Blog

Demensgrader

I ældre- og demensomsorgen vil medarbejdere møde personer med demens, som er påvirket af langsomt forværrende sværhedsgrader i sygdomsforløbet. Det vil komme til udtryk afhængig af fx demenstype, personlighed, livshistorie og øvrige helbredsmæssige forhold. Traditionelt opdeles demensgrader i henholdsvis let, moderat eller svær demens.

I webinaret Demensgrader udfoldes de perioder, som en person med demens typisk kommer til at gennemleve. Først beskrives MCI-Mild Cognitive Impairment, som er en tilstand med tidlige tegn på kognitiv svækkelse, der vil opstå før diagnosekriterierne, er opfyldt. Webinaret udfolder, hvilke tegn og symptomer, der typisk vil ses ved let demens, hvor funktionsevnen kun er påvirket i let grad, og hvor rutineprægede opgaver og aktiviteter kan opretholdes. I webinaret udfoldes overgangen til moderat demens, hvor personens funktionsevne er betydeligt forringet. Her er personen med demens afhængig af hjælp fra pårørende og i stigende grad fra fx forebyggelseskonsulenter, demenskonsulenter, hjemmepleje og dagcenter. I overgangen fra moderat demens til svær demens vil personen få behov for kontinuerlig støtte, pleje og omsorg for at opretholde egen sikkerhed og værdighed. Sygdomsforløbet ender med, at personen enten dør af demens eller med demens. Webinaret kan med fordel ses i sammenhæng med andre webinarer under temaet Viden om demens på lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti©

Som privatperson kan du købe adgang til webinaret HER

Er din arbejdsplads +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Viden om demens

I ældre- og demensomsorgen vil medarbejdere møde personer med demens, som er påvirket af langsomt forværrende sværhedsgrader i sygdomsforløbet. Det vil komme til udtryk afhængig af fx demenstype, personlighed, livshistorie og øvrige helbredsmæssige forhold. Traditionelt opdeles demensgrader i henholdsvis let, moderat eller svær demens.

I webinaret Demensgrader udfoldes de perioder, som en person med demens typisk kommer til at gennemleve. Først beskrives MCI-Mild Cognitive Impairment, som er en tilstand med tidlige tegn på kognitiv svækkelse, der vil opstå før diagnosekriterierne, er opfyldt. Webinaret udfolder, hvilke tegn og symptomer, der typisk vil ses ved let demens, hvor funktionsevnen kun er påvirket i let grad, og hvor rutineprægede opgaver og aktiviteter kan opretholdes. I webinaret udfoldes overgangen til moderat demens, hvor personens funktionsevne er betydeligt forringet. Her er personen med demens afhængig af hjælp fra pårørende og i stigende grad fra fx forebyggelseskonsulenter, demenskonsulenter, hjemmepleje og dagcenter. I overgangen fra moderat demens til svær demens vil personen få behov for kontinuerlig støtte, pleje og omsorg for at opretholde egen sikkerhed og værdighed. Sygdomsforløbet ender med, at personen enten dør af demens eller med demens. Webinaret kan med fordel ses i sammenhæng med andre webinarer under temaet Viden om demens på lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti©

Som privatperson kan du købe adgang til webinaret HER

Er din arbejdsplads +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Viden om demens

Risikogrupper blandt ældre

Sundhedsfremmende og forebyggende arbejde foregår i alle landets kommuner, målrettet forskellige aldersgrupper. I relation til opsporing af sårbare risikogrupper blandt ældre, kan både medarbejdere i ældre- og demensomsorgen, eksterne samarbejdspartnere og civilsamfundet kontakte kommunens forebyggelseskonsulenter, for at søge sparring ved bekymring for en person, der vurderes sårbar.

Forebyggelseskonsulent og formand for SUFO, Landsforeningen for ansatte i SUndhedsfremmende FOrebyggende hjemmebesøg, Janni A. Hansen fortælleri webinaret Risikogrupper blandt ældre om hvad loven byder om Aldersbestemte og Behovsbestemte besøg. Hun understreger betydningen af tillid i relationen og forebyggelseskonsulentens mulighed for, ved samtykke, at etablere kontakt til relevante samarbejdspartnere i kommunens forskellige afdelinger, lokale foreninger og relevante aktivitetsmuligheder. Janni A Hansen oplister de målgrupper, som er formuleret i særlig risiko og giver eksempler på, hvordan mennesker i en sårbar livssituation har taget imod hjælp til at få etableret en stabil hverdag, med støtte fra eksempelvis dagcentre, personlige relationer og foreninger. I webinaret argumenterer Janni A Hansen for et tættere samarbejde mellem sektorer og enheder, så forebyggelse af sygdom, indlæggelser og tidlig død kan etableres til stor gavn for borgerens velbefindende.

Som privatperson kan du købe adgang til webinaret Risikogrupper blandt ældre HER. Er du +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Forebyggende hjemmebesøg.

Sundhedsfremmende og forebyggende arbejde foregår i alle landets kommuner, målrettet forskellige aldersgrupper. I relation til opsporing af sårbare risikogrupper blandt ældre, kan både medarbejdere i ældre- og demensomsorgen, eksterne samarbejdspartnere og civilsamfundet kontakte kommunens forebyggelseskonsulenter, for at søge sparring ved bekymring for en person, der vurderes sårbar.

Forebyggelseskonsulent og formand for SUFO, Landsforeningen for ansatte i SUndhedsfremmende FOrebyggende hjemmebesøg, Janni A. Hansen fortælleri webinaret Risikogrupper blandt ældre om hvad loven byder om Aldersbestemte og Behovsbestemte besøg. Hun understreger betydningen af tillid i relationen og forebyggelseskonsulentens mulighed for, ved samtykke, at etablere kontakt til relevante samarbejdspartnere i kommunens forskellige afdelinger, lokale foreninger og relevante aktivitetsmuligheder. Janni A Hansen oplister de målgrupper, som er formuleret i særlig risiko og giver eksempler på, hvordan mennesker i en sårbar livssituation har taget imod hjælp til at få etableret en stabil hverdag, med støtte fra eksempelvis dagcentre, personlige relationer og foreninger. I webinaret argumenterer Janni A Hansen for et tættere samarbejde mellem sektorer og enheder, så forebyggelse af sygdom, indlæggelser og tidlig død kan etableres til stor gavn for borgerens velbefindende.

Som privatperson kan du købe adgang til webinaret Risikogrupper blandt ældre HER. Er du +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Forebyggende hjemmebesøg.

Ensomhed hos ældre

Ensomhed er et stort problem for dem som oplever ensomhed, men også et stigende samfundsproblem. Blandt ældre anslås, at 100.000 personer oplever ensomhed, svarende til 8% af den samlede gruppe. For ældre er der særlige forhold, som kan føre til ensomhed, bl.a mentale og fysiske begrænsninger, skilsmisse og at være afhængig af andre.

Forebyggelseskonsulent og formand for SUFO, Landsforeningen for ansatte i SUndhedsfremmende FOrebyggende hjemmebesøg, Janni A. Hansen underviser i webinaret Ensomhed hos ældre om begrebet ensomhed. Hun fortæller om de overgange og risikofaktorer, som ofte er medvirkende årsager til ensomhed, ligesom hun underviser om ensomhedens konsekvenser. Ensomhed påvirker den enkeltes livskvalitet og ved svær ensomhed risikeres inaktivitet, fysisk sygdom, depression og tidlig død. I webinaret underviser Janni A Hansen om muligheder for at forebygge ensomhed, og hvordan kommunale medarbejdere, civilsamfundet og eksterne samarbejdspartnere kan tage fat i forebyggelseskonsulenterne for at iværksætte sundhedsfremmende og forebyggende tiltag.

Læs om den Nationale strategi og handlingsplan mod ensomhed.

Er du +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti©, finder du webinaret under temaet Forebyggende hjemmebesøg. er du privatperson kan du købe adgang til webinaret HER

Ensomhed er et stort problem for dem som oplever ensomhed, men også et stigende samfundsproblem. Blandt ældre anslås, at 100.000 personer oplever ensomhed, svarende til 8% af den samlede gruppe. For ældre er der særlige forhold, som kan føre til ensomhed, bl.a mentale og fysiske begrænsninger, skilsmisse og at være afhængig af andre.

Forebyggelseskonsulent og formand for SUFO, Landsforeningen for ansatte i SUndhedsfremmende FOrebyggende hjemmebesøg, Janni A. Hansen underviser i webinaret Ensomhed hos ældre om begrebet ensomhed. Hun fortæller om de overgange og risikofaktorer, som ofte er medvirkende årsager til ensomhed, ligesom hun underviser om ensomhedens konsekvenser. Ensomhed påvirker den enkeltes livskvalitet og ved svær ensomhed risikeres inaktivitet, fysisk sygdom, depression og tidlig død. I webinaret underviser Janni A Hansen om muligheder for at forebygge ensomhed, og hvordan kommunale medarbejdere, civilsamfundet og eksterne samarbejdspartnere kan tage fat i forebyggelseskonsulenterne for at iværksætte sundhedsfremmende og forebyggende tiltag.

Læs om den Nationale strategi og handlingsplan mod ensomhed.

Er du +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti©, finder du webinaret under temaet Forebyggende hjemmebesøg. er du privatperson kan du købe adgang til webinaret HER

Gamemastermodellen

Som vejleder, facilitator og leder i ældre- og demensomsorgen har man et særligt ansvar i professionelle samtaler. Ansvaret omfatter blandt andet løbende at kunne justere processen i den retning, som var samtalens oprindelige formål. Dette gøres for at holde fokus på kerneopgaven omkring den syge ældre, som har behov for hjælp.

Med afsæt i Gamemastermodellen kan facilitatoren blive bevidst om de to niveauer, indholdsniveau og procesniveau, som samtaler foregår på. Det betyder, at facilitatoren kan pendulere mellem proces og indholdsniveau, hvor der på procesniveau foregår en ’samtale om samtalen’ og på indholdsniveau foregår en ’samtale om sagen’. Gamemasteren kan anvende de tre greb: kontrakt, timeout og afslutning til at sikre indhold, retning, taletid og forventningsafstemning undervejs. En væsentlig opgave er at være åben om formålet med at rammesætte samtalen, så det ikke opleves manipulerende af samtalepartnerne. Gamemastermodellen kan hjælpe til, at parterne kommer i mål med de oprindelige ønsker for samtalen inden for en rammesat tid.

Som +Medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti©, kan du finde webinaret om Gamemastermodellen under temaet Facilitering af refleksion.

Som privatperson kan du købe adgang til webinaret HER

Som vejleder, facilitator og leder i ældre- og demensomsorgen har man et særligt ansvar i professionelle samtaler. Ansvaret omfatter blandt andet løbende at kunne justere processen i den retning, som var samtalens oprindelige formål. Dette gøres for at holde fokus på kerneopgaven omkring den syge ældre, som har behov for hjælp.

Med afsæt i Gamemastermodellen kan facilitatoren blive bevidst om de to niveauer, indholdsniveau og procesniveau, som samtaler foregår på. Det betyder, at facilitatoren kan pendulere mellem proces og indholdsniveau, hvor der på procesniveau foregår en ’samtale om samtalen’ og på indholdsniveau foregår en ’samtale om sagen’. Gamemasteren kan anvende de tre greb: kontrakt, timeout og afslutning til at sikre indhold, retning, taletid og forventningsafstemning undervejs. En væsentlig opgave er at være åben om formålet med at rammesætte samtalen, så det ikke opleves manipulerende af samtalepartnerne. Gamemastermodellen kan hjælpe til, at parterne kommer i mål med de oprindelige ønsker for samtalen inden for en rammesat tid.

Som +Medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti©, kan du finde webinaret om Gamemastermodellen under temaet Facilitering af refleksion.

Som privatperson kan du købe adgang til webinaret HER

Domæneteori

Med sit arbejde og fokus på kommunikation mellem mennesker, udviklede den chilenske biolog og filosof Humberto Maturana domæneteorien. Maturana beskriver, hvordan vi kommunikerer med afsæt i ét af de tre domæner: Det personlige domæne, produktionens domæne og det refleksive domæne.
I ældre- og demensomsorgen kan viden om domæneteori anvendes som dialogværktøj og analyseredskab til at forstå egen og andres kommunikation bedre. Herved finder vi også en nøgle til at identificere misforståelser og forvirring i samtaler.
Det personlige domæne kaldes også synsningens domæne eller æstetikkens domæne og ved primær kommunikation herigennem, afsløres personlige holdninger, egne værdier og oplevelser af rimelighed og retfærdighed. Står dette domæne alene risikeres samtalen at mangle faglighed, nye perspektiver og fremdrift. Taler en person primært ud fra produktionens domæne, vil indholdet ofte være orienteret om effektivitet, regler, retningslinjer, der har sit fokus rettet mod beslutninger og næste skridt. Dominerer dette domæne en samtale, er der risiko for, at væsentlige perspektiver overhøres og deltagere ’køres over’ af for hurtige og ikke tilstrækkeligt belyste og nuancerede beslutninger. Er kommunikationen præget af refleksionens domæne, er der fokus på en undersøgende tilgang, hvor nye perspektiver opsøges og inddrages i drøftelsen. Med det er der størst sandsynlighed for at beslutninger er kvalificerede, fordi der har været bidrag fra forskellige faggrupper og positioner. Står dette domæne alene er der risiko for, at samtalen kommer til at mangle fremdrift, effektivitet og beslutninger. Alle tre domæner bidrager tilsammen i det professionelle arbejde, når de anvendes i faglige metoder og målrettes det formål at fremme trivsel og velbefindendefor den borger, der har behov for hjælp. Se webinaret om Domæneteori – et dialogværktøj på lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti©.

Webinaret kan med fordel ses i sammenhæng med andre webinarer under temaet Facilitering af refleksion på lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti©
Som privatperson kan du købe adgang til webinaret HER

Med sit arbejde og fokus på kommunikation mellem mennesker, udviklede den chilenske biolog og filosof Humberto Maturana domæneteorien. Maturana beskriver, hvordan vi kommunikerer med afsæt i ét af de tre domæner: Det personlige domæne, produktionens domæne og det refleksive domæne.
I ældre- og demensomsorgen kan viden om domæneteori anvendes som dialogværktøj og analyseredskab til at forstå egen og andres kommunikation bedre. Herved finder vi også en nøgle til at identificere misforståelser og forvirring i samtaler.
Det personlige domæne kaldes også synsningens domæne eller æstetikkens domæne og ved primær kommunikation herigennem, afsløres personlige holdninger, egne værdier og oplevelser af rimelighed og retfærdighed. Står dette domæne alene risikeres samtalen at mangle faglighed, nye perspektiver og fremdrift. Taler en person primært ud fra produktionens domæne, vil indholdet ofte være orienteret om effektivitet, regler, retningslinjer, der har sit fokus rettet mod beslutninger og næste skridt. Dominerer dette domæne en samtale, er der risiko for, at væsentlige perspektiver overhøres og deltagere ’køres over’ af for hurtige og ikke tilstrækkeligt belyste og nuancerede beslutninger. Er kommunikationen præget af refleksionens domæne, er der fokus på en undersøgende tilgang, hvor nye perspektiver opsøges og inddrages i drøftelsen. Med det er der størst sandsynlighed for at beslutninger er kvalificerede, fordi der har været bidrag fra forskellige faggrupper og positioner. Står dette domæne alene er der risiko for, at samtalen kommer til at mangle fremdrift, effektivitet og beslutninger. Alle tre domæner bidrager tilsammen i det professionelle arbejde, når de anvendes i faglige metoder og målrettes det formål at fremme trivsel og velbefindendefor den borger, der har behov for hjælp. Se webinaret om Domæneteori – et dialogværktøj på lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti©.

Webinaret kan med fordel ses i sammenhæng med andre webinarer under temaet Facilitering af refleksion på lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti©
Som privatperson kan du købe adgang til webinaret HER

Det reflekterende team

I ældre- og demensomsorgen er der behov for reflekterende praktikere. Flere tilgange og metoder kan bruges til at understøtte udviklingen af en refleksiv praksis på arbejdspladserne.  Metoden Det reflekterende team, kan anvendes i supervision som en struktureret proces, der veksler mellem at spørge, lytte og reflektere. Formålet med metoden er, ”… at skabe et rum for refleksion med henblik på at opnå nye perspektiver på opgaver, udfordringer og problemstillinger”. Metoden kan bruges som vej til at justere handlinger og afprøve nye veje til en forbedret praksis.

I webinaret Det reflekterende team udfoldes, hvordan metoden gennemføres med én fokusperson, som detaljeret fremlægger en aktuel problemstilling fra praksis, sådan som fokuspersonen har oplevet den. En interviewer undersøger og udfolder neutralt fokuspersonens fortælling, mens det reflekterende team lytter og noterer undervejs. Efterfølgende samtaler det reflekterende team internt og bidrager anerkendende med nye perspektiver og undringer over det, de lige har hørt fra fokuspersonen og intervieweren. Slutteligt vender intervieweren sig mod fokuspersonen og beder denne udfolde, hvorvidt der er opstået nye tanker og bud på forbedrede tilgange og handlinger, som bør afprøves i praksis. Strukturen følges stringent og uden afbrydelser undervejs, i respekt for deltagernes læreproces. Metoden lægger op til, at deltagerne også efter seancen fortsætter den refleksive tankeproces. Ved systematisk brug af denne og andre metoder, kan en arbejdsplads udvikle en lærende kultur, hvor der kan udvikles mod til at fremlægge tvivl og fejl i tillid til, at kollegaer og ledelse i fællesskab søger mod at forbedre kvalitet i det faglige arbejde.

Webinaret kan med fordel ses af +medlemmer i sammenhæng med andre webinarer under temaet Facilitering af refleksion på lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti©

Se webinaret HER

Læs også bogen Ledelse i demensomsorgen – refleksioner over ledelse af kerneopgaven, hvori medoden Det reflekterende team udfoldes.

I ældre- og demensomsorgen er der behov for reflekterende praktikere. Flere tilgange og metoder kan bruges til at understøtte udviklingen af en refleksiv praksis på arbejdspladserne.  Metoden Det reflekterende team, kan anvendes i supervision som en struktureret proces, der veksler mellem at spørge, lytte og reflektere. Formålet med metoden er, ”… at skabe et rum for refleksion med henblik på at opnå nye perspektiver på opgaver, udfordringer og problemstillinger”. Metoden kan bruges som vej til at justere handlinger og afprøve nye veje til en forbedret praksis.

I webinaret Det reflekterende team udfoldes, hvordan metoden gennemføres med én fokusperson, som detaljeret fremlægger en aktuel problemstilling fra praksis, sådan som fokuspersonen har oplevet den. En interviewer undersøger og udfolder neutralt fokuspersonens fortælling, mens det reflekterende team lytter og noterer undervejs. Efterfølgende samtaler det reflekterende team internt og bidrager anerkendende med nye perspektiver og undringer over det, de lige har hørt fra fokuspersonen og intervieweren. Slutteligt vender intervieweren sig mod fokuspersonen og beder denne udfolde, hvorvidt der er opstået nye tanker og bud på forbedrede tilgange og handlinger, som bør afprøves i praksis. Strukturen følges stringent og uden afbrydelser undervejs, i respekt for deltagernes læreproces. Metoden lægger op til, at deltagerne også efter seancen fortsætter den refleksive tankeproces. Ved systematisk brug af denne og andre metoder, kan en arbejdsplads udvikle en lærende kultur, hvor der kan udvikles mod til at fremlægge tvivl og fejl i tillid til, at kollegaer og ledelse i fællesskab søger mod at forbedre kvalitet i det faglige arbejde.

Webinaret kan med fordel ses af +medlemmer i sammenhæng med andre webinarer under temaet Facilitering af refleksion på lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti©

Se webinaret HER

Læs også bogen Ledelse i demensomsorgen – refleksioner over ledelse af kerneopgaven, hvori medoden Det reflekterende team udfoldes.

Sorg hos pårørende til personer med demens – del 2

Også dette indslag skal handle om sorg hos pårørende til personer med demens. Hospitals- og hospicepræst. Line Rudbeck har i mange år arbejdet netop med pårørende til personer med demens og hun udfolder i webinaret Sorg hos pårørende til personer med demens – del 2, hvordan demens er en sygdom uden håb om helbredelse. Pårørende kan opleve en eksistentiel ensomhed, mens de er sammen med et menneske de elsker, men hvor de ikke længere kan dele livets glæder og udfordringer på samme ligeværdige måde som tidligere. Line underviser om, hvordan spørgsmål vedrørende plejehjem kan blive et ømtåleligt emne, når ægtefæller har givet hinanden et løfte om ”… et samliv i medgang om modgang”. Undervejs henviser Line til bogen Hvordan skal jeg klare det? af den svenske sygehuspræst Lars Björklund, hvor han udfolder, at der ved demens sker en forskydning i relationen og parterne ikke længere kan dele ansvaret som før. I bogen udfoldes, hvordan pårørende kan hjælpes til fortsat at ’have noget for i livet’ og ’at være på vej et sted hen’, mens man tager imod hjælp til sig selv og personen med demens.

Line Rudbeck kommer med gode råd til at anse pårørendes reaktioner og adfærd som udtryk for sorg, ligesom det er vigtigt at turde spørge, være til stede, bevidne og anerkende det, som den pårørende udtrykker – uden ambition om at kunne fjerne sorgen.

Webinaret er 2. del af 2, som udkommer på lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© under temaet Pårørende. Se webinaret HER

Er din arbejdsplads +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Pårørende

Også dette indslag skal handle om sorg hos pårørende til personer med demens. Hospitals- og hospicepræst. Line Rudbeck har i mange år arbejdet netop med pårørende til personer med demens og hun udfolder i webinaret Sorg hos pårørende til personer med demens – del 2, hvordan demens er en sygdom uden håb om helbredelse. Pårørende kan opleve en eksistentiel ensomhed, mens de er sammen med et menneske de elsker, men hvor de ikke længere kan dele livets glæder og udfordringer på samme ligeværdige måde som tidligere. Line underviser om, hvordan spørgsmål vedrørende plejehjem kan blive et ømtåleligt emne, når ægtefæller har givet hinanden et løfte om ”… et samliv i medgang om modgang”. Undervejs henviser Line til bogen Hvordan skal jeg klare det? af den svenske sygehuspræst Lars Björklund, hvor han udfolder, at der ved demens sker en forskydning i relationen og parterne ikke længere kan dele ansvaret som før. I bogen udfoldes, hvordan pårørende kan hjælpes til fortsat at ’have noget for i livet’ og ’at være på vej et sted hen’, mens man tager imod hjælp til sig selv og personen med demens.

Line Rudbeck kommer med gode råd til at anse pårørendes reaktioner og adfærd som udtryk for sorg, ligesom det er vigtigt at turde spørge, være til stede, bevidne og anerkende det, som den pårørende udtrykker – uden ambition om at kunne fjerne sorgen.

Webinaret er 2. del af 2, som udkommer på lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© under temaet Pårørende. Se webinaret HER

Er din arbejdsplads +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Pårørende

Sorg hos pårørende til personer med demens – del 1

I mødet med nær familie til personer med demens, bliver det ofte tydeligt, hvor meget sorg og tunge følelser kan fylde i hverdagen, og risikere at lede til mistrivsel, overbelastning og sygdom hos dem. Hospitals- og hospicepræst, Line Rudbeck har i mange år arbejdet netop med pårørende til personer med demens og hun udfolder i webinaret Sorg hos pårørende til personer med demens – del 1, hvordan disse følelser kan opleves og komme til udtryk.

Hun skelner i webinaret mellem problemer, der kan løses og vilkår, som man må leve med – om man ønsker det eller ej. Vilkår ved en demensdiagnose kan opleves ensomt, men også delvist almengyldigt. I webinaret udfolder Line Rudbeck refleksioner over, hvordan det er muligt at leve et godt liv, selvom sorgen ikke kan hele, uden at efterlade ar. I slutningen af webinaret beskriver hun den ventesorg, der kendetegnes som ”… sorgen, der på en måde lader vente på sig samtidig med, at den hele tiden er der, fordi man hele tiden oplever at miste lidt af det menneske, man elsker”. Webinaret er 1. del af 2, som udkommer på lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© under temaet Pårørende

Se webinaret HER

Er din arbejdsplads +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Pårørende

I mødet med nær familie til personer med demens, bliver det ofte tydeligt, hvor meget sorg og tunge følelser kan fylde i hverdagen, og risikere at lede til mistrivsel, overbelastning og sygdom hos dem. Hospitals- og hospicepræst, Line Rudbeck har i mange år arbejdet netop med pårørende til personer med demens og hun udfolder i webinaret Sorg hos pårørende til personer med demens – del 1, hvordan disse følelser kan opleves og komme til udtryk.

Hun skelner i webinaret mellem problemer, der kan løses og vilkår, som man må leve med – om man ønsker det eller ej. Vilkår ved en demensdiagnose kan opleves ensomt, men også delvist almengyldigt. I webinaret udfolder Line Rudbeck refleksioner over, hvordan det er muligt at leve et godt liv, selvom sorgen ikke kan hele, uden at efterlade ar. I slutningen af webinaret beskriver hun den ventesorg, der kendetegnes som ”… sorgen, der på en måde lader vente på sig samtidig med, at den hele tiden er der, fordi man hele tiden oplever at miste lidt af det menneske, man elsker”. Webinaret er 1. del af 2, som udkommer på lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© under temaet Pårørende

Se webinaret HER

Er din arbejdsplads +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Pårørende

Sorg hos personer med udviklingshæmning

Sorg og tab hos personer med udviklingshæmning kan være vanskelig at opdage, da den ofte kommer til udtryk gennem reaktioner og adfærd, fremfor i sproget. Hospitals- og hospicepræst Line Rudbeck er forfatter til bogen ”Når udviklingshæmmede sørger – en bog om tab, sorg og trøst” (2018) og har mange års erfaring i at arbejde med personer med udviklingshæmning. Hun underviser i webinaret Sorg hos personer med udviklingshæmning om de typiske tegn på sorg og fortæller, hvordan sorg kan komme til udtryk på en anderledes måde hos personer med udviklingshæmning. Hun giver indsigt i to-sporsmodellen, hvor hun illustrerer, hvordan personer med udviklingshæmning hurtigt skifter mellem oplevelsen af tab og fokus på hverdag og fremtid.

I webinaret fortæller Line om, hvordan medarbejderne kan bruge trøsteting, overgangsobjekter og ritualer til at mindes og finde ro og trøst for personen med udviklingshæmning. Line anbefaler en systematisk måde at arbejde med kontaktø’er på, så personen i sorg kan hjælpes til at sørge og bearbejde, mens medarbejderen leder en anerkendende og trøstende samtale i korte seancer over tid.

Se webinaret HER

Er din arbejdsplads +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Udviklingshæmning og demens.

Line Rudbeck er Hospitals- og hospicepræst, specialist i sorg hos mennesker med udviklingshæmning, forfatter og foredragsholder. Se fx bogen ”Når udviklingshæmmede sørger – en bog om tab, sorg og trøst” (2018)

Sorg og tab hos personer med udviklingshæmning kan være vanskelig at opdage, da den ofte kommer til udtryk gennem reaktioner og adfærd, fremfor i sproget. Hospitals- og hospicepræst Line Rudbeck er forfatter til bogen ”Når udviklingshæmmede sørger – en bog om tab, sorg og trøst” (2018) og har mange års erfaring i at arbejde med personer med udviklingshæmning. Hun underviser i webinaret Sorg hos personer med udviklingshæmning om de typiske tegn på sorg og fortæller, hvordan sorg kan komme til udtryk på en anderledes måde hos personer med udviklingshæmning. Hun giver indsigt i to-sporsmodellen, hvor hun illustrerer, hvordan personer med udviklingshæmning hurtigt skifter mellem oplevelsen af tab og fokus på hverdag og fremtid.

I webinaret fortæller Line om, hvordan medarbejderne kan bruge trøsteting, overgangsobjekter og ritualer til at mindes og finde ro og trøst for personen med udviklingshæmning. Line anbefaler en systematisk måde at arbejde med kontaktø’er på, så personen i sorg kan hjælpes til at sørge og bearbejde, mens medarbejderen leder en anerkendende og trøstende samtale i korte seancer over tid.

Se webinaret HER

Er din arbejdsplads +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Udviklingshæmning og demens.

Line Rudbeck er Hospitals- og hospicepræst, specialist i sorg hos mennesker med udviklingshæmning, forfatter og foredragsholder. Se fx bogen ”Når udviklingshæmmede sørger – en bog om tab, sorg og trøst” (2018)

Døvblindhed hos ældre

Et kombineret syns- og høretab kaldes Døvblindhed og kan være meget svært at opdage for medarbejdere i ældre- og demensomsorgen. Forværringerne i syn og hørelse kommer ofte langsomt snigende og medfører stor risiko for ulykker, isolation og ensomhed. Det anslås, at ca. 5% af alle over 80 år er ramt af døvblindhed. For mange personer med kombineret syns- og høretab gælder, at de ofte mistolkes som uinteresserede i omgivelserne eller at de har begyndende kognitive svækkelser. I webinaret Døvblindhed hos ældre hører du døvblindekonsulenterne Eva Oltmann og Mette Danvad fra CFD fortælle om symptomer på døvblindhed. De udfolder, hvordan døvblindhed kan påvirke kommunikation, information, mobilitet, energi og humør hos ældre. Læs evt. mere HER

Eva og Mette giver gode råd til medarbejdere i ældre og demensomsorgen om, hvad de kan gøre for at hjælpe personen med døvblindhed. Webinaret er nr. 2 ud af 2 webinarer, hvor 1. del handler om syns- og høretab, som to særskilte funktionsnedsættelser hos ældre.

Læs mere HER

Som privatperson kan du købe adgang til webinaret HER. Er du +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Forebyggende hjemmebesøg

Et kombineret syns- og høretab kaldes Døvblindhed og kan være meget svært at opdage for medarbejdere i ældre- og demensomsorgen. Forværringerne i syn og hørelse kommer ofte langsomt snigende og medfører stor risiko for ulykker, isolation og ensomhed. Det anslås, at ca. 5% af alle over 80 år er ramt af døvblindhed. For mange personer med kombineret syns- og høretab gælder, at de ofte mistolkes som uinteresserede i omgivelserne eller at de har begyndende kognitive svækkelser. I webinaret Døvblindhed hos ældre hører du døvblindekonsulenterne Eva Oltmann og Mette Danvad fra CFD fortælle om symptomer på døvblindhed. De udfolder, hvordan døvblindhed kan påvirke kommunikation, information, mobilitet, energi og humør hos ældre. Læs evt. mere HER

Eva og Mette giver gode råd til medarbejdere i ældre og demensomsorgen om, hvad de kan gøre for at hjælpe personen med døvblindhed. Webinaret er nr. 2 ud af 2 webinarer, hvor 1. del handler om syns- og høretab, som to særskilte funktionsnedsættelser hos ældre.

Læs mere HER

Som privatperson kan du købe adgang til webinaret HER. Er du +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Forebyggende hjemmebesøg

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP