Blog

Intimitet og seksualitet hos ældre

13. maj 2020

”…Vi ved jo godt, at det er der… og at der foregår noget…, men vi ved ikke rigtigt, hvordan vi skal komme ind på detKunne du ikke lave et webinar om seksualitet hos ældre”, blev jeg spurgt fra et plejecenter.

Samtale om intimitet og seksualitet hos ældre er stærkt tabuiseret i ældre- og demensomsorgen. Det er svært for både den ældre, de pårørende og for plejepersonalet at tage hul på snakken om, hvordan intimitet og seksualitet påvirkes af sygdom, medicin, kognitive skader, livet på plejehjem eller når soveværelset i eget hus forvandles til en ’sygehusstue’.

Demens- og neuropædagogisk konsulent, Charlotte Voetmann, underviser om, hvordan samtalen om intimitet og seksualitet hos ældre er et område, som tabuiseres og forsømmes i vores sundhedsfaglige arbejde.

Ja, behovet for intimitet og seksualitet forandres med alderen, men det forsvinder ikke. Slet ikke. Behovet og mulighederne tager tilsyneladende en ny drejning, hvor kærlighed, nærvær, samhørighed, respekt og ømhed får en ny plads og prioritering.

Der er behov for, at vi i plejen har viden om fysiske og hormonelle aldersforandringer, tegn på ubalance i hudsansen og rolleskift i parforholdet, når den ene part bliver syg. Derudover skal vi være bevidste om vores egen risiko for at indtage personens hjem (og krop) som vores arbejdsplads, med risiko for at ødelægge den æstetik, atmosfære og stemning, som personen/parret ønsker.

For plejepersonalet kan det være grænseoverskridende at tale om intimitet og seksualitet. Det kan både være i forhold til egen blufærdighed, men også frygten for at blive konfronteret med et spørgsmål, som man ikke kan svare på.

Heldigvis findes der en model, som kan hjælpe med til at nærme sig samtalen om tabubelagte emner. PLISSIT – modellen giver mulighed for at begge parter i samtalen kan opleve tryghed og der er mulighed for at hente hjælp, hvis spørgsmål bliver specifikke eller der er behov for terapi.

Se med i webinaret Intimitet og seksualitet hos ældre, hvor Demens- og neuropædagogisk konsulent, Charlotte Voetmann, underviser og giver gode råd til plejepersonalet om, hvordan det er muligt at støtte en person eller et par, som oplever problemer i forhold til intimitet og seksualitet.

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP