Musik i plejen

0 student
 • Målgruppe: Webinarets målgruppe er medarbejdere og ledelser i ældre- og demensomsorgen.
 • Varighed:  24:52 min
 • Underviser: Musikterapeut og ph.d. stud. Julie Kolbe Krøier fra Institut for Kommunikation og psykologi, Aalborg Universitet

I webinaret Musik i plejen giver Julie K. Krøier et indblik i begrebsafklaringer vedrørende musik og musikterapi, hvor hun afliver myten om at musik altid bør være ren og uden skæve toner. Julie fortæller, hvordan nynnen, sang og musik kan anvendes bevidst i den personcentrerede omsorg, så det imødegår de fem psykologiske behov, som er beskrevet af psykolog og professor Tom Kitwood. I webinaret beskriver Julie, hvordan medarbejdere og musikterapeuter kan supplere og lære af hinanden i plejen til stor gavn for de personer, som har behov for hjælp.

I webinaret underviser Julie i stemmens betydning, om borgeren som aktiv deltagende eller lyttende og om brugen af cuing i plejen. Webinaret giver indblik i, hvordan musik kan regulere aruosal hos borgeren (og medarbejderen), og hvordan valg af sange og toner kan understøtte et arousal-niveau, hvor borgeren er i trivsel. Julie K. Krøjer kommer med eksempler på, hvordan musik i plejen kan skabe møder mellem mennesker og understøtte oplevelsen af ligeværd og fællesskab.

Afslutningsvist kommer hun med gode råd til at komme i gang med brugen af musik i plejen og hun beskriver to cases, hvor medarbejdere, gennem brug af musik, hjalp personer med demens til at opretholde værdighed og trivsel i potentielt vanskelige plejesituationer. Webinaret afsluttes med spørgsmål til refleksion og en litteraturliste.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Introduktion
 • Begrebsafklaringer
 • Musik kan skabe tryghed
 • Musik kan regulere arousal
 • Musik kan bringe os sammen
 • Gode råd + to cases
 • Dokumentation og læring
 • Spørgsmål til refleksion
 • Litteraturliste

Når du har set webinaret Musik i plejen, har du indblik i Julie K. Krøiers begrebsafklaringer vedrørende musik og musikterapi. Her afliver hun myten om at musik altid bør være ren og uden skæve toner. Efter du har set webinaret, har du hørt Julie fortælle om, hvordan nynnen, sang og musik kan anvendes bevidst i den personcentrerede omsorg, så det imødegår de fem psykologiske behov, som er beskrevet af psykolog og professor Tom Kitwood. Derudover har du viden om, hvordan medarbejdere og musikterapeuter kan supplere og lære af hinanden i plejen til stor gavn for de personer, som har behov for hjælp.

Efter webinaret har du indblik i stemmens betydning, om borgeren som aktiv deltagende eller lyttende og om brugen af cuing i plejen. Du ved mere om, hvordan musik kan regulere aruosal hos borgeren (og medarbejderen), og hvordan valg af sange og toner kan understøtte et arousal-niveau, hvor borgeren er i trivsel. Når du har set webinaret, har du hørt Julie K. Krøiers eksempler på, hvordan musik i plejen kan skabe møder mellem mennesker og understøtte oplevelsen af ligeværd og fællesskab.

Derudover har du hørt Julies gode råd til at komme i gang med brugen af musik i plejen og hendes beskrivelse af to cases, hvor medarbejdere, gennem brug af musik, hjalp personer med demens til at opretholde værdighed og trivsel i potentielt vanskelige plejesituationer.

Efter webinaret, kan du bruge refleksionsspørgsmålene individuelt eller i gruppe og du kan anvende litteraturlisten til at søge yderligere viden.

Instructor

99 DKK

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP