Blog

Reminiscens i demensomsorgen

26. januar 2022

Gennem de seneste år har der været et stigende fokus på reminiscensarbejde i demensomsorgen. Der er mange forskellige metoder indenfor reminiscens, som kan anvendes i til at vække minder og styrke livskvaliteten hos personer med demens.

Ergoterapeut og lektor Hanne Lindberg Nejsum fra Ducta, giver i webinaret ”Reminiscens i demensomsorgen” indblik i flere af de faglige overvejelser, der med fordel kan ligge til grund for valg i reminiscensarbejdet. Hanne tager afsæt i artiklen Erindringslandskabet og glemselshavet af ph.d. Pia Fromholt (1990) og giver konkrete bud på, hvordan plejepersonale kan støtte personer med demens til at opretholde følelsen af identitet, tilknytning, inklusion og oplevelsen af at være en person.

Hanne udfolder begrebet erindringseffekten og beskriver, hvordan medarbejdere kan tilpasse valg af metoder og redskaber med afsæt i den enkelte persons livsforløb og behov. I webinaret udfoldes, hvordan reminiscens kan bruges individuelt og i grupper, ligesom det kan anvendes spontant og i planlagte aktiviteter. Webinaret henviser til forskning, som peger på de positive effekter ved brugen af reminiscens, men også på opmærksomhedspunkter der bør tages hensyn til, når det ikke kun er positive minder, der fremkaldes… se webinaret HER

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP