Blog

ACP samtalen

10. juni 2020

”Det lyder skræmmende med sådan en dyster dødssamtale….”, sådan er Advance Care Planning (ACP) samtalen fejlagtigt opfattet af mange.

Men, ACP-samtalen er ikke en dødssamtale. Det er en livssamtale. Den handler om, hvad der giver mening og værdi i personens liv – og den handler om, hvad personen gerne vil have hjælp til at bevare i den sidste levetid. I ACP-samtalen drøftes ønsker til pleje og behandling og derudfra tilrettelægges handlinger, der i videst muligt omfang, imødekommer personens ønsker og håb.

I Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for den palliative indsats opfordres til, at der ikke kun i de specialiserede tilbud (hospice), men også på plejecentre og i hjemmeplejeområder, arbejdes systematisk med livssamtaler:

”I Danmark er der ikke tradition for systematisk at tale med patienter og pårørende om deres ønsker for og tanker om livet og døden. Derfor ved hverken de pårørende eller de sundhedsprofessionelle og øvrige fagprofessionelle ofte ikke nok om dette, når det pludselig bliver aktuelt” (SST 2017)

Ved at tale om disse (relativt svære) emner tidligt i det palliative forløb, bliver mulighederne for at imødekomme personens ønsker større. Målet med ACP-samtalen er en grundig afdækning af personlige ønsker, som medvirker til at sikre, at der træffes de beslutninger, som er bedst for personen.

Udviklingssygeplejerske, Heidi Krohn Didriksen, underviser i Webinaret ACP-samtalen om, hvordan medarbejdere kan gennemføre ACP-samtalen i på plejecentre og i hjemmeplejeområder. Hun gennemgår ACP-samtalens formål og indhold og deler ud af sin erfaring med at facilitere ACP-samtalen. Heidi Krohn Didriksen giver også bud på, hvordan ACP-samtalen kan implementeres som en fast systematik i en organisation.

Se Webinaret HER

Bliv medlem af Facebookgruppen Webinar Resopti

Modtag Resoptis Nyhedsbrev hver 14. dag – skriv dig på nederst på siden⤵⤵

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP