • Tusind tak for din bog. Helt utroligt at vores historie ligner så meget. Det er præcis de samme tanker og frustrationer vi har med os. Meget interessant læsning. Tak.
 • Wow! Har lige set dit webinar. Du burde være obligatorisk underviser på alle landets plejehjem 🙂

 • Anne Munck

  Uddannelsesleder VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

  Tina har kontinuerligt fokus på trivsel i organisationen, og går i front i forhold til at tage fat i problemstillinger

  Info


  +45 60 55 13 27
  Resopti@resopti.dk
  CVR: 33735049

  Modtag nyhedsbrev


  Webbureau ITTP