Blog

Kommunikation og demens 1

22. oktober 2019

Der hvor det lykkes, det er der, hvor man møder Bjørn i øjenhøjde, med en oprigtig interesse og med tid…”, sådan beskriver Julie Rubow den kommunikation, der virkede i relationen mellem plejepersonale og Bjørn.

Julie bidrager i Webinaret Kommunikation og demens 1 med et erfarent pårørendeperspektiv ved at pege på områder i demensomsorgen, hvor kommunikationen har været god, men også på områder, der trænger til forbedring.

Igennem mange år har Julie være pårørende til personer med demens. Først fik Julies mor, så svigermor og så til sidst ægtefællen Bjørn, Alzheimers sygdom.

Gennem alle tre forløb har familien oplevet, at der ikke har været tilstrækkeligt kommunikative kompetencer til stede i demensomsorgen. Hverken på det strategiske eller på det operationelle niveau. Familien har oplevet manglende sammenhæng, retning, mål og lave ambitioner i patientforløbene.

Julie beskriver skiftende personale, manglende viden om demens, for højt tempo i kommunikationen, hurtige udskrivelser, for meget og forkert medicin, manglende tværgående kommunikation mellem sektorer, afdelinger og professioner mv mv

Som en konsekvens af alt dette mistede familien tillid til ’systemets’ formåen, og de så sig nødsaget til selv at overtage ansvaret for plejen, koordineringen og kommunikationen i forløbene.

Meget skal gøres på det politiske niveau og i den økonomiske prioritering. Den demografiske udvikling viser, at behovet er større og mere presserende end nogensinde før.

…sideløbende må vi øve os på en nærværende kommunikation i det direkte møde med personen med demens og dennes familie. Det er både på det politiske niveau, men også i det nære samvær, i øjenhøjden og i den ægte interesse, kan vi tillægge et andet menneske værdi.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du gennem brug af egen personlighed og tilstedeværelse kan forbedre livskvalitet og trivsel for personen med demens, så se med i Webinaret: Kommunikation og demens 1, hvor du får indblik i psykolog og professor Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg og sygeplejerske og ph.d. Anne Marie Rokstads bud på, hvordan der kan skabes en god relation med personer med demens.

Derudover får du indblik i Julie Rubows perspektiv og erfaring som pårørende i forhold til kommunikation mellem medarbejdere og personer med demens.

Se webinaret Kommunikation og demens 1 HER

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP