Blog

Forebyggende hjemmebesøg

6. marts 2023

De forebyggende hjemmebesøg til ældre i kommunerne er uopfordrede, men ikke uanmeldte besøg, som tilbydes til ældre personer. Forebyggelseskonsulenterne er ofte borgerens første kontakt til det kommunale system, hvor der rettes fokus på personens trivsel, sundhed og liv. Besøget har et forebyggende fokus og handler primært om de forhold borgeren ønsker at sætte på dagsordenen.

En borger beskriver det forebyggende hjemmebesøg som ”den årlige MUS-samtale”, hvor der både ses bagud på det forgangne år, men også fremad på ønsker, drømme og mål for det kommende år. Mellem forebyggelseskonsulenten og borgeren kan hvilke som helst emner tages op til drøftelse, ofte drejer det sig om forhold i dagligdagen, den ældres trivsel, sociale netværk, bolig og nærmiljø, sundhedstilstand, funktionsevne, aktiviteter og interesser, sorg, tab, identitet, isolering og døden.

Der er ofte gennem forebyggende hjemmebesøg, at borgerne får kendskab til aktiviteter og sundhedsfremmende tilbud, som det er muligt at deltage i for at styrke det sociale netværk og opretholde funktioner i længere tid. se med i webinaret Forebyggende hjemmebesøg, hvor forebyggelseskonsulent, fysioterapeut og bestyrelsesmedlem i SUFO – landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyggende hjemmebesøg, Lehne Andersen underviser om formål, indhold og muligheder i de forebyggende hjemmebesøg… Du kan købe adgang til webinaret HER

Er din arbejdsplads +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Forebyggende hjemmebesøg

 

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP