Blog

Ændringsskemaet

2. februar 2021

Når forskellige faglige grupper skal samarbejde om tidlig opsporing af begyndende sygdom hos borgere i ældre- og demensomsorgen, er det nødvendigt at anvende redskaber, som understøtter et fælles fagligt sprog og retning for valg af indsatser.

Ved anvendelse af den systematik som Ændringsskemaet indeholder, skabes en tydelig sammenhæng mellem de små tegn på forandring, som ofte SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter observerer i hverdagen, der kan lede til funktionstab og forringet helbredstilstand hos borgeren.

Med klarhed over vigtigheden af at dokumentere hverdagsobservationer og indgå i fælles faglige drøftelser – eksempelvis ved Triage-møder, kan indsatserne tilrettelægges, så de medvirker til at forebygge forringet helbredstilstand, sygdom og nedsat funktionsevne hos borgeren. Hermed forbedres borgerens mulighed for at undgå indlæggelse, forværring i tilstanden og tidlig død.

Redskabet Ændringsskemaet har til formål at observere, dokumentere og videregive ændringer i forhold til borgerens habituelle tilstand. Ændringsskemaet indeholder fokusområderne Fysiske klager, Hjemmet, Hverdagsaktiviteter, Medicinindtagelse, Psykisk og Socialt, samt Spise og drikke.

Jette Surlykke Tobiasen fra UC Syd gennemgår redskabet Ændringsskemaets baggrund og anvendelsesmuligheder. I webinaret introduceres til Ændringsskemaets fokusområder og hvordan sundhedspersoner kan dokumentere hverdagsobservationer ved hjælp af redskabet. Se webianaret HER

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP