Blog

Ældre og den digitale udfordring

22. marts 2023

Den digitale udvikling kan for mange borgere i landet være dels en stor hjælp, mens den for andre er en stor udfordring. Formand for SUFO – Landsforeningen for forebyggende Hjemmebesøg, Anne Dorthe Prisak, opdeler i webinaret Ældre og den digitale udfordring gruppen af ældre borgere i fire kategorier, hvor der er 1. den digitale superbruger, 2. Borgeren som har brug for lidt hjælp, 3. Borgeren som slet ikke er digital og 4. borgeren som er i overgang fra digital til ikke digital.

Anne Dorthe beskriver gennem en konkret case, hvad den digitale udvikling gør ved ældre og hvilke konsekvenser det kan have for borgeren i relation til sundhed, trivsel og identitetsfølelsen.

Hun stiller relevante spørgsmål, som er rettet mod både det politiske niveau, kommunerne, sundheds- og omsorgsprofessionelle, til civilsamfundet og til pårørende om, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe ældre borgere, som oplever begrænsninger på grund af den digitale udvikling.  Ofte møder landets forebyggelseskonsulenter borgerne på et tidspunkt, hvor de ikke endnu har systematisk hjælp fra hjemme(syge)pleje og fra plejehjem, men hvor digitale færdigheder viser sig at have indflydelse på den ældres muligheder for at opretholde et aktivt og socialt liv.

Du kan købe adgang til webinaret HER

Er din arbejdsplads +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Forebyggende hjemmebesøg

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP