Blog

Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens 2

20. august 2019

Som nævnt i forrige nyhedsbrev, har Sundhedsstyrelsen ad flere kanaler igangsat arbejde, der skal udbrede større viden og dybere forståelse for demenssygdomme og de adfærdsmæssige og psykiske symptomer, der kan opstå, hvis personen med demens er i dårlig fysisk og/eller psykisk trivsel.

Men hvordan finder man lige ud af, hvad der er årsagen til symptomerne? Hvor skal jeg lede efter forklaringen?

Det er et grundigt stykke arbejde, der ligger bag, når de mulige årsager til BPSD skal findes. Men det er afgørende for personen med demens, at omgivelserne gør sig umage.

Først og fremmest skal vi kende personen med demens godt – og her kommer de nærmeste pårørende ind i billedet som de allervigtigste samarbejdspartnere. Som professionelle hjælpere er vi afhængige af, at få indblik i det dybe og ofte mangeårige kendskab pårørende har til personen med demens. Derfor skal der sættes tid af til at tale sammen – og jo – den tid kan godt findes.

Mon ikke den brugte tid hurtigt er indhentet – så godt og vel – hvis vi gør forarbejdet ordentligt fra starten? Når vi kender personen med demens godt, har vi en langt bedre mulighed for at skabe den bedste personcentrerede tilgang i omsorgen.

Udover det dybe kendskab til personen kan vi gå helt systematisk til værks i forhold til at undersøge mulige årsager til de adfærdsmæssige og psykiske symptomer.

Her kan du følge syv trin – som er stærke bud på områder, hvor årsagen/årsagerne muligvis kan findes. Hvis du vil følge gennemgangen af de syv trin, så se med her i webinaret Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens 2. Det anbefales, at du har set Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens 1 inden. Efter kort tid udgives webinaret Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens 3. Dette webinar giver bud på en række forskellige pædagogiske metoder og tilgange, som kan nedbringe BPSD.

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP