Services i Center for Refleksiv Praksis

Ledernetværk på demensområdet (læs mere nedenfor↓↓↓)

Formålet “… er at styrke kvalitet og retning i demensomsorgen ved at skabe et udviklende frirum, hvor ledere i demensomsorgen kan videndele, diskutere udfordringer og værdier, inspireres, opdage nye veje og sætte egen situation i perspektiv. Lederne indgår i et tillidsfuldt og forpligtende ledernetværk på tværs af kommuner og enheder, hvor formålet er organisatorisk og personlig udvikling blandt både erfarne og nye ledere” (Resopti Ledernetværk©)

Målgruppen er ledere af områder, distrikter, centre, plejehjem, afdelinger, videns-, rådgivnings-, dags- og aktivitetscentre for syge ældre og personer med demens.

Ledernetværksdagene afvikles efter en fastlagt struktur med fokus er på refleksion og læring i relation til de to fællesnævnere: Ledelse og demens.

Vi får besøg af en oplægsholder ved hver ledernetværksdag, ligesom lederne besøger hinanden i en turnusordning på tværs af private og offentlige enheder, hvor ‘alle giver og modtager‘ inspiration til nye handlemuligheder gennem sparring og debat.

Læs mere om opdelingen af det landsdækkende ledernetværk i tre geografiske grupper, sæsonprogrammer og invitationer til åbne arranger længere nede på siden. Henvend dig gerne ved spørgsmål HER

Lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti©

Det overordnede formål med lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© er at fremme sundhed, trivsel og livskvalitet for syge ældre og personer med demens. Det gør vi gennem relevant undervisning og oplæg til faglig refleksion og dialog mellem ledelse og medarbejdere, som kan understøtte forbedrede handlinger i praksis” Se mere HER

Ønsker du at booke et uforpligtende online introduktionsmøde kan du skrive HER

Se en kort præsentationsvideo HER

Ønsker du et GRATIS prøvelogin som +medlem af Webinar Resopti© i 14 dage kan du skrive HER

DU kan læse om forslag til Implementering af Webinar Resopti© i organisationen HER

Supervision af ledelse og/eller medarbejdere

Tina Risager tilbyder supervision af ledere og medarbejdere i ældre- og demensomsorgen:

Ledersupervision:

Tilrettelægges altid individuelt: Ofte med fokus på work/lifebalance, konflikthåndtering, organisatoriske mål, dobbeltbindinger, lederstil, kommunikation, eksponering, ledelsesfaglig udvikling.

Supervision af medarbejdere (individuel eller i grupper):

  • Faglig refleksion – faglig udvikling
  • Konflikthåndtering 
  • Det reflekterende team
  • Strukturerede dialoger

Kontakt for yderligere information HER

Refleksions- og læringngsbaserede tilsyn

Resopti© er tilsynsførende enhed og varetager uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentre, i hjemmepleje, på trænings- og aktivitetstilbud, midlertidige pladser.

Tilsynene tager afsæt i aktuel lovgivning og målrettes efter kommunens ønsker for inddragelse af fx indsatskataloger og senior-, demens- og værdighedspolitikker.

Resoptis tilgang i tilsyn har fokus på kvalitet for borgerne – samt refleksion og læring for ledere og medarbejdere i organisationen.

Kontakt Tina Risager ved Resopti HER

Bestyrelse

Mangler din organisation kompetent indspark til strategier og handleplaner i bestyrelse, arbejdsgrupper eller i faglige udvalg?

Tina Risager byder ind med fremdrift, tilpas forstyrrelse, opbakning, sparring med ledelsen (Ring eller skriv)

Tina Risager har mange års erfaring med både professionel og frivilligt bestyrelses- og udvalgsarbejde i NGO organisationer og i faglige sammenhænge på arbejdsmiljø, ældre- og demensomsorgen.

Aktuelt sidder Tina Risager i Bestyrelsen for  Menighedsplejen i Christianskirken (frivillig bestyrelse), Aarhus.

Mere information om de tre grupper i ledernetværk på demensområdet ↓↓↓

Ledernetværk på demensområdet – Midt- og Nordjylland

Ledernetværk på demensområdet:

I Juni 2021 startede Ledernetværk på demensområdet i Midt- og Nordjylland. Gruppen er den første ud af tre ledernetværksgrupper på demensområdet i Danmark.

Pris:

Pris for 1 års medlemskab 9800 kr. + moms. +Medlemmer af Webinar Resopti får 20% rabat. Ledernetværket mødes 6 gange om året til temadage, som faciliteres af Tina Risager. Kontakt for yderligere oplysninger HER.

Se program for sæson 1 – 2021-2022 HER

Se program for sæson 2 – 2022/2023 HER

Se program for sæson 3 – 2023/2024 HER

Se program for sæson 4 – 2024/2025 HER

Ledernetværk på demensområdet – Sydjylland og Fyn

Ledernetværk på demensområdet:

Ledernetværk på demensområdet i Sydjylland og Fyn har eksisteret siden april 2022.

Se program for Sæson 1

Se program for Sæson 2

Se program for Sæson 3

Opstart af sæson 4 bliver d. 29/4 2025.

Pris:

Pris for 1 års medlemskab 9800 kr. + moms. +Medlemmer af Webinar Resopti får 20% rabat. Ledernetværket mødes 6 gange om året til temadage, som faciliteres af Tina Risager. 

Kontakt for yderligere oplysninger HER.

Ledernetværk på demensområdet – Sjælland, Bornholm, Lolland og Falster

Ledernetværk på demensområdet:

Ledernetværk på demensområdet Sjælland, Bornholm,Lolland og Falster begyndte d. 9/1 2023 og er tredje og sidste skud på stammen i det landsdækkende ledernetværk på demensområdet.

Se Program for Sæson 1 2023

Se Program Sæson 2 2024

Pris:

Pris for 1 års medlemskab 12.000 kr. +Medlemmer af Webinar Resopti får 20% rabat.

Ledernetværket mødes 6 gange om året til faciliterede temadage. Program fastlægges sammen med medlemmerne. Dagene faciliteres af Tina Risager. Kontakt for yderligere oplysninger HER.

Koncept ledernetværk på demensområdet

Undersøgelse af ledernetværk på demensområdet

Betydningen af LEDERNETVÆRK PÅ DEMENSOMRÅDET er blevet undersøgt af en gruppe studerende + vejleder fra Aalborg Universitet (AAU), Organisatorisk Læring.

Gennem interviews og spørgeskema undersøgte gruppen betydningen af LEDERNETVÆRK PÅ DEMENSOMRÅDET, hvor de efterfølgende sammenholdt LEDERNETVÆRKETS FORMÅL med informanternes svar i en analyse og fortolkning. Se de studerendes præsentation af projektet i videoen nedenfor og læs det fulde projekt: Undersøgelse af LEDERNETVÆRK PÅ DEMENSOMRÅDET – AAU

Temadag 30.05.2024 på Comwell Roskilde

Den 30.05.2024 holder Ledernetværk på demensområdet Sjælland, Bornholm, Lolland og Falster en temadag med psykolog Dorthe Birkmose om Forebyggelse af forråelse i demensomsorgen – hvad er ledelsens rolle?

Kom og vær med – læs mere HER og skriv for bestilling af plads HER

“Hvorfor er du med i ledernetværk på demensområdet?”

Den 24.10.2024 holder Ledernetværk på demensområdet Sydjylland og Fyn en temadag med psykolog Tinna Winther Olesen om “Forebyggelse og lindring af belastningsreaktioner i omsorgsarbejde”. Print PDF

Kom og vær med – læs mere HER og skriv for tilmelding HER

Temadag d. 24.10.2024 i Sportium, Varde

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP