Blog

Musik i plejen

6. april 2022

Musik i plejen kan anvendes som en del af den personcentrede omsorg i plejen. Musikterapeut og ph.d. stud. Julie Kolbe Krøier fortæller, hvordan musik kan: skabe tryghed, kan regulere arousal og hvordan musik kan bringe os sammen. Du kan også læse meget mere om dette i bogen: Stemning. Musikalsk interaktion i demensomsorgen, som udgives i 2022 af Hanne Mette Ridder og Julie K. Krøier.

I webinaret Musik i plejen giver Julie K. Krøier indledningsvist et indblik i begrebsafklaringer omkring musik og musikterapi, hvor hun afliver myten om, at musik altid bør være ren og uden skæve toner. Julie fortæller, hvordan nynnen, sang og musik kan anvendes bevidst i den personcentrerede omsorg, så det imødegår de fem psykologiske behov, der er beskrevet af psykolog og professor Tom Kitwood.

Julie beskriver, hvordan medarbejdere og musikterapeuter i plejen kan supplere og lære af hinanden til stor gavn for de personer, som har behov for hjælp.

I webinaret underviser Julie i stemmens betydning, om borgeren som aktiv deltagende eller lyttende og om brugen af cuing i plejen. Webinaret giver indsigt i, hvordan musik kan regulere aruosal hos borgeren (og medarbejderen), og hvordan valg af sange og toner kan understøtte et arousal-niveau, hvor borgeren er i trivsel. Julie kommer med eksempler på, hvordan musik i plejen kan skabe møder mellem mennesker og understøtte oplevelsen af ligeværd og fællesskab.

Afslutningsvist gives GODE RÅD til at komme i gang med brugen af musik i plejen og hun beskriver to cases, hvor medarbejdere, gennem brug af musik, hjalp personer med demens til at opretholde værdighed og trivsel i potentielt vanskelige plejesituationer.

Se webinaret HER

Som +medlem af lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© finder du webinaret under temaet Musik i plejen

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP