Blog

Læring i ældre- og demensomsorgen

23. september 2021

Undervejs i den daglige praksis i ældreplejen anvender enhver medarbejder den viden, den enkelte er i besiddelse af. ”Viden-i-praksis udføres inden for en professions særlige institutionelle rammer, som er organiseret ud fra professionens karakteristiske handlingsenheder og kendte typer af praksissituationer, og den afgrænses eller faciliteres af det fælles korpus af professionel viden…”, skriver Professor Donald Schön i bogen ”Den reflekterende praktiker” (Schön 2013). Mens opgaverne står på, kan der opstå små forhindringer, som kræver, at medarbejderen justerer sin praksis, så den tilpasses situationen. Den type refleksion vil ofte være en ’tavs viden’, som ikke italesættes, men bare foregår i tankerne mens praksisudøvelsen fortsætter.

På andre tidspunkter kan det efter gentagne små forhindringer eller uventede reaktioner være nødvendigt at bremse op, og i fællesskab med andre overveje om andre muligheder er vejen frem. Via denne fælles refleksion er der mulighed for at forstyrre vanetænkning, opsøge ny viden og træne nye færdigheder, så den ældre borger ved næste besøg mødes af en medarbejder med opkvalificerede kompetencer.

I webinaret Læring i ældre- og demensomsorgen underviser master i læreprocesser og ergoterapeut Lene Raaby Andersen om professor Chris Argyris og professor Donald Schöns teoretiske begreber single – loop og double loop læring. Hun kobler de teoretiske begreber viden-i-handling, refleksion-i-handling og refleksion-over-handling til konkrete situationer i ældre og demensomsorgen. Webinaret kan bruges til interne refleksioner i ældre- og demensomsorgen, men også i en politisk drøftelse af … hvilken viden-i- handling (læs:kvalitet) kan vi forvente af medarbejdere, som ikke besidder … det fælles korpus af professionel viden…?

Se webinaret Læring i ældre- og demensomsorgen – single loop og double loop læring HER

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP