Blog

At facilitere refleksion – spørgsmålstyper

18. januar 2021

Når den faglige refleksion skal rammesættes i ældre- og demensomsorgen er det væsentligt, at facilitatoren mestrer både etiske og didaktiske overvejelser i processen. Som det er gennemgået i webinaret At facilitere refleskion – en vej til forbedrede handlinger er der flere forhold i relation til læringsmiljøet, som skal gennemtænkes og planlægges.

Udover disse, er det væsentligt at have indblik i hvad spørgsmål kan bidrage med i en refleksionsproces og hvordan de kan anvendes på forskellig vis til forskellige formål. Hvis der er et ønske om at arbejde med kulturforandringer og større bevidsthed om valg og fravalg i ældre- og demensomsorgen, kan facilitatoren med fordel anvende spørgsmål til at engagere deltagerne og forstyrre vanetænkning. Ved engagement, øvelse og faglige ambitioner kan der sættes fælles mål – til gavn for borgeren, arbejdsmiljøet og egen faglige tilfredshed.

I webinaret At facilitere refleksion – spørgsmålstyper præsenteres professor i psykiatri Carl Tomms beskrivelse af de lineære, de cirkulære, de refleksive og de strategiske spørgsmålstyper. Webinaret inviterer til en refleksion over, hvordan facilitatoren didaktisk kan inddrage viden om spørgsmålstyper i planlægning og afvikling af faglig refleksion. Webinaret hører under kategorien Facilitering af refleksion og læring og kan med fordel ses i forlængelse af webinaret At facilitere refleksion – en vej til forbedrede handlinger.

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP