Blog

Neuropædagogik

10. august 2020

Psykolog og professor Tom Kitwood, har givet os en særlig god fremgangsmåde at følge, når vi ønsker at kende en person med demens, som vi skal hjælpe. Han opfordrer os til at undersøge forhold, der vedrører personligheden, helbredet, biografien, socialpsykologien og den neurologiske svækkelse (demensligningen). Kendskab til alle disse forhold (både ressourcer og vanskeligheder) øger muligheden for, at vi kan kvalificere plejen og omsorgen, så den målrettes netop den person, vi skal hjælpe.

Når vi skal vide mere om den neurologiske svækkelse, kan det være nyttigt at vide mere om hjernens opbygning og forskellige centre. Herunder hvilken placering den neurologiske skade er og hvor store områder i hjernen, der er påvirket? …Og hvilke kognitive funktioner som gradvist svækkes med tilstandens forværring.

Denne viden kan hjælpe os til bedre at forstå de symptomer og reaktioner, vi får øje på hos en person med demens – og dermed kan vi mere målrettet justere vores pædagogiske indsats derefter.

Den Neuropædagogiske tilgang tilrettelægges altså med afsæt i den viden vi har om hjernen (og den neurologiske svækkelse), viden om personen (peronlighed, historie, biografi) og viden om personens mulighed for at indgå i et positivt samvær med andre (socialpsykologien).

I webinaret Neuropædagogik gennemgår ph.d. og docent, Rikke Gregersen, VIA efter- og videreuddannelse, dele af hjernens anatomi. Hun viser, hvordan skader i de forskellige hjernecentre kan medføre symptomer og en adfærd hos personer med demens, som er knyttet til hjernecentrets særlige funktioner.

Rikke Gregersen viser, hvordan hjernens kognitive funktioner kan påvirkes og svækkes gennem nedbrud af hjernevævet ved forskellige sygdomme, der kan medføre demens. Hun fortæller om, hvordan demens kan brede sig i hjernen og giver eksempler på, hvilke behov for støtte, der naturligt følger deraf.

I forlængelse af webinaret Neuropædagogik vil det være relevant at se flere webinarer, der har forslag til neuropædagogiske tilgange.

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP