Blog

OK- quality

8. oktober 2021

Hvordan kan du være sikker på, at kvaliteten i ældreplejen er god nok på din arbejdsplads? Har I indarbejdet systematiske evalueringsmetoder, som sikrer et vedvarende og reflekterende fokus på både plejekvalitet og selvevaluering?

Der findes forskellige evalueringsmetoder, som kan anvendes i ældre- og demensomsorgen.

Èn af dem er OK-quality metoden, som er udviklet af Sygeplejerske, cand.cur og leder Kate Dybdal Gjerstrup, efter inspiration fra Professor Marilyn Rantz´s beskrivelse af plejekvalitet til beboere på plejecentre. I OK-quality metoden måles der på 10 indikatorer, som afdækkes gennem et sæt af spørgsmål. OK- quality metoden omhandler både de fysiske, psykiske og sociale område og interesserer sig for graden af beboerens medinddragelse. Herudover indgår også en vurdering af medarbejdernes kompetencer og dokumentationspraksis.

Udvikler af OK-quality Kate Dybdal Gjerstrup introducerer i webinaret OK-quality til evalueringsmetodens baggrund, systematik og resultater.

Ved evaluering af OK-quality evaluering metoden finder medarbejderne bl.a., at ”OK- quality giver en god beskrivelse af plejekvalitet og kommer hele vejen rundt om beboeren. Den hjælper med at skabe overblik – alle elementer er beskrevet”. Ved interesse for yderligere information om implementering kan Kate Dybdal Gjerstrup kontaktes på LinkedIn eller på kgjerstrup@yahoo.dk

Se webinaret HER

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP