BPSD-konference

0 student
  • Målgruppe: Webinarets målgruppe er medarbejdere og ledelser i ældre- og demensomsorgen.
  • Varighed: 18:35 min
  • Underviser: Lektor og sygeplejerske Tina Risager, ejer af Webinar Resopti©

I webinaret BPSD-konference får du viden om BPSD-konferencens formål, indholdselementer og fastlagte dagsorden. Lektor og sygeplejerske Tina Risager introducerer dig for de spørgsmål, der er en fastlagt del af analysen på konferencen. Analysen kortlægger de mulige bagvedliggende årsager til BPSD-symptomer hos personen med demens. I webinaret får du indblik i, hvordan der opstilles konkrete mål for nedbringelse af BPSD og hvordan der vælges fælles faglige indsatser, som er målrettet den enkelte borger. Webinaret giver dig indsigt i, hvordan BPSD-konferencen forberedes og hvordan rollefordelingen praktiseres på konferencen. Webinaret afsluttes med spørgsmål til refleksion og en litteraturliste.

Webinaret indeholder punkterne:

  • Intro
  • Hvad er BPSD-konferencen?
  • Forberedelse til BPSD-konference
  • Dagsorden på BPSD-konference
  • Deltagere og roller på BPSD-konferencen
  • Spørgsmål til refleksion
  • Litteraturliste

Når du har set webinaret BPSD-konference har du viden om BPSD-konferencens formål, indhold og dagsorden. Efter webinaret ved du, hvordan BPSD-konferencen skal forberedes og hvilke forskellige roller deltagerne har på BPSD-konferencen. Når du har set webinaret, vil du kunne deltage i BPSD-konferencen og indgå i analyse af de bagvedliggende årsager til BPSD og du ved mere om målsætninger og valg af sundheds- og socialfaglige tiltag, der kan bistå til at nedbringe BPSD og fremme trivsel og livskvalitet for borgen med demens. Når du har set webinaret, kan du anvende Spørgsmål til refleksion til individuel eller grupperefleksion og du kan bruge litteraturlisten som inspiration til at søge yderligere viden.

Instructor

99 DKK

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP