Blog

Sansestimulation

29. april 2020

Interessen for sansestimulation i ældre- og demensomsorgen er skærpet i denne tid. Medierne fortæller om beboere på plejecentre, som er afskåret fra besøg, og pårørende med stærke ressourcer tydeliggør behovet for fysisk nærvær mellem deres kære på plejecentre, familie og nære venner.

Pårørende kan opleve sig i klemme, og starter som regel med at rose plejepersonalet for den særlige indsats der ydes under COVID-19 pandemien. Dernæst åbner de op for fortvivlelsen over, at de ikke selv kan bidrage, og nogle fortæller om en højere grad af forvirring, apati, vrede, tristhed og nedsatte funktioner i bevægeapparatet og daglige gøremål hos deres kære på plejehjemmet.

Før COVID-19 var det i de fleste tilfælde, summen af et godt samarbejde og gennem en mere eller mindre aftalt fordeling mellem pårørende og plejepersonale, at behovet for tryghed og sansestimulation opfyldes. Nu, hvor den ene part ikke fysisk kan være til stede, er der behov for en skærpet opmærksomhed og åbenhed om sansestimulationens betydning for beboerens trivsel og livskvalitet.

Når plejepersonale arbejder for at fremme trivsel og livskvalitet hos en person, er det særdeles vigtigt med en solid viden om sanser og sansestimulation.

Det vigtigste udgangspunkt er et godt generelt kendskab og en ærlig interesse i personens liv og trivsel. I relation til sansestimulation er det første skridt at observere, hvordan personen reagerer på sansestimuli, og hvordan kropssproget og adfærden kommer til udtryk. Næste trin er at vurdere om personen har sansemæssige udfordringer og derefter kan en målrettet indsats igangsættes.

Den personcentrerede indsats vælges ud fra fx personens livshistorie, personlighed, ressourcer, motivation, medicin, trivsel, søvn osv. Det samlede kendskab til personen, viser vej til at forstå, om der er behov for at skabe ro på overstimulerede sanser, eller om der er behov for at stimulere personens sanser.

Demens- og neuropædagogisk konsulent, Charlotte Voetmann opdeler sanserne i tre bearbejdnings-niveauer. Alle menneskets syv sanser inddeles i disse niveauer, og plejepersonalets kendskab til disse forhold kan bidrage til at vælge den rette indsats til den enkelte person.

Se med i webinaret Sansestimulation, hvor du får indblik i bearbejdnings-niveauerne og hvilke dele af hjernen, der er bolig for de enkelte sanser. Lær også, hvordan du ser tegn på behov for sansestimulation, tegn på ubalance i sanserne og hvordan du vælger den rette indsats for at imødekomme personens behov.

Se med HER

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP