Den sidste tid – et pårørendeperspektiv

0 student

Webinaret Den sidste tid – et pårørendeperspektiv introducerer dig til temaet Palliation i Webinar Resopti©. Webinaret tager afsæt i Sundhedsstyrelsens ’Anbefalinger for den palliative indsats’ og formålet, der handler om at fremme livskvalitet og forebygge og lindre lidelse hos familien som er ramt af livstruende sygdom.

Webinaret indeholder et interview med Julie Rubow, som er pårørende til sin ægtefælle Bjørn. Julie beskriver, hvordan hun oplevede forløbet frem til Bjørns død.

Julie giver indblik i sine tanker, bekymringer, undring og ønsker for samarbejdet med sundhedsvæsenet i det palliative forløb. Webinaret lægger op til refleksion og dialog mellem ledere, medarbejdere og pårørende i ældre- og demensomsorgen.

Webinaret indeholder punkterne:

  • Intro til tema om Palliation
  • Palliation og demens
  • En pårørendefortælling – Julie Rubow
  • Spørgsmål til refleksion
  • Litteraturliste

 

Når du har set webinaret Den sidste tid – et pårørendeperspektiv har du kendskab til Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for den palliative indsats. Du har indblik i formålet med den palliative indsats og kendskab til Julie Rubows pårørendeperspektiv. Efter webinaret kan du reflektere over de spørgsmål, som Julie stiller i sin fortælling og du kan spejle dig i den situation, hun og familien har gennemgået i forbindelse med ægtefællens sygdomsforløb og død.

Webinaret skaber grundlag for refleksion og dialog mellem ledere, medarbejdere og pårørende i ældre- og demensomsorgen.

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

Instructor

99 DKK

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP