Bliv medlem

Nedenfor kan du vælge, om du ønsker at være +MEDLEM eller MEDLEM.

+Medlem

DKK 175,00 per Måned.

Som +MEDLEM får du ubegrænset adgang til alle Resoptis webinarer 24/7.

Medlem

Gratis

Som privatperson kan du blive MEDLEM og købe adgang til specifikke webinarer efter eget valg.

Om +medlemskab

Fordele ved et +medlemskab

Adgang 24/7

… og mulighed for at ønske temaer til Webinarer

Ubegrænset adgang

… til hele Resoptis Webinarsamling

Undervisning

… målrettet sundhedsprofessionelle, plejepersonale og pårørende

Praksis

… belyst gennem fagligt relevant teori

Viden

… om ny viden og praksis på ældre- og demensområdet

Oplæg

… til faglig refleksion og dialog

Litteraturliste

… med henvisning til nyeste forskning og relevant teori

Resoptis Nyhedsbreve

… der udsendes hver anden uge (tilmelding på www.resopti.dk)

Resoptis Blogs

…om faglige, etiske, familiære og organisatoriske problemstillinger i ældre- og demensomsorgen

Medlemsskab

… af Facebookgruppen ‘Webinar Resopti’

Rabat

…. på Resoptis øvrige services, f.eks. foredrag, undervisning, temadage, kursus mv.
Hvad er Resoptis webinarer?

Undervisning henvendt til ledere, undervisere, konsulenter, sundhedsprofessionelle, plejepersonale og pårørende i ældre- og demensomsorgen.

Webinarerne udvikles på baggrund af den nyeste forsknings- og praksisbaserede viden og er primært formidlet af eksperter, lektorer, ph.d., adjunkter og erfarne praktikere. Webinar Resopti© anvender også borger- og pårørendeperspektiver i undervisningen.

Webinarerne bruges som undervisning og oplæg til refleksion og dialog om familiære, etiske, personlige, faglige og organisatoriske problemstillinger i ældre- og demensomsorgen.

Webinarerne knytter et tæt bånd mellem teori og praksis, så sundhedsfaglige anbefalinger og teoretiske perspektiver kan bruges i det levede hverdags- og arbejdsliv af sundhedsprofessionelle, plejepersonale i ældre- og demensomsorgen.

Alle webinarer indeholder spørgsmål til refleksion og en litteraturliste, med henvisning til den anvendte litteratur og opfordring til at søge ny viden indenfor det enkelte tema.

Hvordan kan webinarerne bruges?

Webinarerne kan bruges som til individuel læring og opkvalificering, faglig refleksion i grupper og som en del af undervisning, opkvalificering, oplæg ved personalemøder, temadage eller i introforløb på arbejdspladsen.

Webinarerne kan bruges af alle – både medarbejdere, elever, studerende mv, som ønsker at reflektere over praksis med afsæt i den nyeste og mest relevante litteratur på området.

Webinar Resopti© er en lærings- og refleksionsplatform – et supplement til ’bøgerne’ – viden og refleksion over praksis formidlet på en letforståelig måde, der henvender sig til både sundhedsprofessionelle og plejepersonale på alle uddannelsesniveauer i ældre- og demensomsorgen.

Temaer til webinarerne udvikles efter ønske fra +Medlemmer, som indsender forslag til Resopti.dk

Webinarerne kan anvendes på alle tider af døgnet – i alle vagtlag.

Få yderligere inspiration i artiklen:

“Find rum til læring og faglig refleksion i hverdagens praksis – hvordan?” –  HER

Hvem underviser?

Tina Risager, lektor, sygeplejerske DP i ledelse og cand.mag. i læring og forandringsprocesser er facilitator af webinarerne. 

Undervisningen afholdes af udvalgte formidlere, eksempelvis faglige eksperter, ledere, medarbejdere og pårørende, som bidrager med relevant viden og perspektiver.

Hvad koster +Medlemskab?

At være +Medlem Webinar Resopti© koster 175 kr. pr. måned pr. login.

Privatpersoner har typisk kun behov for ét +Medlemslogin og arbejdspladser vil ofte have behov for mellem 4 – 12 +Medlemslogins til forskellige enheder (min. 4 logins pr. plejecenter og 1 login pr. 10 medarbejdere i hjemmepleje/sygepleje). Ved betaling via faktura på EAN nummer er prisen 175 kr. pr. login + moms.

Se forslag til Implementering af Webinar Resopti©

ØNSKER DU ET PRØVELOGIN?

Kontakt Resopti, hvis du har spørgsmål.

  • +45 60 55 13 27
  • resopti@resopti.dk

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP