Menneskesyn i ældreplejen

0 student

• Målgruppe: Webinarets målgruppe er medarbejdere og ledelser i ældre- og demensomsorgen.
• Varighed 16:26 min
• Underviser: Sogne- og plejehjemspræst Jeppe Carsce Nissen fra plejehjemmet Sølund og De Gamles By på Nørrebro i København

I webinaret Menneskesyn i ældreplejen hører du sogne- og plejehjemspræst Jeppe Carsce Nissen fra De gamles By og Plejecenter Sølund på Nørrebro i Københavns refleksioner over tanken om ’Det hele menneske’. Du ser gennem brug af kunst, hvordan Jeppe illustrerer, at mennesket har behov for at blive mødt i sin skrøbelighed og ’brudthed’.
Du får indsigt i, hvordan Jeppe udfordrer tanken om, at vi kan komme ’hele vejen rundt’ om et menneske i omsorgen, idet mennesket viser os det, som det ønsker vi skal se. Der vil altid være noget vi ikke får at se.
I webinaret hører du Jeppes opfordring til sundheds- og omsorgsprofessionelle om selv at reflektere over egen sårbar- og skrøbelighed og til at møde borgeren respektfuldt i dets ’brudthed’. Webinaret afsluttes med spørgsmål til refleksion og en litteraturliste.
Webinaret indeholder punkterne:

• Introduktion
• Det hele menneske
• Det brudte menneske
• At møde det brudte menneske
• At få øje på egen sårbar- og skrøbelighed
• Spørgsmål til refleksion
• Litteraturliste

Når du har set webinaret Menneskesyn i ældreplejen har du hørt sogne- og plejehjemspræst Jeppe Carsce Nissen fra De gamles By og Plejecenter Sølund på Nørrebro i Københavns refleksioner over tanken om ’Det hele menneske’. Du har set, hvordan Jeppe gennem brug af kunst illustrerer, at mennesket har behov for at blive mødt i sin skrøbelighed og ’brudthed’.
Efter webinaret har du hørt Jeppe udfordre tanken om, at vi kan komme ’hele vejen rundt’ om et menneske i omsorgen, idet mennesket viser os det, som det ønsker vi skal se. Der vil altid være noget vi ikke får at se. Når du har set webinaret kender du Jeppes opfordring til sundheds- og omsorgsprofessionelle om selv at reflektere over egen sårbar- og skrøbelighed og til at møde borgeren respektfuldt i dets ’brudthed’. Efter webinaret, kan du bruge refleksionsspørgsmålene individuelt eller i gruppe og du kan anvende litteraturlisten til at søge yderligere viden.

Instructor

99 DKK

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP