Services

Se vores tilbud i kolonnen til højre

Resopti henvender sig både til offentlige og private organisationer, foreninger, borgere og  pårørende, der ønsker at forbedre livskvalitet for borgere i ældre- og demensomsorgen.

Ledernetværk på demensområdet

Ledernetværk på demensområdet henvender sig til områdeledere, distriktsledere, centerchefer, plejehjemsledere, afdelingsledere og ledere af videns-, rådgivnings- og aktivitetscentre.

Ledernetværket her fokus på REFLEKSION og LÆRING i relation til de to fællesnævnere: LEDELSE og DEMENS. Vi får besøg af en oplægsholder ved hver ledernetværksdag, ligesom lederne besøger hinanden i en turnusordning på tværs af private og offentlige enheder, hvor ‘alle giver og modtager‘ inspiration til nye handlemuligheder gennem refleksion og ledersparring.

Læs mere i kolonnen til højre om LEDERNETVÆRK PÅ DEMENSOMRÅDET:

 • I Midt- og Nordjylland➡
 • I Sydjylland og Fyn➡
 • På Sjælland, Bornholm, Lolland og Falster➡

Kontakt for interesse HER

Lyt når Dorthe og Jakob fortæller, hvorfor de er med i ledernetværk på demensområdet:

Temadag med psykolog Dorthe Birkmose 14/11 2022

Bestil adgang til TEMADAG om: Forebyggelse af forråelse – hvad er lederens rolle? D. 14/11 9.00 – 15.00 på Struer Energipark HER

Læs mere på programmet til højre ➡

Ledernetværk på demensområdet – Midt- og Nordjylland

Ledernetværk på demensområdet:

I Juni 2021 startede Ledernetværk på demensområdet på tværs af offentlige og private indsatser i Midt- og Nordjylland. 

Formål:

“Det overordnede formål med ledernetværket er at styrke kvalitet og retning i demensomsorgen ved at skabe et udviklende frirum, hvor ledere i demensomsorgen kan videndele, diskutere udfordringer og værdier, inspireres, opdage nye veje og sætte egen situation i perspektiv.

Lederne indgår i et tillidsfuldt og forpligtende ledernetværk på tværs af kommuner og enheder, hvor formålet er organisatorisk og personlig udvikling blandt både erfarne og nye ledere”.

Pris for 1 års medlemskab 9000 kr. +Medlemmer af Webinar Resopti får 20% rabat. Ledernetværket mødes 6 gange om året til temadage, som faciliteres af Tina Risager. Kontakt for yderligere oplysninger HER.

Se program for sæson 1 – 2021-2022 HER

Se program for sæson 2 – 2022/2023 HER

Ledernetværk på demensområdet – Sydjylland og Fyn

Ledernetværk på demensområdet:

I april 2022 starter Ledernetværk på demensområdet i Sydjylland og Fyn. Se Velkommen i Netværk for ledere i demensomsorgen i Sydjylland og Fyn og Program for Årets Ledernetværksdage 2022/2023 

Formål:

“Det overordnede formål med ledernetværket er at styrke kvalitet og retning i demensomsorgen ved at skabe et udviklende frirum, hvor ledere i demensomsorgen kan videndele, diskutere udfordringer og værdier, inspireres, opdage nye veje og sætte egen situation i perspektiv.

Lederne indgår i et tillidsfuldt og forpligtende ledernetværk på tværs af kommuner og enheder, hvor formålet er organisatorisk og personlig udvikling blandt både erfarne og nye ledere”.

Pris for 1 års medlemskab 9000 kr. +Medlemmer af Webinar Resopti får 20% rabat. Ledernetværket mødes 6 gange om året til temadage, som faciliteres af Tina Risager. 

Kontakt for yderligere oplysninger HER.

Ledernetværk på demensområdet – Sjælland, Bornholm, Lolland og Falster

Ledernetværk på demensområdet:

D. 9/1 2023 starter Ledernetværk på demensområdet for Sjælland, Bornholm, Lolland og Falster.

Datoer for sæson 1 bliver: 9/1 2023, 2/3 2023, 19/4 2023, 8/6 2023, 5/9 2023 og 2/11 2023.

Formål:

“Det overordnede formål med ledernetværket er at styrke kvalitet og retning i demensomsorgen ved at skabe et udviklende frirum, hvor ledere i demensomsorgen kan videndele, diskutere udfordringer og værdier, inspireres, opdage nye veje og sætte egen situation i perspektiv.

Lederne indgår i et tillidsfuldt og forpligtende ledernetværk på tværs af kommuner og enheder, hvor formålet er organisatorisk og personlig udvikling blandt både erfarne og nye ledere”.

Pris for 1 års medlemskab 12.000 kr. +Medlemmer af Webinar Resopti får 20% rabat.

Ledernetværket mødes 6 gange om året til faciliterede temadage. Program fastlægges sammen med medlemmerne. Dagene faciliteres af Tina Risager eller erfarne ledelseskonsulenter.

I løbet af 2022 rekrutteres ledere til dette ledernetværk – Kontakt for yderligere oplysninger HER.

Supervision af ledelse og/eller medarbejdere

Tina Risager tilbyder supervision af ledere og medarbejdere i ældre- og demensomsorgen – med fokus på refleksion og læring:

Ofte anvendte metoder ved supervision:

 • Faglig refleksion – faglig udvikling
 • Konflikthåndtering 
 • Det reflekterende team
 • Strukturerede dialoger

Kontakt for yderligere information HER

Foredag

Tina Risager holder gerne foredrag eller fungerer som moderator ved debatoplæg i faglige eller folkelige sammenhænge.

”Forandring fryder – eller?” (om kommunikation i forandringsprocesser)
”Det gode arbejdsmiljø – atmosfære på møder” (fokus på psykisk arbejdsmiljø)

“Pårørendeperspektivet” (Afsæt i min bog ‘Helt alene og én af mange’)

“Ældrepleje i Danmark – hvor skal/vil vi hen? (foredrag og evt. debat)
“Demens i familien og i fællesskabet” (foredrag og samtale om demens)
“Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens” (foredrag og samtale om demens)
“De mange sande perspektiver” (patient-, pårørende- og medarbejderfortællinger fra ældreplejen + dialog)

Kontakt Tina Risager (Kontakt Resopti her)

Forandrings- og implementeringsprocesser

Medarbejdere og ledere i sundhedsvæsenet gennemfører hele tiden store forandrings- og implementeringstiltag, der skal optimere kvalitet og effektivitet i plejen. Ofte opleves det, at skibet bygges, mens det sejler…Der skal god planlægning til, så processerne opleves praksisnære og meningsfulde for alle involverede parter

Resopti tilbyder design og facilitering af forandrings- og implementeringsprocesser, Det kan blandt andet handle om:

 • Forandringsstrategi
 • Ledersupervision
 • Gennembrudsmetoden
 • Forbedringsmodellen
 • Implementering
 • Arbejdsmiljø
 • Udviklingsprojekter
 • Kvalitetsudvikling
 • Koncept for sundhed og trivsel
 • Dialogiske processer
 • Evaluering – kvalitative og kvantitative metoder
 • Afrapportering

Står I midt i en forandrings- eller implementeringsproces nu? Eller skal I forberede et længere forløb?  (Kontakt Resopti her)

Resopti tilbyder også hjælp til ansøgninger, projektbeskrivelser, undersøgelser og rapporter.

Kompetenceudvikling

Den nye generation af ældre personer indgår i samarbejdet med sundhedsprofessionelle med andre forventninger og ressourcer end tidligere. Derfor er der behov for konstant kompetenceudvikling og refleksion blandt medarbejdere og ledere, så kvalitet i pleje og omsorg opretholdes og tilpasses nye behov og tendenser.

Resopti designer og faciliterer kompetenceudvikling efter din organisations behov, hvilket blandt andet kan omfatte:

 • Strategiske målsætninger
 • Ledersparring
 • Design af uddannelsesforløb
 • Gennemførelse af faglige moduler
 • Design af koncepter
 • Procesledelse
 • At være moderator
 • Design af ’intro forløb/intern skole’
 • Voksenlæring og transfer
 • Kompetenceudviklingsforløb
 • Personalepolitikker
 • Evaluering
 • Afrapportering

Se hvilke opgaver Resopti aktuelt arbejder med HER eller kontakt Resopti HER

Samskabelse

Samskabelse kan have mange ansigter – og hensigter. Når reel samskabelse faciliteres, er der mulighed for at styrke tillid, kreativitet og samspil mellem mennesker, så der opstår ejerskab og fællesskab om det ny-skabte.

Resopti forbereder og faciliterer samskabelsesprocesser med inspiration fra Collective Impact Model (CIM) og ved brug af dialogiske processer.

Fortæl om den konkrete samskabelsesproces I står overfor – eller midt i! Resopti hjælper gerne med sparring eller facilitering af processen(Kontakt Resopti HER)

Individuelle forløb

Ledere og medarbejdere tilbydes hjælp til:

 • Forandringsprocesser
 • Implementeringsprocesser
 • Supervision
 • Struktur
 • Overblik
 • Opgaver
 • Eksamen
 • Ansøgninger

Kontakt Resopti, så vi kan planlægge et individuelt forløb (Kontakt Resopti HER)

Borgere og pårørende i ældre- og demensomsorgen tilbydes hjælp til:
 • Pårørende rådgivning
 • Undervisning

Kontakt Resopti, så vi kan planlægge et individuelt forløb (Kontakt Resopti HER)

Bestyrelse

Mangler din organisation kompetent indspark til strategier og handleplaner i bestyrelse, arbejdsgrupper eller i faglige udvalg?

Tina Risager byder ind med fremdrift, tilpas forstyrrelse, opbakning, sparring med ledelsen (Ring eller skriv)

Tina Risager har mange års erfaring med bestyrelses- og udvalgsarbejde i NGO organisationer og i faglige sammenhænge på arbejdsmiljø, ældre- og demensomsorgen.

Aktuelt sidder Tina Risager i Bestyrelsen for  Menighedsplejen i Christianskirken (frivillig bestyrelse), Aarhus.

(Ring eller skriv)

Webinarer

+Medlemskab af Lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti:

Følg linket HER og bliv som privatperson +medlem, hvor du får fuld afgang til lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti©.

Er du fra en arbejdsplads, som ønsker +medlemskab kan du kontakte CEO Tina Risager HER

Formålet med Webinar Resopti©

“Det overordnede formål med lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© er at fremme sundhed, trivsel og livskvalitet for syge ældre og personer med demens. Det gør vi gennem relevant undervisning og oplæg til faglig refleksion og dialog mellem ledere og medarbejdere, som kan understøtte forbedrede handlinger i praksis”

Hvad er et webinar?
Et webinar på lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© er undervisning og oplæg til faglig refleksion, som du følger på en video. Videoen kan du tænde, pause og slukke på det tidspunkt der passer dig.

Det anbefales, at du tager noter, hvis der er sessioner du gerne vil vende tilbage til og lytte til igen.

Hvordan deltager jeg på et webinar?

Du deltager via en computer, Ipad eller telefon, der har adgang til internettet.

Hvad gør jeg med linket fra købsbekræftelsen?


Klik på linket og følg de anvisninger, der kommer frem. gælder kun for privatpersoner. 

Erhvervskunder får adgang til lærings- og refleksionsplatformen via tilsendte brugernavn og adgangskode. Kontakt for information HER

Hvad er kravene til min internetbrowser?
Du kan bruge de fleste browsere, fx Internet Explorer (fra version 11), Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari. Får du problemer med den browser, du plejer at bruge, så prøv at vælge en anden browser til webinaret.

Sørg for at computerens software er opdateret, dvs. drivere der styrer lyd.

Kontakt til underviser og andre deltagere
Når du har deltaget i et webinar, er du velkommen til at blive medlem af den lukkede Facebookgruppe Webinar Resopti. Her kan du stille spørgsmål, kommentere og give gode forslag og råd til andre.

Se udvalget af webinarer ved at klikke her

Foredrag

Emner

Forandring fryder – eller?

Om kommunikation i forandringsprocesser

Atmosfære og energi på møder

Fokus på psykisk arbejdsmiljø

Ældrepleje i Danmark – hvor skal/vil vi hen?

Foredrag og eventuelt debat

Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens

Foredrag og samtale om demens

Pårørendeperspektivet

Afsæt i min bog ‘Helt alene og én af mange’

Demens i familien og i fællesskabet

Foredrag og samtale om demens

Pårørende til en person med demens

Foredrag og samtale om risikoen for selv at blive syg som pårørende

De mange sande perspektiver

Patient-, pårørende- og medarbejderfortællinger fra ældreplejen + dialog

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP