Velkommen til Resopti

Resopti arbejder med ledernetværk, strategi, foredrag, kompetenceudvikling, ledersupervision, forfatterskab, facilitering af forandringsprocesser i relation til både faglige og organisatoriske problemstillinger i ældre- og demensomsorgen.

Resopti rummer også lærings- og refleksionspleaformen Webinar Resopti©

Webinar Resopti©

Lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© er et ledelsesværktøj med undervisning og oplæg til refleksion og dialog om faglige, etiske, personlige og  organisatoriske problemstillinger.

Webinar Resopti© henvender sig til ældre- og demensomsorgen ved plejehjem, hjemme(syge)peleje, bosteder og vikarbureauer.

Forandringsprocesser

Medarbejdere og ledere i sundhedsvæsenet gennemfører hele tiden store forandrings- og implementeringstiltag, der skal optimere kvalitet og effektivitet i plejen. Ofte opleves det, at skibet bygges, mens det sejler…Der skal god planlægning til, så processerne opleves praksisnære og meningsfulde for alle involverede parter.

Kompetenceudvikling

Den nye generation af ældre personer indgår i samarbejdet med sundhedsprofessionelle med andre forventninger og nye komplekse problemstillinger end tidligere. Derfor er der behov for konstant kompetenceudvikling og refleksion mellem medarbejdere og ledere, så kvalitet i pleje og omsorg opretholdes og tilpasses nye behov og tendenser.

Ledernetværk på demensområdet

Ledernetværk Resopti© er landsdækkende og har tre grupper. Formålet med Ledernetværk på demensområdet er:

“… at styrke kvalitet og retning i demensomsorgen ved at skabe et udviklende frirum, hvor ledere i demensomsorgen kan videndele, diskutere udfordringer og værdier, inspireres, opdage nye veje og sætte egen situation i perspektiv. Lederne indgår i et tillidsfuldt og forpligtende ledernetværk på tværs af kommuner og enheder, hvor formålet er organisatorisk og personlig udvikling blandt både erfarne og nye ledere”.

Mette Rohde, leder af udviklingsafdelingen, Vesthimmerlands Kommune

“Vesthimmerlands Kommune, har sammen med Tina Risager gennemført et ledelses forløb i forbindelse med organisering af demensområdet.

Det har været en veltilrettelagt proces, med stort udbytte for de deltagende ledere. Både i forhold til demensfaglig udvikling og ledelsesudvikling. Tina er en engageret underviser, som har stort fokus på de lokale forhold, og den kontekst hun underviser ind i.

Som opfølgning har Tina Risager undervist ressourcepersoner på demensafsnittene. Det er afviklet med gode tilbagemeldinger fra personalet, på det faglige indhold og ikke mindst Tinas evner som formidler og underviser ”i øjenhøjde” med det deltagende personale”

 • Anne Munch

  Uddannelsesleder VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

  Tina arbejder strategisk og med stort overblik. Hun ser de store linjer og kommunikerer åbent og ligefremt om tingene

 • Line Langberg

  Specialeansvarlig sygeplejerske

  Jeg vil gerne sige tak for god og konstruktiv vejledning, det har jeg sat pris på. Tak for denne gang

 • DKDK Årskursus

  Seminardeltager 2021

  Tina Risager er en dygtig formidler, meget inspirerende oplæg

 • Iben Juul Nielsen

  Modtager af Demensprisen 2019

  Jeg har læst bogen. Den vil helt sikkert være en opslagsbog i mit pårørendearbejde fremadrettet – en fortælling der taler til alle mine sanser. Jeg vil anbefale mine kollegaer til at læse den. En meget stærk og rørende fortælling. Tak.

 • Tusind tak for din bog. Helt utroligt at vores historie ligner så meget. Det er præcis de samme tanker og frustrationer vi har med os. Meget interessant læsning. Tak.
 • Wow! Har lige set dit webinar. Du burde være obligatorisk underviser på alle landets plejehjem 🙂

 • Lone Birgitte Van Deurs, Sjølsø Plejehjem

  …”det er en fantastisk videns platform som du har etableret, som er SÅ brugbart og praksisnært !!!…”

 • Anne Munck

  Uddannelsesleder VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

  Tina har kontinuerligt fokus på trivsel i organisationen, og går i front i forhold til at tage fat i problemstillinger

  Info


  +45 60 55 13 27
  Resopti@resopti.dk
  CVR: 33735049

  Modtag nyhedsbrev


  Webbureau ITTP