Blog

Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens 1

7. august 2019

Dette og de næste nyhedsbreve fra Resopti omhandler Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens (BPSD) (BPSD er en engelsk forkortelse af ’Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia’)

Der det et stort problem, når personer med demens udviser for eksempel passivitet, aggressivitet, forvirring, rastløshed, natlig uro, som er eksempler på BPSD. Det er et problem for personen med demens, for pårørende, for medarbejdere i ældre- og demensomsorgen og for samfundet som helhed!!

Jammmeen, hvordan kan du da påstå det?…

Det kan jeg, fordi, der er lavet forskning på området, som peger i den retning – og fordi jeg gennem mange år har erfaret, hvordan BPSD for eksempel kan give anledning til udbrændthed hos pårørende, stress og sygemeldinger ved medarbejdere i ældre- og demensomsorgen og dårlig livskvalitet hos de personer med demens, som udviser BPSD.

… det er vist unødvendigt at skrive, at der er behov for en særlig stor indsats for at nedbringe BPSD!!

Heldigvis har vi i Danmark haft mulighed for at lære af Sveriges meget gode erfaringer i forhold til at arbejde systematisk med at nedbringe BPSD og forbedre livskvalitet for personer med demens i ældre- og demensomsorgen.

Sundhedsstyrelsen har i perioden fra 2016-2018 gennemført et stort projekt i fem kommuner – på 24 plejecentre, hvor man har arbejdet med: 1. at identificere BPSD 2. at undersøge de mulige årsager til symptomerne 3. at planlægge og udføre en fælles pædagogisk indsats for at nedbringe symptomerne. Se evt: https://www.sst.dk/da/viden/demens/pleje-og-omsorg-for-mennesker-med-demens/symptomer-paa-demens-_bpsd_/bpsd-modellen

Det er væsentligt for både pårørende og medarbejdere i ældre- og demensomsorgen at kunne skelne mellem ’almindelige’ symptomer ved demens og BPSD. BPSD opstår, når personen med demens er i fysisk eller psykisk mistrivsel. Derfor er det vigtigt at gå grundigt til værks og undersøge de mulige årsager til symptomerne – for derefter at nedbringe eller helt fjerne årsagerne. På den måde kan vi gennem en målrettet indsats være med til at fremme trivsel og livskvalitet for personer med demens.

Hvis du vil vide mere om, hvordan BPSD kan komme til udtryk, så kan du følge webinaret Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens 1 ved at trykke HER.

De efterfølgende webinarer Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens 2 og Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens 3 bliver udgivet i forlængelse af Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens 1, og viser de næste trin i den systematiske arbejdsproces. Følg med i Resoptis Nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig HER.

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP