Personcentreret omsorg 2 – Positivt personarbejde

0 student

I webinaret Personcentreret omsorg 2 – positivt personarbejde gennemgås den del af psykolog og professor Tom Kitwoods teori, som omhandler det positive personarbejde.

Kitwoods teori handler om at skabe god mulighed for trivsel for personer med demens. En del af den viden han har skabt, bygger på observation af relationen mellem medarbejdere og personer med demens på døgninstitutioner. Forskningen viser, at mødet kan være præget af elementer fra ’den ondartede socialpsykologi’ og af elementer fra ’det positive personarbejde’.

Dette Webinar gennemgår de 10 elementer af det positive personarbejde, som kan fremme trivsel og livskvalitet for personen med demens. Jeg kommer med eksempler på, hvordan det positive personarbejde kan se ud i hverdagen. Webinaret stiller spørgsmål til refleksion, som er rettet mod både pårørende og medarbejdere.

Webinaret indeholder punkterne:

  • Kort opsamling fra sidste Webinar (Personcentreret omsorg 1)
  • Positivt personarbejde
  • Hvordan ser det ud?
  • Spørgsmål til refleksion
  • Litteratur

Efter webinaret har du større viden om Kitwoods forskning, der er det teoretiske grundlag, som store dele af demensomsorgen i Danmark tager afsæt i. Du ved mere om, hvilken betydning det har, at der først og fremmest er fokus på personen – og fokus på at forstå personens perspektiv og oplevelse af verden.

Du har viden om, hvordan det positive personarbejde kan føre til trivsel, ro, smil og afslapning for personen med demens og omgivelserne. Du har indblik i, hvordan positivt personarbejde tager afsæt i forståelse af personen med demens’ perspektiv og hvordan det påvirker relationen på en positiv måde. Du har viden om, hvordan inddragelse af personens netværk kan have betydning for personens velbefindende og forståelse for, hvordan der kan skabes et støttende miljø for personen med demens.

Webinaret giver spørgsmål til refleksion – både til pårørende og til medarbejdere og skaber grundlag for refleksion og dialog mellem de mennesker, som omgiver personer med demens i hverdagen.

http://011.dk/webinarer/ ligger webinaret ’Personcentreret omsorg 1 – ondartet socialpsykologi’, som gennemgår 17 elementer af den ondartede socialpsykologi, som er beskrevet af psykolog og professor Tom Kitwood.

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

Målgruppe: Webinarets målgruppe er pårørende, medarbejdere og ledelse i ældre- og demensomsorgen

Instructor

99 DKK

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP