Services

Se vores tilbud

Resopti arbejder målrettet med dialog og anerkendte metoder, for at få det strategiske niveau til at give mening på det operationelle niveau i ældre- og demensomsorgen. 

Resopti henvender sig både til borgere, pårørende, medarbejdere, ledelser, foreninger og arbejdspladser, der ønsker at forbedre livskvalitet for borgere i ældre- og demensomsorgen.

Tina Risager er en aktiv foredragsholder – og fungerer som moderator ved debatoplæg i faglige eller folkelige sammenhænge. 

Foredag

Tina Risager holder gerne foredrag eller fungerer som moderator ved debatoplæg i faglige eller folkelige sammenhænge.

”Forandring fryder – eller?” (om kommunikation i forandringsprocesser)
”Ældrepleje og uddannelse i Kina” (Fortællinger fra arbejde og samarbejde i Kina)
”Det gode arbejdsmiljø – atmosfære på møder” (fokus på psykisk arbejdsmiljø)

“Pårørendeperspektivet” (Afsæt i min bog ‘Helt alene og én af mange’)

“Ældrepleje i Danmark – hvor skal/vil vi hen? (foredrag og evt. debat)
“Demens i familien og i fællesskabet” (foredrag og samtale om demens)
“Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens” (foredrag og samtale om demens)
“De mange sande perspektiver” (patient-, pårørende- og medarbejderfortællinger fra ældreplejen + dialog)

Kontakt Tina Risager (Kontakt Resopti her)

Forandrings- og implementeringsprocesser

Medarbejdere og ledere i sundhedsvæsenet gennemfører hele tiden store forandrings- og implementeringstiltag, der skal optimere kvalitet og effektivitet i plejen. Ofte opleves det, at skibet bygges, mens det sejler…Der skal god planlægning til, så processerne opleves praksisnære og meningsfulde for alle involverede parter

Resopti tilbyder design og facilitering af forandrings- og implementeringsprocesser, Det kan blandt andet handle om:

 • Forandringsstrategi
 • Ledelsesstøtte
 • Gennembrudsmetoden
 • Forbedringsmodellen
 • Implementering
 • Arbejdsmiljø
 • Udviklingsprojekter
 • Kvalitetsudvikling
 • Koncept for sundhed og trivsel
 • Dialogiske processer
 • Evaluering – kvalitative og kvantitative metoder
 • Afrapportering

Står I midt i en forandrings- eller implementeringsproces nu? Eller skal I forberede et længere forløb?  (Kontakt Resopti her)

Resopti tilbyder også hjælp til ansøgninger, projektbeskrivelser, undersøgelser og rapporter.

Kompetenceudvikling

Den nye generation af ældre personer indgår i samarbejdet med sundhedsprofessionelle med andre forventninger og ressourcer end tidligere. Derfor er der behov for konstant kompetenceudvikling og refleksion mellem medarbejdere og ledere, så kvalitet i pleje og omsorg opretholdes og tilpasses nye behov og tendenser

Resopti designer og faciliterer kompetenceudvikling efter din organisations behov, hvilket blandt andet kan omfatte

 • Strategiske målsætninger
 • Ledersparring
 • Design af uddannelsesforløb
 • Gennemførelse af faglige moduler
 • Design af koncepter
 • Procesledelse
 • At være moderator
 • Design af ’intro forløb/intern skole’
 • Voksenlæring og transfer
 • Kompetenceudviklingsforløb
 • Personalepolitikker
 • Evaluering
 • Afrapportering

Se hvilke opgaver Resopti aktuelt arbejder med HER eller kontakt Resopti HER

Samskabelse

Samskabelse kan have mange ansigter – og hensigter. Når reel samskabelse faciliteres, er der mulighed for at styrke tillid, kreativitet og samspil mellem mennesker, så der opstår ejerskab og fællesskab om det ny-skabte.

Resopti forbereder og faciliterer samskabelsesprocesser med inspiration fra Collective Impact Model (Se mere her) og ved brug af dialogiske processer.

Fortæl om den konkrete samskabelsesproces I står overfor – eller midt i! Resopti hjælper gerne med sparring eller facilitering af processen fra A-Å (Kontakt Resopti HER)

Individuelle forløb

Ledere og medarbejdere tilbydes hjælp til:

 • Forandringsprocesser
 • Implementeringsprocesser
 • Sparring
 • At opdage nye veje og muligheder
 • Struktur
 • Overblik
 • Opgaver
 • Eksamen
 • Ansøgninger
 • Bisidder

Kontakt Resopti, så vi kan planlægge et individuelt forløb (Kontakt Resopti HER)

Borgere og pårørende i ældre- og demensomsorgen tilbydes hjælp til:
 • Pårørende rådgivning
 • Samtale
 • Bisidder
 • Ledsager
 • Aflastning
 • Undervisning

Kontakt Resopti, så vi kan planlægge et individuelt forløb (Kontakt Resopti HER)

Bestyrelse

Mangler din organisation kompetent indspark til strategier og handleplaner i bestyrelse, arbejdsgrupper eller i faglige udvalg?

Tina Risager byder ind med fremdrift, tilpas forstyrrelse, opbakning, sparring med ledelsen (Ring eller skriv)

Tina Risager har mange års erfaring med bestyrelses- og udvalgsarbejde i NGO organisationer og i faglige sammenhænge på arbejdsmiljø, ældre- og demensomsorgen.

Aktuelt sidder Tina Risager i Bestyrelsen for Kompas Hotel Aalborg (professionel bestyrelse) og ved Menighedsplejen i Christianskirken (frivillig bestyrelse), Aarhus.

(Ring eller skriv)

Webinarer

Webinar Resopti
Her får du svar på dine spørgsmål om webinarer, opkobling, deltagelse, lyd og teknik

Hvad er et webinar?
Et webinar er et seminar, hvor du online følger en lektion, et foredrag eller for eksempel et interview. Undervejs anbefaler Resopti, at du tager noter, hvis der er sessioner du gerne vil vende tilbage til og lytte til igen.

Hvordan deltager jeg på et webinar?
Du deltager via en computer, Ipad eller telefon, der har adgang til Internettet.

Hvad gør jeg med linket fra købsbekræftelsen?
Klik på linket og følg de anvisninger, der kommer frem.

Hvad er kravene til min internetbrowser?
Du kan bruge de fleste browsere, fx Internet Explorer (fra version 11), Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari. Får du problemer med den browser, du plejer at bruge, så prøv at vælge en anden til webinaret.

Jeg hører ingen lyd!
Hvis du ikke kan høre lyden, så prøv med følgende:
· Skru op for lyden på computer, smartphone eller tablet og tjek at det ikke er spå lydløs.
· Tjek – via dit kontrolpanel på computeren – hvilken kanal lyden er sat til at komme ud af (fx headset eller computerens højtalere)

Hvis du stadig ikke kan få lyd på (eller hvis du mister lyden undervejs), kan det løse problemet at:
· lukke alle browservinduer
· Tilgå linket igen

Sørg for at computerens software er opdateret, dvs. drivere der styrer lyd.

Kontakt til underviser og andre deltagere
Når du har deltaget i et webinar, er du velkommen til at blive medlem af den lukkede Facebookgruppe Webinar Resopti. Her kan du stille spørgsmål, kommentere og give gode forslag og råd til andre.

Se udvalget af webinarer ved at klikke her

Foredag

Emner

Forandring fryder – eller?

Om kommunikation i forandringsprocesser

Det gode arbejdsmiljø – atmosfære på møder

Fokus på psykisk arbejdsmiljø

Ældrepleje i Danmark – hvor skal/vil vi hen?

Foredrag og eventuelt debat

Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens

Foredrag og samtale om demens

Ældrepleje og uddannelse i Kina

Fortællinger fra arbejde og samarbejde i Kina

Pårørendeperspektivet

Afsæt i min bog ‘Helt alene og én af mange’

Demens i familien og i fællesskabet

Foredrag og samtale om demens

De mange sande perspektiver

Patient-, pårørende- og medarbejderfortællinger fra ældreplejen + dialog

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP