Blog

Kultur i ældre- og demensomsorgen

9. september 2021

Arbejdskulturen i ældreplejen i Danmark er konstant omdrejningspunkt i debatter og genstand for holdninger og perspektiver fra mange forskellige positioner.

I et forsøg på at forstå, hvilke forhold, som påvirker kulturen, kan man tage afsæt i forskellige teoretiske bud på måder at forstå kultur.

Demenskonsulent, supervisor og master i læreprocesser, Lene Raaby Andersen, tager afsæt i antroprolog og professor, Cathrine Hasses kulturbegreb i en analyse af arbejdskulturen i ældre- og demensomsorgen. Cathrine Hasse beskriver kultur som en støvbold, der består af mange tråde og fibre, som hele tiden forandres, når den fanger nye tråde. Støvbolden har, ligesom kulturen, ikke faste grænser og den forandres konstant:

”… med en metafor foretrækker jeg at forstå organisationskultur som en støvbold af forbindelser, der udgør et samlet hele af netværkets sammenvævede rebfibre, og som kan tiltrække og afstøde uden at have faste grænser. Inspireret af metaforen arbejder jeg hen mod et organisationskulturbegreb, der har grænser mellem et ’indenfor organisationen’ og et ’uden for organisationen’, men hvor grænserne ikke sættes af en lige linje og et statisk system, men af sammenfiltrede forbindelsestråde. Kultur er ikke en forudsigelig organisation af inkluderede forbindelser, men inkluderede forbindelser er heller ikke tilfældige, men knyttet til allerede indlejrede, potentielle nye forbindelser…” (Hasse 2011)

I webinaret Kultur i ældre- og demensomsorgen, introducerer Lene Raaby Andersen til betydningen af kultur som en støvbold. Hun beskriver vigtigheden af at skabe en fælles kultur med et fælles formål og hvordan både ting, handlinger og ord kan tilskrives fælles betydning gennem refleksion og dialog. I webinaret relateres de teoretiske begreber hele tiden til den daglige praksis i ældreplejen

Se webinaret Kultur i ældre- og demensomsorgen HER

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP