Blog

Mentaliseringssvigt

Som tidligere beskrevet handler mentalisering om at have fokus på mentale tilstande hos sig selv og andre – ”At have sind på sinde”. Personer i ældre- og demensomsorgen, som har brug for hjælp er afhængige af, at medarbejdere formår arbejde mentaliserende, fordi de derved anerkendes og kommunikationen har bedre vilkår.

Derfor er det nødvendigt at være opmærksom på risikoen for mentaliseringsvigt i arbejdet. Psykolog Mette Bak Gundersen fra Center for Mentalisering beskriver i webinaret Mentaliseringssvigt, at dette fænomen kommer til udtryk, når vi ’går i utakt’ med den person, der behøver hjælp, men også med kollegaer, pårørende og evt. egne værdier.

Det er ikke muligt altid at være i mentaliserende kontakt med andre og disse små eller større svigt viser sig fx i misforståelser og når vi påvirkes af intense følelser som fx frygt, skam, stress, skuffelse, vrede og sorg.

I webinaret Mentaliseringssvigt beskriver Mette, hvordan afstanden øges og nysgerrigheden aftager mellem medarbejderen og den person, der skal hjælpes, når der opstår et mentaliseringssvigt. I det øjeblik bliver relationen ekstra sårbar, fordi medarbejderen efterfølgende kan komme til at handle på antagelser om borgeren og glemme at undersøge og tage højde for, hvad der ligger bag personens adfærd og reaktioner.

Ved mentaliseringssvigt, er det vigtigt at genvinde kontakten til borgeren, men også til sig selv. En risiko er også, at der kan opstå ’pseudomentalisering’, hvor medarbejdere kan komme til at handle på antagelser, som ikke er afstemt med personen der skal hjælpes. Dette kan man selv opleve som mentalisering, men her er forståelsen kun afstemt med egen, måske ’skråsikre’, opfattelse af situationen.

Pointen for medarbejdere er ikke at undgå mentaliseringssvigt, men at forholde sig til dem … Opdager jeg mine mentaliseringssvigt? Og hvordan tager jeg mig af dem? I processen med at forholde sig til eget mentaliseringssvigt, kan medarbejderen stræbe efter, at ”se sig selv udefra og den anden indefra”…

Som  privatperson kan du købe adgang til webinaret Mentaliseringssvigt HER

Som +melsem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Mentalisering

Som tidligere beskrevet handler mentalisering om at have fokus på mentale tilstande hos sig selv og andre – ”At have sind på sinde”. Personer i ældre- og demensomsorgen, som har brug for hjælp er afhængige af, at medarbejdere formår arbejde mentaliserende, fordi de derved anerkendes og kommunikationen har bedre vilkår.

Derfor er det nødvendigt at være opmærksom på risikoen for mentaliseringsvigt i arbejdet. Psykolog Mette Bak Gundersen fra Center for Mentalisering beskriver i webinaret Mentaliseringssvigt, at dette fænomen kommer til udtryk, når vi ’går i utakt’ med den person, der behøver hjælp, men også med kollegaer, pårørende og evt. egne værdier.

Det er ikke muligt altid at være i mentaliserende kontakt med andre og disse små eller større svigt viser sig fx i misforståelser og når vi påvirkes af intense følelser som fx frygt, skam, stress, skuffelse, vrede og sorg.

I webinaret Mentaliseringssvigt beskriver Mette, hvordan afstanden øges og nysgerrigheden aftager mellem medarbejderen og den person, der skal hjælpes, når der opstår et mentaliseringssvigt. I det øjeblik bliver relationen ekstra sårbar, fordi medarbejderen efterfølgende kan komme til at handle på antagelser om borgeren og glemme at undersøge og tage højde for, hvad der ligger bag personens adfærd og reaktioner.

Ved mentaliseringssvigt, er det vigtigt at genvinde kontakten til borgeren, men også til sig selv. En risiko er også, at der kan opstå ’pseudomentalisering’, hvor medarbejdere kan komme til at handle på antagelser, som ikke er afstemt med personen der skal hjælpes. Dette kan man selv opleve som mentalisering, men her er forståelsen kun afstemt med egen, måske ’skråsikre’, opfattelse af situationen.

Pointen for medarbejdere er ikke at undgå mentaliseringssvigt, men at forholde sig til dem … Opdager jeg mine mentaliseringssvigt? Og hvordan tager jeg mig af dem? I processen med at forholde sig til eget mentaliseringssvigt, kan medarbejderen stræbe efter, at ”se sig selv udefra og den anden indefra”…

Som  privatperson kan du købe adgang til webinaret Mentaliseringssvigt HER

Som +melsem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Mentalisering

Mentalisering grundbegreber

Mentalisering handler om at have fokus på mentale tilstande hos sig selv og andre – ”At have sind på sinde”. Mentalisering er en slags forestillingsevne, der bruges til at forstå andres og egen adfærd og reaktioner. Vi må erkende, at vi ikke kan vide, hvad der sker i den andens sind og selv vores eget sind, kan vi ikke altid gennemskue. Derfor kan egne reaktioner og adfærd også indimellem overraske.

I ældre- og demensomsorgen er det er stor opgave at vise interesse for følelser, behov, mål og grunde hos os selv og de mennesker, vi skal hjælpe. En dybere forståelse for tidligere omstændigheder, adfærdsmønstre og oplevelser kan gøre medarbejdere i stand til at møde borgeren på en mere kvalificeret måde og dette kan opnås ved ”at se sig selv udefra og den anden indefra”. Når det lykkes, er der større sandsynlighed for at undgå misforståelser i samarbejdet mellem borgere, pårørende og medarbejdere.

Psykolog Janne østergaard Hagelquist er stifter af Center for Mentalisering og har blandt andet skrevet bogen: ”Mentalisering i omsorg og pleje”. I webinaret Mentalisering grundbegreber introducerer hun til definitioner på mentalisering, ligesom hun præsenterer flere korte ’praksis’ definitioner. Efterfølgende beskriver hun hvilke forhold, som understøtter god mentalisering og hvad der kan udfordre mentalisering, når vi er på arbejde i ældre- og demensomsorgen. Gennem webinaret vender Janne Østergaard hagelquist tilbage til det udgangspunkt, at mentalisering indeholder sideløbende fokus på sig selv, den anden og på relationen.

Webinaret er introducerende til det tema, som hedder Mentalisering på lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti©.
Du kan med fordel se webinaret i sammenhæng med de øvrige, som udkommer i samme tema. Er din arbejdsplads +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Mentalisering

Som privatperson kan du købe adgang til webinaret HER

Mentalisering handler om at have fokus på mentale tilstande hos sig selv og andre – ”At have sind på sinde”. Mentalisering er en slags forestillingsevne, der bruges til at forstå andres og egen adfærd og reaktioner. Vi må erkende, at vi ikke kan vide, hvad der sker i den andens sind og selv vores eget sind, kan vi ikke altid gennemskue. Derfor kan egne reaktioner og adfærd også indimellem overraske.

I ældre- og demensomsorgen er det er stor opgave at vise interesse for følelser, behov, mål og grunde hos os selv og de mennesker, vi skal hjælpe. En dybere forståelse for tidligere omstændigheder, adfærdsmønstre og oplevelser kan gøre medarbejdere i stand til at møde borgeren på en mere kvalificeret måde og dette kan opnås ved ”at se sig selv udefra og den anden indefra”. Når det lykkes, er der større sandsynlighed for at undgå misforståelser i samarbejdet mellem borgere, pårørende og medarbejdere.

Psykolog Janne østergaard Hagelquist er stifter af Center for Mentalisering og har blandt andet skrevet bogen: ”Mentalisering i omsorg og pleje”. I webinaret Mentalisering grundbegreber introducerer hun til definitioner på mentalisering, ligesom hun præsenterer flere korte ’praksis’ definitioner. Efterfølgende beskriver hun hvilke forhold, som understøtter god mentalisering og hvad der kan udfordre mentalisering, når vi er på arbejde i ældre- og demensomsorgen. Gennem webinaret vender Janne Østergaard hagelquist tilbage til det udgangspunkt, at mentalisering indeholder sideløbende fokus på sig selv, den anden og på relationen.

Webinaret er introducerende til det tema, som hedder Mentalisering på lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti©.
Du kan med fordel se webinaret i sammenhæng med de øvrige, som udkommer i samme tema. Er din arbejdsplads +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Mentalisering

Som privatperson kan du købe adgang til webinaret HER

Blufærdighed i ældreplejen

Både borgere, pårørende og medarbejdere kan opleve blufærdighed i mødet med nøgenhed og seksualitet i ældreplejen. Blufærdighed opleves som en form for generthed, forlegenhed eller tilbageholdenhed. I webinaret Blufærdighed i ældreplejen udfolder Maria Pedersen der er sygeplejerske, supervisor og master i sexologi, hvordan ældre fx kan opleve det grænseoverskridende, når deres krop bliver ’en andens arbejdsområde’.
I familier er det meget forskelligt, hvordan det findes naturligt med nøgenhed og seksualitet og derfor kan pårørende også opleve blufærdighed ved fx at blive involveret i afklædning og dele af plejen omkring den ældre. Også medarbejdere kan opleve det grænseoverskridende at forholde sig til et andet menneskes krop og det kan være helt nyt at tale om eksempelvis homoseksualitet og seksuelle hjælpemidler med personer, der er meget ældre end sig selv.

Maria udfolder flere eksempler i webinaret og anbefaler TIFT-modellen som et værktøj i den sexologiske samtale, hvor T = tilladelse, I = information, F = Forslag og T = terapi. Modellen kan hjælpe til at holde samtalen professionelt og som træning i at undgå tilbageholdenhed i samtalen for alle parter.

I webinaret afslutter Maria med at oplyse om, at indimellem oplever nogle medarbejdere fysiske eller verbale krænkelser, når de er på arbejde. Her er det en særlig ledelsesopgave at skabe rum for åbenhed om disse episoder, så man ikke står alene med dette. Webinaret kan indeholder spørgsmål til refleksion, som kan drøftes mellem ledere og medarbejdere i ældre- og demensomsorgen. Du kan som privatperson købe adgang til webinaret HER og i øvrigt søge mere viden om at understøtte seksuel sundhed i ældreplejen.
Maria Pedersen og Martin Einfeldt er desuden forfattere til bogen ”Seksuel sundhed og omsorg – professionel hjælp til det mest private”, som er udgivet ved Forlaget Samfundslitteratur 2023.
Er din arbejdsplads +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Seksuel sundhed og omsorg, hvor dette webinar med fordel ses i sammenhæng med andre webinarer under samme tema. Se mere HER

Både borgere, pårørende og medarbejdere kan opleve blufærdighed i mødet med nøgenhed og seksualitet i ældreplejen. Blufærdighed opleves som en form for generthed, forlegenhed eller tilbageholdenhed. I webinaret Blufærdighed i ældreplejen udfolder Maria Pedersen der er sygeplejerske, supervisor og master i sexologi, hvordan ældre fx kan opleve det grænseoverskridende, når deres krop bliver ’en andens arbejdsområde’.
I familier er det meget forskelligt, hvordan det findes naturligt med nøgenhed og seksualitet og derfor kan pårørende også opleve blufærdighed ved fx at blive involveret i afklædning og dele af plejen omkring den ældre. Også medarbejdere kan opleve det grænseoverskridende at forholde sig til et andet menneskes krop og det kan være helt nyt at tale om eksempelvis homoseksualitet og seksuelle hjælpemidler med personer, der er meget ældre end sig selv.

Maria udfolder flere eksempler i webinaret og anbefaler TIFT-modellen som et værktøj i den sexologiske samtale, hvor T = tilladelse, I = information, F = Forslag og T = terapi. Modellen kan hjælpe til at holde samtalen professionelt og som træning i at undgå tilbageholdenhed i samtalen for alle parter.

I webinaret afslutter Maria med at oplyse om, at indimellem oplever nogle medarbejdere fysiske eller verbale krænkelser, når de er på arbejde. Her er det en særlig ledelsesopgave at skabe rum for åbenhed om disse episoder, så man ikke står alene med dette. Webinaret kan indeholder spørgsmål til refleksion, som kan drøftes mellem ledere og medarbejdere i ældre- og demensomsorgen. Du kan som privatperson købe adgang til webinaret HER og i øvrigt søge mere viden om at understøtte seksuel sundhed i ældreplejen.
Maria Pedersen og Martin Einfeldt er desuden forfattere til bogen ”Seksuel sundhed og omsorg – professionel hjælp til det mest private”, som er udgivet ved Forlaget Samfundslitteratur 2023.
Er din arbejdsplads +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Seksuel sundhed og omsorg, hvor dette webinar med fordel ses i sammenhæng med andre webinarer under samme tema. Se mere HER

Psykologisk tryghed i ældre- og demensomsorgen

Psykologisk tryghed har stor betydning for trivsel, samarbejde og ikke mindst for kvalitet i arbejdet i ældre- og demensomsorgen. Graden af psykologisk tryghed er med til at afgøre om vi tør tale om det, som er svært og om vi er i stand til at lære af fejl og dele nye ideer – uden frygt for at blive bagtalt eller ydmyget.

I webinaret Psykologisk tryghed i ældre- og demensomsorgen, udfolder psykolog Tinna Winther Olesen begrebet psykologisk tryghed. Hun præciserer også, hvad psykologisk tryghed ikke må forveksles med, da begrebet ofte misforstås når vi tror, at vi for enhver pris bare skal hygge os og være enige på arbejdspladsen.

I webinaret giver Tinna Winther indsigt i tegn på en høj grad af psykologisk tryghed på arbejdspladser i ældre- og demensomsorgen, ligesom hun udfolder, hvilke tegn der kan være på en lav grad af psykologisk tryghed. Webinaret afsluttes med Spørgsmål til refleksion som din leder, dine kollegaer og du kan bruge i en dialog om psykologisk tryghed på arbejdspladsen.

Webinaret Psykologisk tryghed i ældre- og demensomsorgen kan med fordel ses i sammenhæng med andre webinarer under temaet Arbejdsmiljø og samarbejde og på lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti©

Er din arbejdsplads +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Arbejdsmiljø og samarbejde. Som privatperson kan du købe adgang til webinaret HER

Psykologisk tryghed har stor betydning for trivsel, samarbejde og ikke mindst for kvalitet i arbejdet i ældre- og demensomsorgen. Graden af psykologisk tryghed er med til at afgøre om vi tør tale om det, som er svært og om vi er i stand til at lære af fejl og dele nye ideer – uden frygt for at blive bagtalt eller ydmyget.

I webinaret Psykologisk tryghed i ældre- og demensomsorgen, udfolder psykolog Tinna Winther Olesen begrebet psykologisk tryghed. Hun præciserer også, hvad psykologisk tryghed ikke må forveksles med, da begrebet ofte misforstås når vi tror, at vi for enhver pris bare skal hygge os og være enige på arbejdspladsen.

I webinaret giver Tinna Winther indsigt i tegn på en høj grad af psykologisk tryghed på arbejdspladser i ældre- og demensomsorgen, ligesom hun udfolder, hvilke tegn der kan være på en lav grad af psykologisk tryghed. Webinaret afsluttes med Spørgsmål til refleksion som din leder, dine kollegaer og du kan bruge i en dialog om psykologisk tryghed på arbejdspladsen.

Webinaret Psykologisk tryghed i ældre- og demensomsorgen kan med fordel ses i sammenhæng med andre webinarer under temaet Arbejdsmiljø og samarbejde og på lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti©

Er din arbejdsplads +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Arbejdsmiljø og samarbejde. Som privatperson kan du købe adgang til webinaret HER

Forebyggelse af omsorgstræthed – del 2

Som medarbejder eller leder i ældre- og demensomsorgen kan det være til hjælp at blive bevidst om forskellige strategier til forebyggelse og lindring af belastningsreaktioner. I webinaret Forebyggelse af omsorgstræthed – del 2, udfolder psykolog Tinna Winther Olesen begrebet omsorgstræthed. Hun oplister kort forskellige påvirkninger, der kan føre til omsorgstræthed og efterfølgende fortæller hun, hvordan man kan have strategier for sig selv til at undgå selvkritik og til at bede om hjælp. I webinaret kommer hun også med bud på strategier for teamet i forhold til, hvordan der kan opøves og vedligeholdes et psykologisk trygt miljø i arbejdsfællesskabet. Her lægges også vært på den svære balance mellem at dele udfordringer og at overbelaste hinanden med komplekse problemstillinger i løbet af en arbejdsdag. I webinaret opfordrer Tinna Winther Olesen også medarbejdere til at være omsorgsfulde holdkammerater, hvis en kollega viser tegn på omsorgstræthed. Webinaret indeholder også vejledning og strategier til ledelsen i forhold til at sætte ’psykologisk tryghed’ på dagsordenen og til at rammesætte åbenhed om arbejdets mentale risici.

Webinaret Forebyggelse af omsorgstræthed – del 2 kan med fordel ses i forlængelse af Forebyggelse af omsorgstræthed – del 1 og andre webinarer under temaet Arbejdsmiljø og samarbejde og på lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti©.

Er din arbejdsplads +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Arbejdsmiljø og samarbejde.
Som privatperson kan du købe adgang til webinaret HER

Som medarbejder eller leder i ældre- og demensomsorgen kan det være til hjælp at blive bevidst om forskellige strategier til forebyggelse og lindring af belastningsreaktioner. I webinaret Forebyggelse af omsorgstræthed – del 2, udfolder psykolog Tinna Winther Olesen begrebet omsorgstræthed. Hun oplister kort forskellige påvirkninger, der kan føre til omsorgstræthed og efterfølgende fortæller hun, hvordan man kan have strategier for sig selv til at undgå selvkritik og til at bede om hjælp. I webinaret kommer hun også med bud på strategier for teamet i forhold til, hvordan der kan opøves og vedligeholdes et psykologisk trygt miljø i arbejdsfællesskabet. Her lægges også vært på den svære balance mellem at dele udfordringer og at overbelaste hinanden med komplekse problemstillinger i løbet af en arbejdsdag. I webinaret opfordrer Tinna Winther Olesen også medarbejdere til at være omsorgsfulde holdkammerater, hvis en kollega viser tegn på omsorgstræthed. Webinaret indeholder også vejledning og strategier til ledelsen i forhold til at sætte ’psykologisk tryghed’ på dagsordenen og til at rammesætte åbenhed om arbejdets mentale risici.

Webinaret Forebyggelse af omsorgstræthed – del 2 kan med fordel ses i forlængelse af Forebyggelse af omsorgstræthed – del 1 og andre webinarer under temaet Arbejdsmiljø og samarbejde og på lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti©.

Er din arbejdsplads +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Arbejdsmiljø og samarbejde.
Som privatperson kan du købe adgang til webinaret HER

Forebyggelse af omsorgstræthed – del 1

Som medarbejder i ældre- og demensomsorgen indgår man i tæt relation med de mennesker, der har behov for hjælp. Det stiller store krav til den enkelte medarbejder at kunne rumme både glæde, bekymringer, sygdom, sorg, uventede og indimellem uforståelige reaktioner hos de mennesker man skal hjælpe. I den sammenhæng er det væsentligt, at medarbejderne har mulighed for at dele og opøve sprog for, hvilken påvirkning det har på sin egen trivsel. En ramme og kultur for åbenhed og fællesskab om disse påvirkninger kan være med til at forebygge mental slitage. Ved mental slitage er der flere faresignaler, som kan komme til udtryk og medarbejderen er i risiko for at tilstanden fører til omsorgstræthed.

I webinaret Forebyggelse af omsorgstræthed – del 1, indfører psykolog Tinna Winther Olesen til begrebet omsorgstræthed, hvorefter hun beskriver de symptomer og faresignaler, der kan komme til udtryk hos medarbejdere i hjælpefag. I webinaret kommer hun med eksempler på hvilke forhold, der særligt påvirker og belaster medarbejdere i hjælpefag. Tinna Winther Olesen udfolder, hvordan vi i løbet af en arbejdsdag ’smittes’ af mange forskellige følelsesmæssige tilstande – både positive og negative. I slutningen af webinaret udfolder hun medarbejderes behov for balance mellem omsorgen man giver og modtager som en forudsætning for, at man ikke ’brænder ud’ i hjælpearbejde.

Webinaret Forebyggelse af omsorgstræthed – del 1 kan med fordel ses i sammenhæng med andre webinarer under temaet Arbejdsmiljø og samarbejde og på lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti©

Er din arbejdsplads +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Arbejdsmiljø og samarbejde og kan med fordel ses i sammenhæng med andre webinarer under samme tema.

Som privatperson kan du købe adgang til webinaret HER

Som medarbejder i ældre- og demensomsorgen indgår man i tæt relation med de mennesker, der har behov for hjælp. Det stiller store krav til den enkelte medarbejder at kunne rumme både glæde, bekymringer, sygdom, sorg, uventede og indimellem uforståelige reaktioner hos de mennesker man skal hjælpe. I den sammenhæng er det væsentligt, at medarbejderne har mulighed for at dele og opøve sprog for, hvilken påvirkning det har på sin egen trivsel. En ramme og kultur for åbenhed og fællesskab om disse påvirkninger kan være med til at forebygge mental slitage. Ved mental slitage er der flere faresignaler, som kan komme til udtryk og medarbejderen er i risiko for at tilstanden fører til omsorgstræthed.

I webinaret Forebyggelse af omsorgstræthed – del 1, indfører psykolog Tinna Winther Olesen til begrebet omsorgstræthed, hvorefter hun beskriver de symptomer og faresignaler, der kan komme til udtryk hos medarbejdere i hjælpefag. I webinaret kommer hun med eksempler på hvilke forhold, der særligt påvirker og belaster medarbejdere i hjælpefag. Tinna Winther Olesen udfolder, hvordan vi i løbet af en arbejdsdag ’smittes’ af mange forskellige følelsesmæssige tilstande – både positive og negative. I slutningen af webinaret udfolder hun medarbejderes behov for balance mellem omsorgen man giver og modtager som en forudsætning for, at man ikke ’brænder ud’ i hjælpearbejde.

Webinaret Forebyggelse af omsorgstræthed – del 1 kan med fordel ses i sammenhæng med andre webinarer under temaet Arbejdsmiljø og samarbejde og på lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti©

Er din arbejdsplads +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Arbejdsmiljø og samarbejde og kan med fordel ses i sammenhæng med andre webinarer under samme tema.

Som privatperson kan du købe adgang til webinaret HER

Ældrepleje og seksualitet

Det er fortsat tabubelagt at tale om ældres seksualitet. Dette gælder ikke mindst på plejehjem og i hjemmeplejen, hvor syge ældre har behov for, at medarbejdere har viden om og kan understøtte seksuel sundhed gennem omsorg.
Maria Pedersen er uddannet sygeplejerske, supervisor og master i sexologi og hun underviser i webinaret Ældrepleje og seksualitet om, hvordan medarbejdere kan opsøge mere viden og understøtte seksuel sundhed i ældreplejen. Maria Pedersen og Martin Einfeldt er desuden forfattere til bogen ”Seksuel sundhed og omsorg – professionel hjælp til det mest private”, som er udgivet ved Forlaget Samfundslitteratur 2023.
I webinaret Ældrepleje og seksualitet indleder Maria med at definere seksualitet med afsæt i en bio-psyko-social forståelse. Hun udfolder, hvordan tilgangen til seksualitet kan forandres, når syge ældre flytter på plejehjem eller egen bolig pludselig også bliver andres arbejdsplads. Hun udfolder, hvordan både pårørende og medarbejdere kan få en ny indsigt og rolle i relation til ældres seksualitet. Herudover beskriver hun hvordan både ældre, pårørende og medarbejdere kan opleve barrierer og grænser, som medarbejdere må forholde sig professionelt til. Webinaret udfolder også det omdiskuterede begreb ”hudsult” og giver eksempler på, hvordan medarbejdere kan imødekomme behov fx ved hjælp af negleklinikker, at danse, holde i hånd, massage, ved brug af kæledyr mv. Maria understreger nødvendigheden af, at medarbejdere husker at spørge om lov ved berøringer og at indgå i faglige drøftelser med kollegaer om seksuel sundhed og omsorg, så behovsområdet ikke overses og underkendes i ældreplejen.

Webinaret kan med fordel ses i sammenhæng med andre webinarer under temaet Seksuel sundhed og omsorg og på lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti©
Er din arbejdsplads +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Seksuel sundhed og omsorg.
Som privatperson kan du købe adgang til webinaret HER

Det er fortsat tabubelagt at tale om ældres seksualitet. Dette gælder ikke mindst på plejehjem og i hjemmeplejen, hvor syge ældre har behov for, at medarbejdere har viden om og kan understøtte seksuel sundhed gennem omsorg.
Maria Pedersen er uddannet sygeplejerske, supervisor og master i sexologi og hun underviser i webinaret Ældrepleje og seksualitet om, hvordan medarbejdere kan opsøge mere viden og understøtte seksuel sundhed i ældreplejen. Maria Pedersen og Martin Einfeldt er desuden forfattere til bogen ”Seksuel sundhed og omsorg – professionel hjælp til det mest private”, som er udgivet ved Forlaget Samfundslitteratur 2023.
I webinaret Ældrepleje og seksualitet indleder Maria med at definere seksualitet med afsæt i en bio-psyko-social forståelse. Hun udfolder, hvordan tilgangen til seksualitet kan forandres, når syge ældre flytter på plejehjem eller egen bolig pludselig også bliver andres arbejdsplads. Hun udfolder, hvordan både pårørende og medarbejdere kan få en ny indsigt og rolle i relation til ældres seksualitet. Herudover beskriver hun hvordan både ældre, pårørende og medarbejdere kan opleve barrierer og grænser, som medarbejdere må forholde sig professionelt til. Webinaret udfolder også det omdiskuterede begreb ”hudsult” og giver eksempler på, hvordan medarbejdere kan imødekomme behov fx ved hjælp af negleklinikker, at danse, holde i hånd, massage, ved brug af kæledyr mv. Maria understreger nødvendigheden af, at medarbejdere husker at spørge om lov ved berøringer og at indgå i faglige drøftelser med kollegaer om seksuel sundhed og omsorg, så behovsområdet ikke overses og underkendes i ældreplejen.

Webinaret kan med fordel ses i sammenhæng med andre webinarer under temaet Seksuel sundhed og omsorg og på lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti©
Er din arbejdsplads +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Seksuel sundhed og omsorg.
Som privatperson kan du købe adgang til webinaret HER

Klovnemetoden – forandringer for de ældre

Hvordan støtter Klovnemetoden op om personcentreret omsorg, som den er beskrevet af professor Tom Kitwood? Og hvad viser internationale undersøgelser om, hvilke forskel klovnemetoden kan gøre for personer med demens?

I webinaret Klovnemetoden – forandringer for de ældre illustrerer og fortæller videns- og læringskonsulent Marie Gade Husted og klovn, Pia Cisko, hvordan Klovnemetoden gennem sine værktøjer og virkemidler kan møde de psykologiske behov hos en person med demens og nedbringe mistrivsel.
Marie beskriver, hvordan demensudtrykket ifølge Tom Kitwood blandt andet er påvirket af samværet med andre og Pia illustrerer, hvordan et møde mellem en SOSU-assistent og en beboer resulterede i, at beboeren gennemgik en forandring fra forvirring og frygt til afslappethed og ro. Hun viser også et eksempel på, hvordan klovnen kan understøtte tilknytning mellem en beboer og pårørende gennem sang og berøring.
I webinaret udfoldes, hvordan internationale studier peger på, at Klovnemetoden kan bidrage til at reducere BPSD (på dansk = adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens), som kan være tegn på mistrivsel hos personer med demens.

Webinaret kan med fordel ses i sammenhæng med andre webinarer under temaet Klovnen som metode og på lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti©
Er din arbejdsplads +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Klovnen som metode.
Som privatperson kan du købe adgang til webinaret HER

Hvordan støtter Klovnemetoden op om personcentreret omsorg, som den er beskrevet af professor Tom Kitwood? Og hvad viser internationale undersøgelser om, hvilke forskel klovnemetoden kan gøre for personer med demens?

I webinaret Klovnemetoden – forandringer for de ældre illustrerer og fortæller videns- og læringskonsulent Marie Gade Husted og klovn, Pia Cisko, hvordan Klovnemetoden gennem sine værktøjer og virkemidler kan møde de psykologiske behov hos en person med demens og nedbringe mistrivsel.
Marie beskriver, hvordan demensudtrykket ifølge Tom Kitwood blandt andet er påvirket af samværet med andre og Pia illustrerer, hvordan et møde mellem en SOSU-assistent og en beboer resulterede i, at beboeren gennemgik en forandring fra forvirring og frygt til afslappethed og ro. Hun viser også et eksempel på, hvordan klovnen kan understøtte tilknytning mellem en beboer og pårørende gennem sang og berøring.
I webinaret udfoldes, hvordan internationale studier peger på, at Klovnemetoden kan bidrage til at reducere BPSD (på dansk = adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens), som kan være tegn på mistrivsel hos personer med demens.

Webinaret kan med fordel ses i sammenhæng med andre webinarer under temaet Klovnen som metode og på lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti©
Er din arbejdsplads +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Klovnen som metode.
Som privatperson kan du købe adgang til webinaret HER

Klovnemetoden

Ligger der virkelig en faglighed bag klovneri på plejehjem? – og i så fald, hvilket vidensgrundlag bygger det på? I webinaret Klovnemetoden udfolder videns- og læringskonsulent Marie Gade Husted og klovn, Pia Cisko, hvordan den kunstneristiske faglighed er inspireret fra neuroaffektiv udviklingspsykologi, der omfatter både den sansende, den følende og den tænkende hjerne.
I mødet med en person med demens, sanser klovnen både eget nervesystem og nervesystemet hos vedkommende, der arbejdes med, så der opnås en fornemmelse af energi og atmosfære i rummet. Klovnen mærker de følelser, der er på spil og validerer vedkommendes følelser ved at spejle disse. Klovnen arbejder også med den tænkende hjerne ved fx at indgå i problemløsning og ved at tage hensyn til beboerens behov for fx at blive vasket, komme på toilet og ved at inddrage SOSU-medarbejderes faglighed i en fælles indsats til beboerens bedste.
I webinaret Klovnemetoden er både klovnens karakter og kunstneristiske arbejde med improvisation beskrevet og der gives eksempler på, hvordan klovnen med udvalgte værktøjer og virkemidler kan møde mennesker med kognitiv svækkelse, så de kan indgå i en interaktion, der indeholder både initiativ, nytte og betydning.
Webinaret kan med fordel ses i sammenhæng med andre webinarer under temaet Klovnen som metode og på lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti©
Er din arbejdsplads +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Klovnen som metode.
Som privatperson kan du købe adgang til webinaret HER

Ligger der virkelig en faglighed bag klovneri på plejehjem? – og i så fald, hvilket vidensgrundlag bygger det på? I webinaret Klovnemetoden udfolder videns- og læringskonsulent Marie Gade Husted og klovn, Pia Cisko, hvordan den kunstneristiske faglighed er inspireret fra neuroaffektiv udviklingspsykologi, der omfatter både den sansende, den følende og den tænkende hjerne.
I mødet med en person med demens, sanser klovnen både eget nervesystem og nervesystemet hos vedkommende, der arbejdes med, så der opnås en fornemmelse af energi og atmosfære i rummet. Klovnen mærker de følelser, der er på spil og validerer vedkommendes følelser ved at spejle disse. Klovnen arbejder også med den tænkende hjerne ved fx at indgå i problemløsning og ved at tage hensyn til beboerens behov for fx at blive vasket, komme på toilet og ved at inddrage SOSU-medarbejderes faglighed i en fælles indsats til beboerens bedste.
I webinaret Klovnemetoden er både klovnens karakter og kunstneristiske arbejde med improvisation beskrevet og der gives eksempler på, hvordan klovnen med udvalgte værktøjer og virkemidler kan møde mennesker med kognitiv svækkelse, så de kan indgå i en interaktion, der indeholder både initiativ, nytte og betydning.
Webinaret kan med fordel ses i sammenhæng med andre webinarer under temaet Klovnen som metode og på lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti©
Er din arbejdsplads +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Klovnen som metode.
Som privatperson kan du købe adgang til webinaret HER

Klovne på plejehjem?

Hvilke spørgsmål er interessante at stille i relation til Klovne på plejehjem? – og hvilke forskelle er der på klovne for børn på hospitaler og Forglemmigejklovne for voksne? Hvad kan de og hvilken faglighed ligger bag?

I webinaret Klovne på plejehjem? udfolder videns- og læringskonsulent Marie Gade Husted og klovn, Pia Cisko forskellen på hospitalsklovne for børn og en Forglemmigejklovn for voksne.
I webinaret beskrives, hvordan en Forglemmigejklovn kan skabe kontakt til personer med kognitiv svækkelse ved fx at bruge tøj og målrettede udtryk i interaktionen, som kan tale til alle slags følelser – fx de triste, glade og vemodige. I webinaret illustrerer og beskriver Marie og Pia, hvordan det konkrete møde kan se ud mellem klovnen og en beboer med demens. Efterfølgende forholder de sig til etiske dilemmaer om fx: Er det en barnliggørelse af voksne at anvende klovne? Hvordan arbejder klovnen respektfuldt med følelser ved at bringe arousal op og ned hos beboere på plejehjem? I slutningen af webinaret stiller Pia og Marie spørgsmål til refleksion, som kan anvendes i drøftelser blandt medarbejdere, ledelse og pårørende.

Webinaret kan med fordel ses i sammenhæng med andre webinarer under temaet Klovnen som metode og på lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti©
Er din arbejdsplads +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Klovnen som metode.
Som privatperson kan du købe adgang til webinaret HER

Hvilke spørgsmål er interessante at stille i relation til Klovne på plejehjem? – og hvilke forskelle er der på klovne for børn på hospitaler og Forglemmigejklovne for voksne? Hvad kan de og hvilken faglighed ligger bag?

I webinaret Klovne på plejehjem? udfolder videns- og læringskonsulent Marie Gade Husted og klovn, Pia Cisko forskellen på hospitalsklovne for børn og en Forglemmigejklovn for voksne.
I webinaret beskrives, hvordan en Forglemmigejklovn kan skabe kontakt til personer med kognitiv svækkelse ved fx at bruge tøj og målrettede udtryk i interaktionen, som kan tale til alle slags følelser – fx de triste, glade og vemodige. I webinaret illustrerer og beskriver Marie og Pia, hvordan det konkrete møde kan se ud mellem klovnen og en beboer med demens. Efterfølgende forholder de sig til etiske dilemmaer om fx: Er det en barnliggørelse af voksne at anvende klovne? Hvordan arbejder klovnen respektfuldt med følelser ved at bringe arousal op og ned hos beboere på plejehjem? I slutningen af webinaret stiller Pia og Marie spørgsmål til refleksion, som kan anvendes i drøftelser blandt medarbejdere, ledelse og pårørende.

Webinaret kan med fordel ses i sammenhæng med andre webinarer under temaet Klovnen som metode og på lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti©
Er din arbejdsplads +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Klovnen som metode.
Som privatperson kan du købe adgang til webinaret HER

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP