Blog

BPSD konference

19. juli 2021

Som en systematisk arbejdsmetode i demensomsorgen anvendes NPI screeningen (NPI-NH) til at observere adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens (BPSD). I de tilfælde, hvor medarbejderne vurderer NPI scoren over 0, planlægges en BPSD-konference.

På BPSD-konferencen vurderes NPI screeningens resultater og den tværfaglige gruppe drøfter mulige bagvedliggende årsager til BPSD, ved at stille en række spørgsmål, som er fastlagt i en dagsorden. Denne grundige analyse skal sikre, at medarbejderne forholder sig til mulige årsager til BPSD og kommer rundt om både grundlæggende behov, sanser, sygdom, smerter, medicin, beskæftigelse, socialt samvær og kommunikationen med omgivelserne.

På BPSD-konferencen opstilles konkrete mål, som tager afsæt i netop NPI screeningens udslag og efterfølgende vælges faglige indsatser, der skal hjælpe med at nedbringe BPSD ved borgeren. De faglige indsatser kan omfatte både sundheds- og socialfaglige tiltag, som iværksættes for at nedbringe BPSD og fremme trivsel og livskvalitet for borgeren. I et tidligere dansk projekt viste resultaterne, at også trivslen, det faglige sprog og arbejdsmiljøet forbedres blandt medarbejderne, når de arbejder med denne systematiske metode.

I webinaret BPSD-konference underviser lektor og sygeplejerske Tina Risager i BPSD konferencens systematiske metode. Se webinaret HER

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP