Samtaleblomsten – del 2

0 student
  • Målgruppe: Webinarets målgruppe er medarbejdere og ledelser i ældre- og demensomsorgen.
  • Varighed:  15.28 min
  • Underviser: Leder af Plejecenter Østervang, Lene Arved Nielsen

I webinaret Samtaleblomsten – del 2 får du indblik i den systematik i pårørendesamtaler, som leder af Plejecenter Østervang Lene Arved Nielsen beskriver. Hun gennemgår før-indflytningssamtalen, indflytningssamtalen, 3 mdr. samtalen og års samtalen. Derudover præsenterer hun Ad hoc samtalen, pårørendearrangementer og nyhedsbreve som er en del af den systematiske tilgang i pårørendesamarbejdet. I webinaret får du viden om Samtaleblomsten og de fem psykologiske behov, som tager afsæt i psykolog og professor Tom Kitwoods teori og afdækkes gennem dialog med pårørende.

Webinaret kan med fordel ses efter webinaret Systematik i pårørendesamarbejde –– del 1, hvor Lene Arved Nielsen gennemgår baggrund, metode og evaluering af metoden.

Webinaret afsluttes med spørgsmål til refleksion og en litteraturliste.

Webinaret indeholder punkterne:

  • Intro
  • Præsentation af systematik i pårørendesamtaler
  • Gennemgang af de fem psykologiske behov
  • Spørgsmål til refleksion
  • Litteraturliste

Når du har set webinaret Samtaleblomsten – del 2 har du viden om en systematik i pårørendesamtaler, der med fordel kan anvendes for at understøtte tryghed og trivsel i pårørendesamarbejdet. Du har set leder af Plejecenter Østermarken Lene Arved Nielsen illustrere, hvilke samtaler og initiativer, der indgår i systematikken. Efter webinaret har du set hvordan samtalerne er bygget op omkring psykolog og professor Tom Kitwoods beskrivelse af de fem psykologiske behov; trøst, tilknytning, inklusion, beskæftigelse og identitet og hvordan metoden understøtter et godt pårørendesamarbejde.

Efter webinaret, kan du anvende Spørgsmål til refleksion til individuel eller grupperefleksion og du kan bruge litteraturlisten som inspiration til at søge yderligere viden.

Instructor

99 DKK

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP