Marte Meo 3

0 student
  • Målgruppe: Webinarets målgruppe er medarbejdere og ledelser i ældre- og demensomsorgen.
  • Varighed: 11:58 min
  • Underviser: Marte Meo supervisor, Gitte Henriksen

I webinaret Marte Meo 3 introduceres du til en konkret case, hvor medarbejdere på et plejecenter oparbejdede kompetencer til at bruge de fem Marte Meo principper. Marte Meo supervisor Gitte Henriksen illustrerer, hvordan træning og supervision leder til, at medarbejderne ændrer tilgang til personen med demens, hvilket over tid medfører at personen med demens ophører med en selvskadende adfærd og relationen mellem omsorgsgiveren og personen med demens styrkes.

I webinaret får du indblik i, hvordan Marte Meo metoden også kan anvendes som metode i samspillet mellem medarbejdere og i samarbejdet med pårørende.

Webinaret afsluttes med spørgsmål til refleksion og en litteraturliste.

Webinaret indeholder punkterne:

  • Intro
  • Gennemgang af case
  • Bekræfte personens væren og gøren
  • Anvendelse af metoden i andre sammenhænge
  • Opsummering
  • Spørgsmål til refleksion
  • Litteraturliste

Når du har set webinaret Marte Meo 3 har du indblik i en konkret case, hvor anvendelse af Marte Meo metoden leder til større trivsel og bedre samspil mellem medarbejdere og en person med demens, som led under selvskade og mange afvisninger fra omverdenen. Du har set Marte Meo supervisor Gitte Henriksen undervise i, hvordan medarbejderens træning og anvendelse af videoklip og supervision guides til at møde personen med demens på en ny måde, så samspillet og relationen forbedres og personen med demens ophørte med selvskadende adfærd. Efter du har set webinaret ved du, hvordan brugen af metoderne styrker medarbejderens faglighed, ligesom metoden kan anvendes i medarbejdergruppen og i pårørendesamarbejde.

Når du har set webinaret, kan du anvende Spørgsmål til refleksion til individuel eller grupperefleksion og du kan bruge litteraturlisten som inspiration til at søge yderligere viden.

Du kan med fordel se de tre webinarer i Marte Meo temaet: Marte Meo 1, hvor du introduceres til Marte Meo metoden, de tre grundsten og trivselsanalysen. Marte Meo 2, hvor du præsenteres for de fem Marte Meo principper: 1. Følge initiativ; 2. Positiv bekræfte initiativet; 3. Benævne egne og andres initiativer, 4. Turtagning og 5. Positiv ledelse og afsluttende Marte Meo 3, som gennemgår en konkret Marte Meo case.

Instructor

99 DKK

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP