Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens 1 – BPSD

0 student

I webinaret Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens 1 gennemgås 12 symptomer, som er beskrevet af professor i neurologi Jeffrey Cummings.

Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens hedder ’Behavioral and psychological symptoms of dementia’ på engelsk og forkortes BPSD i daglig tale. BPSD kan komme til udtryk, når en person med demens er i dårlig fysisk eller psykisk trivsel.

Den adfærd, der kommer til udtryk kan forstås som et ’svar’ på det, der sker omkring personen med demens og/eller som en reaktion på fysiologiske årsager for eksempel smerter eller andre sygdomme.

Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens 1 er det første i en række af tre webinarer. Det handler om at identificere BPSD og adskille dem fra ’normale’ symptomer på demens eller andre sygdomme. Webinaret tydeliggør, at dialog og samarbejde mellem medarbejdere og pårørende er væsentlig for, at den bedste omsorg kan planlægges.

Webinaret stiller spørgsmål til refleksion, som er rettet mod både pårørende og medarbejdere i ældre- og demensomsorgen.

Webinaret indeholder punkterne:

  • Introduktion til begrebet BPSD
  • Baggrund
  • En systematisk arbejdsmetode
  • 12 BPSD symptomer
  • Spørgsmål til refleksion
  • Litteratur

Efter webinaret har du større viden om, hvordan BPSD kan komme til udtryk ved personer med demens. Du ved mere om, hvilken betydning det har at adskille ’normale’ symptomer på demens fra BPSD. Du kender til vigtigheden af at dokumentere og tale med andre om det du observerer.

Webinaret skaber grundlag for refleksion og dialog mellem de mennesker, som omgiver personer med demens i hverdagen, så den fælles viden kan danne grundlag for planlægning af omsorgsindsatsen.

http://011.dk/webinarer/ kommer også snart webinarerne ’Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens 2’ og ’Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens 3’, som er lavet i umiddelbar sammenhæng med Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens 1.

Instructor

99 DKK

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP