Blog

Hjulet

16. december 2020

Som et led i den samlede indsats med tidlig opsporing er der behov for validerede og let anvendelige redskaber, som sundhedspersoner kan bruge i arbejdet. De systematiske fremgangsmåder er med til at styrke et fælles fagligt sprog og løfte kvaliteten i indsatsen i ældre- og demensomsorgen. Redskaber som eksempelvis Hjulet, Ændringsskemaet og TOBS understreger i øvrigt vigtigheden af at tillægge selv små forandringer i borgerens hverdagsliv betydning.

Den tidlige opsporing skal bidrage til at forhindre forringet helbredstilstand, sygdom og nedsat funktionsevne hos borgeren. Når det lykkes at opspore sygdom tidligt, kan indsatsen forebygge indlæggelse, forværring i tilstanden og tidlig død.

Redskabet Hjulet er skabt i et samarbejde mellem geriatrisk afdeling på Roskilde Sygehus og Roskilde Kommune. Det er oprindeligt udformet som en papskive med seks fokusområder: Hjemmet, Spise/drikke, Psykisk – Socialt, Medicinindtagelse, Hverdagsaktiviteter og Fysiske klager. For hvert fokusområde kan medarbejderen dreje sig frem til, hvad denne skal være særligt opmærksom på. Hjulet anvendes i ældre- og demensomsorgen med fokus på læring og refleksion over konkrete hverdagsobservationer.

Jette Surlykke Tobiasen fra UC Syd gennemgår redskabet Hjulets baggrund og anvendelsesmuligheder. I webinaret introduceres til hjulets seks fokusområder og hvordan sundhedspersoner kan dokumentere hverdagsobservationer ved hjælp af redskabet. Se webianaret HER

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP