Blog

Personcentreret omsorg 2 – Positivt personarbejde

11. juni 2019

Det sidste nyhedsbrev handlede om risikoen for, at vi i ældre- og demensomsorgen kan komme til at lade elementer af den ondartede socialpsykologi slå rod i både vores sektor, på arbejdspladsen og hos den enkelte person.

Det er nedbrydende for både de personer vi skal hjælpe, for vores kollegiale fællesskab og for os selv.

Heldigvis er der hjælp at hente.

Psykolog og professor Tom Kitwood beskriver også andre måder, der kan præge vores måde at møde personer med demens på.

Det kræver et bevidst valg og vedvarende arbejde med refleksion og en sund organisations- og samarbejdskultur på alle niveauer. Kitwood beskriver dette under en overskrift, der hedder ’Positivt personarbejde’.

Ved at arbejde med afsæt i det positive personarbejde kan vi styrke en positiv følelse og give næring til personens evner og mulighed for trivsel. Det er gennem de helt små situationer i hverdagen vi kan gøre en positiv forskel for det enkelte menneske med demens. Der, hvor vi hjælper med mad, tøj, gåtur og så videre…

Kitwood oplister en række konkrete elementer, som vi kan tage afsæt i for at opbygge en god relation. Han argumenterer blandt andet for, at vi i omsorgsarbejdet skal blive i den gode relation med personen med demens og ikke forlade personen, når en praktisk opgave er overstået. Vi skal fastholde et fagligt fokus og ikke ty til ’småsnak’, der fjerner det faglige fokus fra personen med demens.

Det kan være den grundlæggende måde at tænke på, som skal justeres, så vi i højere grad bevidstgøres om den store forskel vi kan gøre for det andet menneskes trivsel og velbefindende.

Hvordan ser positivt personarbejde ud for dig? Hvad kræver det af dig? Og hvad kræver det af andre?

I webinaret Personcentreret omsorg 2 – positivt personarbejde se mere her kan du få indblik i psykolog og Professor Tom Kitwoods beskrivelse af 10 elementer, som kan styrke personen med demens’ mulighed for god trivsel i hverdagen.

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP