Blog

Demensgrader

12. september 2023

I ældre- og demensomsorgen vil medarbejdere møde personer med demens, som er påvirket af langsomt forværrende sværhedsgrader i sygdomsforløbet. Det vil komme til udtryk afhængig af fx demenstype, personlighed, livshistorie og øvrige helbredsmæssige forhold. Traditionelt opdeles demensgrader i henholdsvis let, moderat eller svær demens.

I webinaret Demensgrader udfoldes de perioder, som en person med demens typisk kommer til at gennemleve. Først beskrives MCI-Mild Cognitive Impairment, som er en tilstand med tidlige tegn på kognitiv svækkelse, der vil opstå før diagnosekriterierne, er opfyldt. Webinaret udfolder, hvilke tegn og symptomer, der typisk vil ses ved let demens, hvor funktionsevnen kun er påvirket i let grad, og hvor rutineprægede opgaver og aktiviteter kan opretholdes. I webinaret udfoldes overgangen til moderat demens, hvor personens funktionsevne er betydeligt forringet. Her er personen med demens afhængig af hjælp fra pårørende og i stigende grad fra fx forebyggelseskonsulenter, demenskonsulenter, hjemmepleje og dagcenter. I overgangen fra moderat demens til svær demens vil personen få behov for kontinuerlig støtte, pleje og omsorg for at opretholde egen sikkerhed og værdighed. Sygdomsforløbet ender med, at personen enten dør af demens eller med demens. Webinaret kan med fordel ses i sammenhæng med andre webinarer under temaet Viden om demens på lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti©

Som privatperson kan du købe adgang til webinaret HER

Er din arbejdsplads +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Viden om demens

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP