Blog

Personcentreret omsorg 1 – ondartet socialpsykologi

30. maj 2019

Hele ugen har spørgsmålet om relationen mellem børn og voksne i daginstitutioner fyldt en del i medierne – og som forventet også i den politiske valgkamp.

Der er en stor risiko for, at udsendelsen ’Daginstitutioner bag facaden’, kommer til at give anledning til en ophedet og unuanceret debat om minimumsnormeringer, syndebukke og fralæggelse af ansvar.

Vi er nødt til at gå et spadestik dybere. Selvfølgelig skal vi tale om normeringer og ansvar – men også om ledelse, faglighed, prioritering, holdning, økonomi, gruppedynamikker og den enkeltes ansvar – også i ældreplejen og demensomsorgen.

Vi må ikke lukke øjnene for, at der skal tages ansvar på både organisatorisk (politisk), gruppe (arbejdsplads) og individniveau for, hvordan vi møder mennesker, der har brug for hjælp.

Den engelske psykolog og professor Tom Kitwood har undersøgt relationen mellem medarbejdere og personer med demens i døgninstitutioner. Forskningen viste, at der er risiko for, at vi kommer til at møde personer med demens med afsæt i elementer fra ’den ondartede socialpsykologi’. Et møde, hvor vi, bevidst eller ubevidst, kan komme til at nedbryde et andet menneskes trivsel og menneskelige vækst.

Det er alvorligt – og hvis vi ikke er meget bevidste om at skabe rum for uddannelse og faglig refleksion over tilgang, holdninger og syn på samarbejde, er der risiko for, at samværet mellem personer med demens, medarbejdere og ledelse kan forurene atmosfæren i hverdagslivet for de personer, der har brug for hjælp.

Der er reel mulighed for at gå andre veje. Kitwood beskriver nemlig også det ’positive personarbejde’, der viser, hvordan vi med en bevidst og velreflekteret faglig tilgang kan støtte til trivsel og livskvalitet til personer med demens. Det gode miljø i hverdagen smitter også af på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø, men det kræver vilje, mod og prioritering på alle niveauer.

Hvis du vil vide mere om de 17 elementer af den ondartede socialpsykologi er du velkommen til at se med i Webinaret Personcentreret omsorg 1 – ondartet socialpsykologi. Se mere her.

Webinaret er første del i en række som omhandler personcentreret omsorg. Det efterfølgende Webinar omhandler det Positive Personarbejde.

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP