Services

Ledernetværk på demensområdet

Formålet “… er at styrke kvalitet og retning i demensomsorgen ved at skabe et udviklende frirum, hvor ledere i demensomsorgen kan videndele, diskutere udfordringer og værdier, inspireres, opdage nye veje og sætte egen situation i perspektiv.

Lederne indgår i et tillidsfuldt og forpligtende ledernetværk på tværs af kommuner og enheder, hvor formålet er organisatorisk og personlig udvikling blandt både erfarne og nye ledere” (Resopti Ledernetværk©)

Målgruppen er områdeledere, distriktsledere, centerchefer, plejehjemsledere, afdelingsledere og ledere af videns-, rådgivnings- og aktivitetscentre.

Ledernetværksdagene afvikles efter en fastlagt struktur med fokus er på refleksion og læring i relation til de to fællesnævnere: Ledelse og demens.

Vi får besøg af en oplægsholder ved hver ledernetværksdag, ligesom lederne besøger hinanden i en turnusordning på tværs af private og offentlige enheder, hvor ‘alle giver og modtager‘ inspiration til nye handlemuligheder gennem sparring og debat.

Ledernetværk på demensområdet – Midt- og Nordjylland

Ledernetværk på demensområdet:

I Juni 2021 startede Ledernetværk på demensområdet i Midt- og Nordjylland. Gruppen er den første ud af tre ledernetværksgrupper på demensområdet i Danmark.

Pris:

Pris for 1 års medlemskab 9800 kr. + moms. +Medlemmer af Webinar Resopti får 20% rabat. Ledernetværket mødes 6 gange om året til temadage, som faciliteres af Tina Risager. Kontakt for yderligere oplysninger HER.

Se program for sæson 1 – 2021-2022 HER

Se program for sæson 2 – 2022/2023 HER

Se program for sæson 3 – 2023/2024 HER

Ledernetværk på demensområdet – Sydjylland og Fyn

Ledernetværk på demensområdet:

Ledernetværk på demensområdet i Sydjylland og Fyn har eksisteret siden april 2022.

Se program for Sæson 1

Se program for Sæson 2

Reserver gerne datoerne for sæson 3: 30/4 2024, 6/6 2024, 3/9 2024, 24/10 2024, 9/1 2025 og 4/3 2025.

Pris:

Pris for 1 års medlemskab 9800 kr. + moms. +Medlemmer af Webinar Resopti får 20% rabat. Ledernetværket mødes 6 gange om året til temadage, som faciliteres af Tina Risager. 

Kontakt for yderligere oplysninger HER.

Den 31/8 2023 holder Ledernetværk på demensområdet Sydjylland og Fyn en Temadag med psykolog Dorthe Birkmose. Som medlem af Ledernetværket har du fri adgang til temadagen. som gæst kan du købe adgang. Se program og vilkår her: Temadag med Dorthe Birkmose

Ledernetværk på demensområdet – Sjælland, Bornholm, Lolland og Falster

Ledernetværk på demensområdet:

Ledernetværk på demensområdet Sjælland, Bornholm,Lolland og Falster begyndte d. 9/1 2023 og er tredje og sidste skud på stammen i det landsdækkende ledernetværk på demensområdet.

Se Program for Sæson 1

Pris:

Pris for 1 års medlemskab 12.000 kr. +Medlemmer af Webinar Resopti får 20% rabat.

Ledernetværket mødes 6 gange om året til faciliterede temadage. Program fastlægges sammen med medlemmerne. Dagene faciliteres af Tina Risager. Kontakt for yderligere oplysninger HER.

Undersøgelse af ledernetværk på demensområdet

Betydningen af LEDERNETVÆRK PÅ DEMENSOMRÅDET er blevet undersøgt af en gruppe studerende + vejleder fra Aalborg Universitet (AAU), Organisatorisk Læring.

Gennem interviews og spørgeskema undersøgte gruppen betydningen af LEDERNETVÆRK PÅ DEMENSOMRÅDET, hvor de efterfølgende sammenholdt LEDERNETVÆRKETS FORMÅL med informanternes svar i en analyse og fortolkning. Se de studerendes præsentation af projektet i videoen nedenfor og læs det fulde projekt: Undersøgelse af LEDERNETVÆRK PÅ DEMENSOMRÅDET – AAU

Lyt når Dorthe og Jakob fortæller, hvorfor de er med i ledernetværk på demensområdet:

Øvrige tilbud

Kontakt Tina Risager for tilbud om nedenstående services

Supervision af ledelse og/eller medarbejdere

Tina Risager tilbyder supervision af ledere og medarbejdere i ældre- og demensomsorgen – med fokus på refleksion og læring:

Ofte anvendte metoder ved supervision:

 • Faglig refleksion – faglig udvikling
 • Konflikthåndtering 
 • Det reflekterende team
 • Strukturerede dialoger

Kontakt for yderligere information HER

Foredag

Tina Risager holder gerne foredrag eller fungerer som moderator ved debatoplæg i faglige eller folkelige sammenhænge.

“Ældrepleje i Danmark – hvor skal/vil vi hen? (foredrag og debat med afsæt i bogen – Borgernær Sygepleje)

“Faglig ledelse i demensomsorgen – refleksioner over ledelse af kerneopgaven” (Foredrag og debat med afsæt i bogen – Ledelse i demensomsorgen)


“Demens i familien og i fællesskabet” (foredrag og debat med afsæt i bogen – Helt alene og én af mange)

Kontakt Tina Risager (HER)

Forandrings- og implementeringsprocesser

Medarbejdere og ledere i sundhedsvæsenet gennemfører hele tiden store forandrings- og implementeringstiltag, der skal optimere kvalitet og effektivitet i plejen. Ofte opleves det, at skibet bygges, mens det sejler…Der skal god planlægning til, så processerne opleves praksisnære og meningsfulde for alle involverede parter

Resopti tilbyder design og facilitering af forandrings- og implementeringsprocesser, Det kan blandt andet handle om:

 • Forandringsstrategi
 • Ledersupervision
 • Gennembrudsmetoden
 • Forbedringsmodellen
 • Implementering
 • Arbejdsmiljø
 • Udviklingsprojekter
 • Kvalitetsudvikling
 • Koncept for sundhed og trivsel
 • Dialogiske processer
 • Evaluering – kvalitative og kvantitative metoder
 • Afrapportering

Står I midt i en forandrings- eller implementeringsproces nu? Eller skal I forberede et længere forløb?  (Kontakt Resopti her)

Resopti tilbyder også hjælp til ansøgninger, projektbeskrivelser, undersøgelser og rapporter.

Kompetenceudvikling

Den nye generation af ældre personer indgår i samarbejdet med sundhedsprofessionelle med andre forventninger og ressourcer end tidligere. Derfor er der behov for konstant kompetenceudvikling og refleksion blandt medarbejdere og ledere, så kvalitet i pleje og omsorg opretholdes og tilpasses nye behov og tendenser.

Resopti designer og faciliterer kompetenceudvikling efter din organisations behov, hvilket blandt andet kan omfatte:

 • Strategiske målsætninger
 • Ledersparring
 • Design af uddannelsesforløb
 • Gennemførelse af faglige moduler
 • Design af koncepter
 • Procesledelse
 • At være moderator
 • Design af ’intro forløb/intern skole’
 • Voksenlæring og transfer
 • Kompetenceudviklingsforløb
 • Personalepolitikker
 • Evaluering
 • Afrapportering

Se hvilke opgaver Resopti aktuelt arbejder med HER eller kontakt Resopti HER

Samskabelse

Samskabelse kan have mange ansigter – og hensigter. Når reel samskabelse faciliteres, er der mulighed for at styrke tillid, kreativitet og samspil mellem mennesker, så der opstår ejerskab og fællesskab om det ny-skabte.

Resopti forbereder og faciliterer samskabelsesprocesser med inspiration fra Collective Impact Model (CIM) og ved brug af dialogiske processer.

Fortæl om den konkrete samskabelsesproces I står overfor – eller midt i! Resopti hjælper gerne med sparring eller facilitering af processen(Kontakt Resopti HER)

Bestyrelse

Mangler din organisation kompetent indspark til strategier og handleplaner i bestyrelse, arbejdsgrupper eller i faglige udvalg?

Tina Risager byder ind med fremdrift, tilpas forstyrrelse, opbakning, sparring med ledelsen (Ring eller skriv)

Tina Risager har mange års erfaring med bestyrelses- og udvalgsarbejde i NGO organisationer og i faglige sammenhænge på arbejdsmiljø, ældre- og demensomsorgen.

Aktuelt sidder Tina Risager i Bestyrelsen for  Menighedsplejen i Christianskirken (frivillig bestyrelse), Aarhus.

Webinarer

+Medlemskab af Lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti:

Følg linket HER og bliv som privatperson +medlem, hvor du får fuld afgang til lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti©.

Er du fra en arbejdsplads, som ønsker +medlemskab kan du kontakte CEO Tina Risager HER

Formålet med Webinar Resopti©

“Det overordnede formål med lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© er at fremme sundhed, trivsel og livskvalitet for syge ældre og personer med demens. Det gør vi gennem relevant undervisning og oplæg til faglig refleksion og dialog mellem ledere og medarbejdere, som kan understøtte forbedrede handlinger i praksis”

Hvad er et webinar?
Et webinar på lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© er undervisning og oplæg til faglig refleksion, som du følger på en video. Videoen kan du tænde, pause og slukke på det tidspunkt der passer dig.

Det anbefales, at du tager noter, hvis der er sessioner du gerne vil vende tilbage til og lytte til igen.

Hvordan deltager jeg på et webinar?

Du deltager via en computer, Ipad eller telefon, der har adgang til internettet.

Hvad gør jeg med linket fra købsbekræftelsen?


Klik på linket og følg de anvisninger, der kommer frem. gælder kun for privatpersoner. 

Erhvervskunder får adgang til lærings- og refleksionsplatformen via tilsendte brugernavn og adgangskode. Kontakt for information HER

Hvad er kravene til min internetbrowser?
Du kan bruge de fleste browsere, fx Internet Explorer (fra version 11), Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari. Får du problemer med den browser, du plejer at bruge, så prøv at vælge en anden browser til webinaret.

Sørg for at computerens software er opdateret, dvs. drivere der styrer lyd.

Kontakt til underviser og andre deltagere
Når du har deltaget i et webinar, er du velkommen til at blive medlem af den lukkede Facebookgruppe Webinar Resopti. Her kan du stille spørgsmål, kommentere og give gode forslag og råd til andre.

Se udvalget af webinarer ved at klikke her

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP