Blog

Basal og specialiseret palliativ indsats

I ældre- og demensomsorgen opstår ofte spørgsmål og tvivl om forskellen på den basale palliative indsats og den specialiserede indsats. Hvem har ret til specialiseret palliativ indsats? Hvem afgør dette? Og er der særlige kriterier for at modtage specialiseret palliativ indsats?
I webinaret Basal og specialiseret palliativ indsats underviser udviklingssygeplejerske MKS Heidi Krohn Didriksen fra Hospice Søholm i Aarhus om den palliative indsats i Danmark, hvor hun tager afsæt i Anbefalinger for den palliative indsats 2017.

Hun beskriver, hvornår den basale palliative indsats bør starte og giver gode råd til metoder og værktøjer der med fordel kan anvendes i det tværfaglige samarbejde. Heidi fortæller, hvor den basale palliative indsats finder sted og hvordan fælles målsætninger og samarbejde med pårørende kan løfte kvaliteten i indsatsen.
Efterfølgende beskriver Heidi Krohn Didriksen den specialiserede palliative indsats og hvilke kriterier, der ligger til grund for at modtage specialiseret palliativ indsats. I webinaret beskrives, hvordan samarbejdet mellem det basale og specialiserede niveau kan foregå til gavn for borgeren med behov for palliativ indsats.
I slutningen af webinaret stilles tre spørgsmål til refleksion, som med fordel kan reflekteres i en gruppe.
Se webinaret HER
Som +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Palliation

I ældre- og demensomsorgen opstår ofte spørgsmål og tvivl om forskellen på den basale palliative indsats og den specialiserede indsats. Hvem har ret til specialiseret palliativ indsats? Hvem afgør dette? Og er der særlige kriterier for at modtage specialiseret palliativ indsats?
I webinaret Basal og specialiseret palliativ indsats underviser udviklingssygeplejerske MKS Heidi Krohn Didriksen fra Hospice Søholm i Aarhus om den palliative indsats i Danmark, hvor hun tager afsæt i Anbefalinger for den palliative indsats 2017.

Hun beskriver, hvornår den basale palliative indsats bør starte og giver gode råd til metoder og værktøjer der med fordel kan anvendes i det tværfaglige samarbejde. Heidi fortæller, hvor den basale palliative indsats finder sted og hvordan fælles målsætninger og samarbejde med pårørende kan løfte kvaliteten i indsatsen.
Efterfølgende beskriver Heidi Krohn Didriksen den specialiserede palliative indsats og hvilke kriterier, der ligger til grund for at modtage specialiseret palliativ indsats. I webinaret beskrives, hvordan samarbejdet mellem det basale og specialiserede niveau kan foregå til gavn for borgeren med behov for palliativ indsats.
I slutningen af webinaret stilles tre spørgsmål til refleksion, som med fordel kan reflekteres i en gruppe.
Se webinaret HER
Som +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Palliation

Palliation og demens

Personer med demens har generelt de samme behov for palliativ indsats som andre med livstruende sygdom. Der er dog nogle helt særlige forhold som bør medtænkes i den palliative indsats, når en person har demens.

De fleste sygdomme som medfører demens er neurodegenerative og fremadskridende. Derfor forventes det, at personen med demens mister flere kognitive funktioner, og på et tidspunkt ikke længere er i stand til at udtrykke ønsker og behov gennem sproget. Derfor er det særligt vigtigt, tidligt i forløbet at beskrive og dokumentere personens ønsker for tiden lige nu, for fremtiden og for den sidste tid frem mod døden.

Gennem hele sygdomsforløbet er det væsentligt at tage afsæt den personcentrerede omsorg og ’total smerte modellen’, som blev anvendt af Dame Cicely Saunders, grundlægger af den moderne hospicefilosofi. Også ved afslutningen af livet er der særlige hensyn at tage til personer med demens og medarbejderne må bruge en høj grad af sanselighed og nærvær, så personens ønsker og behov kan imødekommes.

Udviklingssygeplejerske Heidi Krohn Didriksen fra Hospice Søholm i Aarhus underviser i webinaret Palliation om: Den palliative indsats, mennesker med demens tidligt i forløbet og mennesker med demens sent i forløbet. I slutningen af webinaret stilles tre spørgsmål til refleksion, som med fordel kan reflekteres i en gruppe.

Se webinaret HER

Som +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Palliation

Personer med demens har generelt de samme behov for palliativ indsats som andre med livstruende sygdom. Der er dog nogle helt særlige forhold som bør medtænkes i den palliative indsats, når en person har demens.

De fleste sygdomme som medfører demens er neurodegenerative og fremadskridende. Derfor forventes det, at personen med demens mister flere kognitive funktioner, og på et tidspunkt ikke længere er i stand til at udtrykke ønsker og behov gennem sproget. Derfor er det særligt vigtigt, tidligt i forløbet at beskrive og dokumentere personens ønsker for tiden lige nu, for fremtiden og for den sidste tid frem mod døden.

Gennem hele sygdomsforløbet er det væsentligt at tage afsæt den personcentrerede omsorg og ’total smerte modellen’, som blev anvendt af Dame Cicely Saunders, grundlægger af den moderne hospicefilosofi. Også ved afslutningen af livet er der særlige hensyn at tage til personer med demens og medarbejderne må bruge en høj grad af sanselighed og nærvær, så personens ønsker og behov kan imødekommes.

Udviklingssygeplejerske Heidi Krohn Didriksen fra Hospice Søholm i Aarhus underviser i webinaret Palliation om: Den palliative indsats, mennesker med demens tidligt i forløbet og mennesker med demens sent i forløbet. I slutningen af webinaret stilles tre spørgsmål til refleksion, som med fordel kan reflekteres i en gruppe.

Se webinaret HER

Som +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Palliation

Musik i plejen

Musik i plejen kan anvendes som en del af den personcentrede omsorg i plejen. Musikterapeut og ph.d. stud. Julie Kolbe Krøier fortæller, hvordan musik kan: skabe tryghed, kan regulere arousal og hvordan musik kan bringe os sammen. Du kan også læse meget mere om dette i bogen: Stemning. Musikalsk interaktion i demensomsorgen, som udgives i 2022 af Hanne Mette Ridder og Julie K. Krøier.

I webinaret Musik i plejen giver Julie K. Krøier indledningsvist et indblik i begrebsafklaringer omkring musik og musikterapi, hvor hun afliver myten om, at musik altid bør være ren og uden skæve toner. Julie fortæller, hvordan nynnen, sang og musik kan anvendes bevidst i den personcentrerede omsorg, så det imødegår de fem psykologiske behov, der er beskrevet af psykolog og professor Tom Kitwood.

Julie beskriver, hvordan medarbejdere og musikterapeuter i plejen kan supplere og lære af hinanden til stor gavn for de personer, som har behov for hjælp.

I webinaret underviser Julie i stemmens betydning, om borgeren som aktiv deltagende eller lyttende og om brugen af cuing i plejen. Webinaret giver indsigt i, hvordan musik kan regulere aruosal hos borgeren (og medarbejderen), og hvordan valg af sange og toner kan understøtte et arousal-niveau, hvor borgeren er i trivsel. Julie kommer med eksempler på, hvordan musik i plejen kan skabe møder mellem mennesker og understøtte oplevelsen af ligeværd og fællesskab.

Afslutningsvist gives GODE RÅD til at komme i gang med brugen af musik i plejen og hun beskriver to cases, hvor medarbejdere, gennem brug af musik, hjalp personer med demens til at opretholde værdighed og trivsel i potentielt vanskelige plejesituationer.

Se webinaret HER

Som +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Musik i plejen

Musik i plejen kan anvendes som en del af den personcentrede omsorg i plejen. Musikterapeut og ph.d. stud. Julie Kolbe Krøier fortæller, hvordan musik kan: skabe tryghed, kan regulere arousal og hvordan musik kan bringe os sammen. Du kan også læse meget mere om dette i bogen: Stemning. Musikalsk interaktion i demensomsorgen, som udgives i 2022 af Hanne Mette Ridder og Julie K. Krøier.

I webinaret Musik i plejen giver Julie K. Krøier indledningsvist et indblik i begrebsafklaringer omkring musik og musikterapi, hvor hun afliver myten om, at musik altid bør være ren og uden skæve toner. Julie fortæller, hvordan nynnen, sang og musik kan anvendes bevidst i den personcentrerede omsorg, så det imødegår de fem psykologiske behov, der er beskrevet af psykolog og professor Tom Kitwood.

Julie beskriver, hvordan medarbejdere og musikterapeuter i plejen kan supplere og lære af hinanden til stor gavn for de personer, som har behov for hjælp.

I webinaret underviser Julie i stemmens betydning, om borgeren som aktiv deltagende eller lyttende og om brugen af cuing i plejen. Webinaret giver indsigt i, hvordan musik kan regulere aruosal hos borgeren (og medarbejderen), og hvordan valg af sange og toner kan understøtte et arousal-niveau, hvor borgeren er i trivsel. Julie kommer med eksempler på, hvordan musik i plejen kan skabe møder mellem mennesker og understøtte oplevelsen af ligeværd og fællesskab.

Afslutningsvist gives GODE RÅD til at komme i gang med brugen af musik i plejen og hun beskriver to cases, hvor medarbejdere, gennem brug af musik, hjalp personer med demens til at opretholde værdighed og trivsel i potentielt vanskelige plejesituationer.

Se webinaret HER

Som +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Musik i plejen

Trinvold-skemaet

Også personer med udviklingshæmning har en stigende levealder og er dermed i højere risiko for at udvikle demens. Det kalder på særlig opmærksomhed i forhold til kompetenceudvikling af medarbejdere, som arbejder med denne målgruppe – både i relation til den pædagogiske tilgang, men også i udvikling af systematiske arbejdsmetoder, som kan understøtte ensartethed og kvalitet i plejen.

I webinaret Trinvold-skemaet, udviklingshæmning og demens, giver socialpædagog Nita Themsen fra botilbuddet Østerled i Gentofte et indblik i, hvordan de på Østerled arbejder med Trinvold-skemaet.

Skemaet anvendes til at observere ændringer i adfærd og funktionsevne hos personer med udviklingshæmning, og kan indgå som supplement i en eventuel udredning for demens.

I webinaret gennemgår hun skemaets fem hovedområder om: 1. Motoriske funktioner, 2. Intellektuelle funktioner, 3. Følelsesmæssige funktioner, 4. Basale funktioner og 5. Sædvanlige symptomer ved demens. Herefter giver Nita et indblik i, hvordan medarbejderne samarbejder om at vurdere funktionsniveauet hos borgere med udviklingshæmning og hvordan de efterfølgende anvender resultaterne ved faglige møder, hvor årsager analyseres og fælles indsatser aftales.

Nita Themsen fortæller, hvordan den systematiske arbejdsmetode kan støtte medarbejdere i at fastholde fælles faglige aftaler og et skærpet blik på selv små ændringer hos personen med udviklingshæmning.

Se webinaret HER

Som +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Udviklingshæmning og demens

Også personer med udviklingshæmning har en stigende levealder og er dermed i højere risiko for at udvikle demens. Det kalder på særlig opmærksomhed i forhold til kompetenceudvikling af medarbejdere, som arbejder med denne målgruppe – både i relation til den pædagogiske tilgang, men også i udvikling af systematiske arbejdsmetoder, som kan understøtte ensartethed og kvalitet i plejen.

I webinaret Trinvold-skemaet, udviklingshæmning og demens, giver socialpædagog Nita Themsen fra botilbuddet Østerled i Gentofte et indblik i, hvordan de på Østerled arbejder med Trinvold-skemaet.

Skemaet anvendes til at observere ændringer i adfærd og funktionsevne hos personer med udviklingshæmning, og kan indgå som supplement i en eventuel udredning for demens.

I webinaret gennemgår hun skemaets fem hovedområder om: 1. Motoriske funktioner, 2. Intellektuelle funktioner, 3. Følelsesmæssige funktioner, 4. Basale funktioner og 5. Sædvanlige symptomer ved demens. Herefter giver Nita et indblik i, hvordan medarbejderne samarbejder om at vurdere funktionsniveauet hos borgere med udviklingshæmning og hvordan de efterfølgende anvender resultaterne ved faglige møder, hvor årsager analyseres og fælles indsatser aftales.

Nita Themsen fortæller, hvordan den systematiske arbejdsmetode kan støtte medarbejdere i at fastholde fælles faglige aftaler og et skærpet blik på selv små ændringer hos personen med udviklingshæmning.

Se webinaret HER

Som +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Udviklingshæmning og demens

Kulturtransformation i praksis

Det kræver både mod, viden og en insisterende vedholdenhed af alle involverede parter at skabe kulturtransformation fra en institutionskultur til hjem i en organisation, hvor personer bor i plejeboliger.

Med afsæt i Eden Alternatives® mission: ”At forbedre oplevelsen af trivsel og velvære hos de mennesker, der er afhængige af omsorg og støtte, og hos alle de mennesker som giver omsorg og støtte,” fortæller plejecenterleder Kirsten Olesen fra Vindinge Landsbycenter, Nyborg Kommune og medarbejder Laila Sølberg Terkildsen fra Flemløse Plejehjem, Assens Kommune om, hvordan de i praksis arbejder med denne kulturtransformation.

I webinaret Kulturtransformation i praksis får du indblik i, hvad der inspirerede dem til at ændre kulturen og hvilke ’bump på vejen’ de har mødt. Laila og Kirsten beskriver, hvordan de anvender Eden-hjælperne: planter, dyr og børn i den daglige praksis for at understøtte eliminering af ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed hos beboerne i plejeboliger. Både Laila og Kirsten beskriver fra ledelses- og medarbejderperspektiv, hvilken betydning det har for borgerne, for pårørende og medarbejdere, at der er fokus på trivsel for alle parter.

Webinaret Kulturtransformation i praksis er det tredje og sidste webinar om The Eden Alternative® filosofien på lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti©. I det første webinar The Eden Alternative® DKs – baggrund, vision og mission og det andet Kulturtransformation og de ti principper, præsenterer landskoordinatorerne  Aase Porsmose og Karin Dahl Eden Alternatives metode til kulturtransformation, ligesom de gennemgår, hvorfor og hvordan de 10 principper virker som modgifte til ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed.

Se webinaret Kulturtransformation i praksis HER

Det kræver både mod, viden og en insisterende vedholdenhed af alle involverede parter at skabe kulturtransformation fra en institutionskultur til hjem i en organisation, hvor personer bor i plejeboliger.

Med afsæt i Eden Alternatives® mission: ”At forbedre oplevelsen af trivsel og velvære hos de mennesker, der er afhængige af omsorg og støtte, og hos alle de mennesker som giver omsorg og støtte,” fortæller plejecenterleder Kirsten Olesen fra Vindinge Landsbycenter, Nyborg Kommune og medarbejder Laila Sølberg Terkildsen fra Flemløse Plejehjem, Assens Kommune om, hvordan de i praksis arbejder med denne kulturtransformation.

I webinaret Kulturtransformation i praksis får du indblik i, hvad der inspirerede dem til at ændre kulturen og hvilke ’bump på vejen’ de har mødt. Laila og Kirsten beskriver, hvordan de anvender Eden-hjælperne: planter, dyr og børn i den daglige praksis for at understøtte eliminering af ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed hos beboerne i plejeboliger. Både Laila og Kirsten beskriver fra ledelses- og medarbejderperspektiv, hvilken betydning det har for borgerne, for pårørende og medarbejdere, at der er fokus på trivsel for alle parter.

Webinaret Kulturtransformation i praksis er det tredje og sidste webinar om The Eden Alternative® filosofien på lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti©. I det første webinar The Eden Alternative® DKs – baggrund, vision og mission og det andet Kulturtransformation og de ti principper, præsenterer landskoordinatorerne  Aase Porsmose og Karin Dahl Eden Alternatives metode til kulturtransformation, ligesom de gennemgår, hvorfor og hvordan de 10 principper virker som modgifte til ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed.

Se webinaret Kulturtransformation i praksis HER

Kulturtransformation og de ti principper

Ifølge The Eden Alternatives® grundlægger Dr. Bill Thomas, er ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed smertefulde sjælelige lidelser, som kan ødelægge helbred og velvære for personer, der bor i en plejebolig, hvor kulturen er institutionaliseret.

For at modgå disse lidelser, er der udviklet metoder og konkrete principper, der kan indarbejdes i kulturen og bruges for at skabe hjertevarme inkluderende levesteder. Det sker gennem bevidstgørelse, øvelse i at bruge modgifte til de sjælelige lidelser, ved eksempelvis at inddrage de tre Eden-hjælpere: Dyr, planter og børn, at skabe livgivende relationer og balance mellem ude- og indeliv.

Ved at følge Eden Alternatives® 10 principper, får ledelser og medarbejdere i ældre- og demensomsorgen konkrete anvisninger til en kulturtransformation, som kan modvirke ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed.

I det andet ud af tre webinarer, Kulturtransformation og de ti principper, præsenterer landskoordinatorerne for The Eden Alternative®DK  Aase Porsmose og Karin Dahl Eden Alternatives metode til kulturtransformation, ligesom de gennemgår, hvorfor og hvordan de 10 principper virker som modgifte til ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed.

Det første webinar omhandler The Eden Alternative®DKs – baggrund, vision og mission. Det tredje webinar Kulturtransformation i praksis, giver et indblik i den praktiske anvendelse af Eden Alternatives metode, principper og Eden-hjælpere i hverdagen fra et leder- og medarbejderperspektiv.

Se webinaret HER

Som +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet The Eden Alternative®

Ifølge The Eden Alternatives® grundlægger Dr. Bill Thomas, er ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed smertefulde sjælelige lidelser, som kan ødelægge helbred og velvære for personer, der bor i en plejebolig, hvor kulturen er institutionaliseret.

For at modgå disse lidelser, er der udviklet metoder og konkrete principper, der kan indarbejdes i kulturen og bruges for at skabe hjertevarme inkluderende levesteder. Det sker gennem bevidstgørelse, øvelse i at bruge modgifte til de sjælelige lidelser, ved eksempelvis at inddrage de tre Eden-hjælpere: Dyr, planter og børn, at skabe livgivende relationer og balance mellem ude- og indeliv.

Ved at følge Eden Alternatives® 10 principper, får ledelser og medarbejdere i ældre- og demensomsorgen konkrete anvisninger til en kulturtransformation, som kan modvirke ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed.

I det andet ud af tre webinarer, Kulturtransformation og de ti principper, præsenterer landskoordinatorerne for The Eden Alternative®DK  Aase Porsmose og Karin Dahl Eden Alternatives metode til kulturtransformation, ligesom de gennemgår, hvorfor og hvordan de 10 principper virker som modgifte til ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed.

Det første webinar omhandler The Eden Alternative®DKs – baggrund, vision og mission. Det tredje webinar Kulturtransformation i praksis, giver et indblik i den praktiske anvendelse af Eden Alternatives metode, principper og Eden-hjælpere i hverdagen fra et leder- og medarbejderperspektiv.

Se webinaret HER

Som +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet The Eden Alternative®

Eden Alternatives baggrund, mission og vision

Når der er så stort fokus på begrebet værdighed i ældre- og demensomsorgen, er det særdeles hjælpsomt med konkrete bud på metoder og tiltag i daglig praksis, som understøtter oplevelsen af trivsel og værdighed hos personer, som bor på plejehjem.

The Eden Alternative®DK tager afsæt i missionen: ”At forbedre oplevelsen af trivsel og velvære hos de mennesker, der er afhængige af omsorg og støtte, og hos alle de mennesker som giver omsorg og støtte”.

Dette udføres ved at transformere kulturen dér, hvor de bor og arbejder, så ligeværdige relationer opstår og visionen om ”at eliminere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed” nås gennem brug af 10 principper.

Landskoordinatorerne Aase Porsmose og Karin Dahl fra The Eden Alternative®DK præsenterer i det første ud af tre webinarer Eden Alternatives baggrund, mission og vision. I det efterfølgende webinarer 2 introduceres Eden Alternatives metode og ti principper. Det tredje webinar giver et indblik i den praktiske anvendelse af Eden Alternatives metode, principper og Eden-hjælpere i hverdagen fra et leder- og medarbejderperspektiv.

Se webinaret HER

Som +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet The Eden Alternative®DK.

Når der er så stort fokus på begrebet værdighed i ældre- og demensomsorgen, er det særdeles hjælpsomt med konkrete bud på metoder og tiltag i daglig praksis, som understøtter oplevelsen af trivsel og værdighed hos personer, som bor på plejehjem.

The Eden Alternative®DK tager afsæt i missionen: ”At forbedre oplevelsen af trivsel og velvære hos de mennesker, der er afhængige af omsorg og støtte, og hos alle de mennesker som giver omsorg og støtte”.

Dette udføres ved at transformere kulturen dér, hvor de bor og arbejder, så ligeværdige relationer opstår og visionen om ”at eliminere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed” nås gennem brug af 10 principper.

Landskoordinatorerne Aase Porsmose og Karin Dahl fra The Eden Alternative®DK præsenterer i det første ud af tre webinarer Eden Alternatives baggrund, mission og vision. I det efterfølgende webinarer 2 introduceres Eden Alternatives metode og ti principper. Det tredje webinar giver et indblik i den praktiske anvendelse af Eden Alternatives metode, principper og Eden-hjælpere i hverdagen fra et leder- og medarbejderperspektiv.

Se webinaret HER

Som +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet The Eden Alternative®DK.

Reminiscens i demensomsorgen

Gennem de seneste år har der været et stigende fokus på reminiscensarbejde i demensomsorgen. Der er mange forskellige metoder indenfor reminiscens, som kan anvendes i til at vække minder og styrke livskvaliteten hos personer med demens.

Ergoterapeut og lektor Hanne Lindberg Nejsum fra Ducta, giver i webinaret ”Reminiscens i demensomsorgen” indblik i flere af de faglige overvejelser, der med fordel kan ligge til grund for valg i reminiscensarbejdet. Hanne tager afsæt i artiklen Erindringslandskabet og glemselshavet af ph.d. Pia Fromholt (1990) og giver konkrete bud på, hvordan plejepersonale kan støtte personer med demens til at opretholde følelsen af identitet, tilknytning, inklusion og oplevelsen af at være en person.

Hanne udfolder begrebet erindringseffekten og beskriver, hvordan medarbejdere kan tilpasse valg af metoder og redskaber med afsæt i den enkelte persons livsforløb og behov. I webinaret udfoldes, hvordan reminiscens kan bruges individuelt og i grupper, ligesom det kan anvendes spontant og i planlagte aktiviteter. Webinaret henviser til forskning, som peger på de positive effekter ved brugen af reminiscens, men også på opmærksomhedspunkter der bør tages hensyn til, når det ikke kun er positive minder, der fremkaldes… se webinaret HER

Gennem de seneste år har der været et stigende fokus på reminiscensarbejde i demensomsorgen. Der er mange forskellige metoder indenfor reminiscens, som kan anvendes i til at vække minder og styrke livskvaliteten hos personer med demens.

Ergoterapeut og lektor Hanne Lindberg Nejsum fra Ducta, giver i webinaret ”Reminiscens i demensomsorgen” indblik i flere af de faglige overvejelser, der med fordel kan ligge til grund for valg i reminiscensarbejdet. Hanne tager afsæt i artiklen Erindringslandskabet og glemselshavet af ph.d. Pia Fromholt (1990) og giver konkrete bud på, hvordan plejepersonale kan støtte personer med demens til at opretholde følelsen af identitet, tilknytning, inklusion og oplevelsen af at være en person.

Hanne udfolder begrebet erindringseffekten og beskriver, hvordan medarbejdere kan tilpasse valg af metoder og redskaber med afsæt i den enkelte persons livsforløb og behov. I webinaret udfoldes, hvordan reminiscens kan bruges individuelt og i grupper, ligesom det kan anvendes spontant og i planlagte aktiviteter. Webinaret henviser til forskning, som peger på de positive effekter ved brugen af reminiscens, men også på opmærksomhedspunkter der bør tages hensyn til, når det ikke kun er positive minder, der fremkaldes… se webinaret HER

At skabe hjemlige omgivelser

Når en person flytter på plejehjem, har familien og medarbejderne en stor opgave i at hjælpe personen til at finde sig godt til rette, og skabe hjem i nye omgivelser. På mange plejecentre er der stort fokus på at indrette det nye hjem med billeder, møbler og genstande, som betyder noget særligt for personen, der flytter ind.

Ergoterapeut og lektor Hanne Lindberg Nejsum argumenterer for, at udover disse tiltag i den fysiske indretning, så er det væsentligt at inddrage og samarbejde med borgeren om hverdagens gøremål. Det har afgørende betydning for personens oplevelse af hjemlighed.

Her er medarbejderens opgave at fremme livgivende relationer og borgerens selvbestemmelse. Når medarbejderne medtænker både de fysiske, psykiske og sociale behov i indretning og atmosfære, så har personen mulighed for at leve et aktivt og meningsfuldt liv på plejehjemmet.

I webinaret At skabe hjemlige omgivelser sondrer Hanne mellem hjælpekultur og samværskultur, og giver gode råd til, hvordan en samværskultur kan styrkes, så beboerne oplever en højere grad af livskvalitet og mellemmenneskeligt samvær i hverdagen. Se webinaret HER

Når en person flytter på plejehjem, har familien og medarbejderne en stor opgave i at hjælpe personen til at finde sig godt til rette, og skabe hjem i nye omgivelser. På mange plejecentre er der stort fokus på at indrette det nye hjem med billeder, møbler og genstande, som betyder noget særligt for personen, der flytter ind.

Ergoterapeut og lektor Hanne Lindberg Nejsum argumenterer for, at udover disse tiltag i den fysiske indretning, så er det væsentligt at inddrage og samarbejde med borgeren om hverdagens gøremål. Det har afgørende betydning for personens oplevelse af hjemlighed.

Her er medarbejderens opgave at fremme livgivende relationer og borgerens selvbestemmelse. Når medarbejderne medtænker både de fysiske, psykiske og sociale behov i indretning og atmosfære, så har personen mulighed for at leve et aktivt og meningsfuldt liv på plejehjemmet.

I webinaret At skabe hjemlige omgivelser sondrer Hanne mellem hjælpekultur og samværskultur, og giver gode råd til, hvordan en samværskultur kan styrkes, så beboerne oplever en højere grad af livskvalitet og mellemmenneskeligt samvær i hverdagen. Se webinaret HER

Viden om Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS)

Amyotrosisk Lateral Sklerose (ALS) er en frygtet og alvorlig sygdom. Den er fremadskridende og ender med døden. Sygdommen starter ofte med sitren eller svækkelse i arme og ben. Der er ca. 350 personer med ALS i Danmark, hvoraf flertallet er mænd. Sygdommen starter i 40-60 årsalderen og varigheden kan svinge fra ét år op mod 20 år. Som sygdommen skrider frem, tilkommer flere symptomer fx besvær med at tale, synke og snakke. Personen med ALS risikerer at udvikle frontotemporal demens og får behov for hjælp til respirationsstøtte og kontinuerlig pleje i hjemmet eller på plejecenter.

I webinaret Viden om Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) underviser sygeplejerske og lektor Tina Risager i grundlæggende viden om hyppighed og symptomer ved ALS og sammenholder dette med et borgerperspektiv fra Henrik Nonbo og den erfarne SOSU-assistent Bettina Gregersen fra respirationsteams. Der ligger nu tre webinarer på Webinar Resopti© om ALS. I webinaret gennemgås sygdomsforløbets seks faser og der henvises til anbefalinger for den palliative pleje. Se webinaret HER

Amyotrosisk Lateral Sklerose (ALS) er en frygtet og alvorlig sygdom. Den er fremadskridende og ender med døden. Sygdommen starter ofte med sitren eller svækkelse i arme og ben. Der er ca. 350 personer med ALS i Danmark, hvoraf flertallet er mænd. Sygdommen starter i 40-60 årsalderen og varigheden kan svinge fra ét år op mod 20 år. Som sygdommen skrider frem, tilkommer flere symptomer fx besvær med at tale, synke og snakke. Personen med ALS risikerer at udvikle frontotemporal demens og får behov for hjælp til respirationsstøtte og kontinuerlig pleje i hjemmet eller på plejecenter.

I webinaret Viden om Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) underviser sygeplejerske og lektor Tina Risager i grundlæggende viden om hyppighed og symptomer ved ALS og sammenholder dette med et borgerperspektiv fra Henrik Nonbo og den erfarne SOSU-assistent Bettina Gregersen fra respirationsteams. Der ligger nu tre webinarer på Webinar Resopti© om ALS. I webinaret gennemgås sygdomsforløbets seks faser og der henvises til anbefalinger for den palliative pleje. Se webinaret HER

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP