Blog

Hvad er det de kan – de hænder?

25. september 2018

 

Alle skriger på dem – altså hænderne.

Hænder! Hænder!…flere hænder i ældreplejen og demensomsorgen.
Men hvad er det egentlig de kan – de hænder?
 

Kan de lytte, når borgeren har behov for at grine eller græde?
Kan de spørge, når der er behov for at udfolde og afklare?
Kan de forstå, når fortællingen er sløret og usammenhængende?
Kan de fornemme, når det væsentligste er usagt?
Kan de problemløse, når vilkårene er ringe og komplekse?
Kan de vurdere, når data er multifaktorielle?
Kan de lugte, når sygdom og angst fylder rummet?
Kan de koordinere, når opgaverne går på tværs?
Kan de gennemskue, når ord og handling ikke matcher?
Kan de trøste, når verden falder sammen og ensomheden overmander?
Kan de delegere, når meget skal løses på samme tid?
Kan de løbe, når antallet af besøg overstiger det fysisk mulige?
Kan de prioritere, når ikke alt er muligt, men meget er nødvendigt?
Kan de holde sig i ro, når døden og sorgen indtræder?
 
Jo, mange tak!
Vi vil gerne bede om flere hænder i ældreplejen og demensomsorgen. Men de skal sidde på hele mennesker, der også har hjerne, hjerte, arme og ben.

#helemennesker #gernemedhænder #værdighed #tænkstørre #ogdybere
 
 


Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP