Kommunikation og demens 2

0 student

Webinaret Kommunikation og demens 2 tager afsæt i den personcentrerede tilgang, som er beskrevet af psykolog og professor Tom Kitwood og sygeplejerske og ph.d. Anne Marie Rokstads beskrivelse af arbejdet med den gode relation.

Webinaret introducerer til forskelle mellem det verbale, det ekstraverbale og det nonverbale sprog. Webinaret tydeliggør, hvordan de forskellige elementer i sproget kan anvendes bevidst i kommunikationen med en person med demens, så det fremmer en god relation.

Webinaret indeholder spørgsmål til refleksion og en litteraturliste med henvisning til faglitteratur, som yderligere beskriver vigtigheden af at bruge det verbale, det ekstraverbale og det nonverbale sprog bevidst i demensomsorgen.

Webinaret indeholder punkterne:

  • Intro – Kort opsamling fra Kommunikation og demens 1
  • Kommunikation og demens 2
    • Det verbal sprog
    • Det ekstraverbale sprog
    • Det nonverbale sprog
  • Spørgsmål til refleksion
  • Litteraturliste

Efter webinaret Kommunikation og demens 2 har du en større viden om, hvordan betydningen af det verbale sprog bliver mindre, som demenssygdommen skrider frem. Du ved mere om, hvordan du kan bruge det ekstraverbale og det nonverbale sprog bevidst, for at få personen med demens til at opleve sig tilpas og fremme en god relation.

Sammen med Kommunikation og demens 1 skaber Kommunikation og demens 2 grundlag for refleksion og dialog mellem ledere, medarbejdere og pårørende i ældre- og demensomsorgen.

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

Instructor

99 DKK

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP