fbpx

Bliv medlem

Nedenfor kan du vælge, om du ønsker at være +MEDLEM eller MEDLEM.

+Medlem

DKK 99,00 per Måned.

Som privatkunde og +MEDLEM får du ubegrænset adgang til alle Resoptis webinarer 24/7. (Erhverv – skriv besked om ønske for +medlemskab HER)

Medlem

Gratis

Som privatkunde kan du blive MEDLEM og købe adgang til specifikke webinarer efter eget valg.

Om +medlemskab

Fordele ved et +medlemskab

Adgang 24/7

… og mulighed for at ønske temaer til Webinarer

Ubegrænset adgang

… til hele Resoptis Webinarsamling

Undervisning

… målrettet sundhedsprofessionelle, plejepersonale og pårørende

Praksis

… belyst gennem fagligt relevant teori

Viden

… om ny viden og praksis på ældre- og demensområdet

Oplæg

… til faglig refleksion og dialog

Litteraturliste

… med henvisning til nyeste forskning og relevant teori

Resoptis Nyhedsbreve

… der udsendes hver anden uge (tilmelding HER)

Resoptis Blogs

…om faglige, etiske, familiære og organisatoriske problemstillinger i ældre- og demensomsorgen

Medlemsskab

… af Facebookgruppen ‘Webinar Resopti

Rabat

…. på Resoptis øvrige services, f.eks. foredrag, supervision, procesfacilitering, temadage, kursus mv.

Hvad er Webinar Resopti©?

Webinar Resopti© er en lærings- og refleksionsplatform med undervisning for  medarbejdere, ledelse og pårørende i ældre og demensomsorgen.

Webinarerne udvikles på baggrund af den nyeste forsknings- og praksisbaserede viden og er primært formidlet af eksperter, lektorer, ph.d., adjunkter og erfarne praktikere. Webinar Resopti© anvender også borger- og pårørendeperspektiver i undervisningen.

Webinarerne bruges som undervisning og oplæg til refleksion og dialog om familiære, etiske, personlige, faglige og organisatoriske problemstillinger i ældre- og demensomsorgen.

Webinarerne knytter et tæt bånd mellem teori og praksis, så sundhedsfaglige anbefalinger og teoretiske perspektiver kan bruges i det levede hverdags- og arbejdsliv af medarbejdere, ledelse og pårørende i ældre- og demensomsorgen.

Alle webinarer indeholder spørgsmål til refleksion og en litteraturliste, med henvisning til den anvendte litteratur og opfordring til at søge ny viden indenfor det enkelte tema.

Hvordan kan webinarerne bruges?

Webinarerne anvendes som oplæg til faglig  refleksion både individuelt og  i grupper

Webinarerne bruges som en del af undervisning, opkvalificering, oplæg ved personalemøder, temadage eller i introforløb på arbejdspladser i ældre- og demensomsorgen. Se inspiration HER

Webinarerne kan bruges af alle – både medarbejdere, elever, studerende mv, som ønsker at reflektere over praksis med afsæt i den nyeste viden og relevante litteratur på området.

Webinar Resopti© er en lærings- og refleksionsplatform – et supplement til ’bøgerne’ – viden og refleksion over praksis formidlet på en letforståelig måde, der henvender sig til både sundhedsprofessionelle på alle uddannelsesniveauer i ældre- og demensomsorgen.

Pårørende udtrykker stor tilfredshed med webinarerne, idet de tilfører viden og oplæg til dialog – og så kan de ses på alle tider af døgnet.

Temaer til webinarerne udvikles efter ønske fra +Medlemmer, som indsender forslag til Resopti.dk

Få yderligere inspiration i artiklen:

“Find rum til læring og faglig refleksion i hverdagens praksis – hvordan?” –  HER

Hvem underviser?

Tina Risager, lektor, sygeplejerske, DP i ledelse og cand.mag. i læring og forandringsprocesser er ejer og facilitator af webinarerne. 

Undervisningen afholdes af udvalgte videnspersoner, eksempelvis faglige eksperter, ledere, medarbejdere og pårørende, som bidrager med relevant viden og perspektiver.

Videnspersonerne præsenteres med kontaktoplysninger i de enkelte webinarer. Webinar Resopti© kan også formidle kontakten til de enkelte  undervisere. Skriv dit ønske HER

Hvad koster +Medlemskab?

At være privatkunde og +Medlem Webinar Resopti© koster 99 kr. pr. måned pr. login.

Privatkunder har typisk kun behov for ét +Medlemslogin.

At være erhvervskunde koster 175 kr. pr. login. Der er et minimumssalg til erhvervskunder på 4 logins pr. plejecenter á 175 kr. eller 1 login til 175 kr. pr. 10 medarbejdere i hjemmepleje/sygepleje/vikarbureau/bosted. Ved erhvervsbetaling via faktura og på EAN nummer er prisen 175 kr. pr. login + moms.

Se forslag til Implementering af Webinar Resopti©

ØNSKER DU ET GRATIS PRØVELOGIN?

Kontakt ved spørgsmål.

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP