Bøger

På denne side kan du købe bøger, som er relevante i relation til at fremme refleksion og læring i ældre- og demensomsorgen.

Center for Refleksiv Praksis og Resopti© har en affiliateaftale gennem Partner-adds, se handelsbetingelser.

Faglig ledelse i ældreplejen

Pris: 344,95,-

Faglig ledelse i ældreplejen – Konkrete greb til praksis

Når gode mennesker handler ondt

Pris: 349,95,-

Når gode mennesker handler ondt – Mulige løsninger på et vildt problem

Seksuel sundhed og omsorg

Pris: 199,99,-

Seksuel sundhed og omsorg – Professionel hjælp til det mest private

Ledelse i demensomsorgen

Pris: 419,95,-

Ledelse i demensomsorgen – refleksioner over ledelse af kerneopgaven.

Ny faglig ledelse

Pris: 299,95,-

Ny faglig ledelse handler om, hvordan man kan forstå og få øje på den faglige dimension i ledelse.

Samtaler i praksis

Pris: 194,95,-

Bliv præsenteret for enkle og brugbare idéer til at indgå i samtaler om svære emner

Grundbog i belastningspsykologi

Pris: 284,95,-

Bogen bygger på den forståelse at forebyggelse af mental slagside er en holdsport, der kun lykkes hvis alle i organisationen forstår deres rolle og ansvar

Mennesket er motiveret

Pris: 279,00,-

En inspirerende fagbog om at bevare håbet og fastholde viljen til forandring gennem udforskning af flere paradigmer og metoder.

Demens – berøvet og bedøvet – hvordan vi forandrer omsorgskulturen

Pris: 279,95,-

I “Demens – berøvet og bedøvet” foretager Power en kritisk gennemgang af de gængse behandlingsformer, der lader personer med demens lide dobbelt

Ha’ det godt med demens – Hvordan vi skaber velvære

Pris: 229,95,-

Al Power beskriver, hvordan den overdrevne medicinering og den gængse betoning af ”faglighed” gør de ældre til uønskede affaldsprodukter af et fortravlet samfund

Se hvem jeg er

Pris: 139.95,-

Anne Marie Mork Rokstad giver indsigt i den personcentrerede omsorg til demensramte fra både et teoretisk og praktisk perspektiv

Håndbog i aktiviteter

Pris: 199.95,-

En opslagsbog for personale, der arbejder i ældresektoren. Bogen rummer en guldgrube af forslag til aktiviteter.

Demens og madlavning

Pris: 189,95,-

Det at forsætte med faste rutiner i hverdagen, som fx madlavning, standser ikke sygdommen, men det er med til at give indhold og skabe mening i dagligdagen, fastholde identitetsfølelsen og troen på egne evner.

Forstå demens

Pris: 239,95,-

Forstå demens er en bog til alle, som ønsker at forstå demens og de mange konsekvenser, den har for personen med demens og for de pårørende.

Lidt af far

Pris: 139,95,-

Da tidligere biskop Jan Lindhardt i foråret 2012 fik konstateret Alzheimers indvarslede det store forandringer for hele familien

Fødselsdagsdagbog

Pris: 249,95,-

I Familiens Fødselsdagsdagbog kan indsættes fotos, skrives opskrifter på yndlingskager og livretter eller andet, der knytter sig til fødselsdagen

Når hjernen visner

Pris: 299,-

Når hjernen visner er den første dansksprogede bog om pårørendes liv med ægtefæller eller forældre, der lider af frontotemporal demens.

Foto- og samtalebog

Pris: 475,-

At Tale Til Hjertet er en fotobog til demente, hjerneskadede og andre, som kunne tænkes at have glæde af de mange flotte og stemningsskabende billeder.

Udviklingshæmning og demens

Pris: 219,95,-

Bogen giver et unikt indblik i de otte demenssymptomer, der kan opstå, når mennesker med udviklingshæmning rammes af demens

Helt alene – og én af mange

Pris: 269,95,-

Refleksionsbogen giver indblik i nogle af de følelsesmæssige, familiære og organisatoriske vanskeligheder man kan rammes af, når demens gør sit indtog i familien.

Borgernær sygepleje – Grundbog om sygepleje i det nære sundhedsvæsen

Pris: 399,95,-

Gennem 20 kapitler skildres relevante teoretiske perspektiver, etiske overvejelser, analyse- og samarbejdsmetoder og konkrete værktøjer, som kan anvendes til problemløsning i borgernær sygepleje

Jeg ser dig stadig – En fortælling om livet med Alzheimer

Pris: 249,95,-

“Jeg ser dig stadig” er Julie Rubows rørende beretning om livet med sin mand, som fik konstateret Alzheimer.

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP