Blog

At facilitere refleksion – en vej til forbedrede handlinger

5. januar 2021

Når der efterspørges kulturforandringer i ældre- og demensomsorgen, er det nødvendigt med initiativer på alle niveauer. Også på institutionsniveau er det muligt at lede til forandring ved at skabe struktur, der giver mulighed for en arbejdskultur, der er præget af tillid, åbenhed og lyst til både faglige og personlig udvikling. Gennem et godt læringsmiljø kan faglig refleksion og læring føre til forbedret kvalitet i plejen.

At facilitere en refleksionsproces i ældre- og demensomsorgen kræver både etiske og didaktiske overvejelser. I facilitatorrollen ligger en magt, der skal forvaltes forsvarligt, så læringsmiljøet opleves trygt, hvor deltagerne har lyst til at engagere sig og indgå i fælles faglige og tværfaglige dialoger.

Målet med den faglige refleksion er at skabe bevidsthed om egen og andres perspektiv i arbejdet, at forstyrres i vanetænkning og etablere mod og engagement til at vælge nye veje i den daglige praksis.

I webinaret At facilitere refleksion – en vej til forbedrede handlinger kan du høre om, hvordan faglig refleksion kan føre til forbedrede handlinger i ældre- og demensomsorgen. Webinaret giver dig indblik i hvordan en refleksionsproces kan forstyrre vanetænkning og skabe bevidsthed om egen og andres perspektiv i arbejdet. I webinaret konkretiseres, hvad læringsfacilitatorer med fordel kan overveje i planlægningen af en refleksions- og læreproces. Webinaret giver forslag til didaktiske overvejelser og metoder til processen. Webinaret ligger i kategorien Facilitering af refleksion og læring og kan med fordel ses i sammenhæng med eksempelvis webinaret At facilitere refleksion – spørgsmålstyper

Se webinaret HER

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP