Tværsektorielt og tværprofessionelt samarbejde – del 2

0 student

I webinaret Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde del 2 følges op på del 1, der handlede om en introduktion til Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, relationel koordinering og samarbejde med borgeren.

I Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde del 2 får du viden om roller og ansvar fordelt mellem hjemmepleje og hjemmesygepleje. Dernæst beskrives roller og ansvar i snitfladen mellem hjemmesygepleje og almen praksis og mellem hjemmesygepleje og sygehus.

Sundhedsfaglig konsulent, Irmgard Birkegaard fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, giver dig derudover indblik i Sundhedsaftaler og særaftaler mellem region og kommuner, som skal understøtte et sammenhængende forløb.

Webinaret indeholder punkterne:

  • Samarbejde mellem hjemmepleje og hjemmesygepleje
  • Samarbejdet mellem hjemmesygepleje og almen praksis
  • Samarbejde mellem hjemmesygepleje og sygehus
  • Kendskab til Sundhedsaftaler + særaftaler
  • Spørgsmål til refleksion 
  • Litteraturliste

 

Når du har set webinaret Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde 2, har du viden om roller og ansvar fordelt mellem hjemmepleje og hjemmesygepleje, hjemmesygepleje og almen praksis og hjemmesygepleje og sygehus. Du har hørt Sundhedsfaglig konsulent, Irmgard Birkegaard fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole introducere til, hvordan Sundhedsaftaler og særaftaler mellem region og kommuner skal sikre et sammenhængende for løb for borgere.

Når du har set webinaret, kan du anvende Spørgsmål til refleksion til individuel eller grupperefleksion og du kan bruge litteraturlisten som inspiration til at søge yderligere viden.

Instructor

99 DKK

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP