Blog

Systematik i pårørendesamarbejde – baggrund, metode og resultater – del 1

11. august 2021

I ældre- og demensomsorgen indføres i disse år en lang række systematiske arbejdsmetoder, som skal understøtte kvalitet og ensartethed i mødet med borgerne. Også i samarbejdet med pårørende kan en systematisk tilgang hjælpe til, at samtaler med pårørende gennemføres med fokus på både livskvalitet og praktiske forhold.

Plejecenter Østervang i Ikast-Brande Kommune har man opnået gode resultater ved at arbejde med før-indflytningssamtaler, indflytningssamtaler, 3. mdr. samtaler og årssamtaler. Derudover er der altid plads til Ad hoc samtaler, når der løbende opstår behov for det. Hver af samtaletyperne indeholder både faste punkter på dagsordenen, men også god tid til at drøfte de forhold, som opleves vigtige for den enkelte pårørende og som imødekommer den pårørendes psykologiske behov. Metoden har medført stor tilfredshed og tryghed blandt pårørende, idet den ligger op til tydelig forventningsafstemning.

Den systematiske tilgang hjælper plejepersonalet til at holde retning i samtalen og fokus på pårørendes og borgerens perspektiv, idet livshistorien og pårørendes kendskab til borgeren er centralt i dialogen. Leder af Plejecenter Østervang Lene Arved Nielsen fortæller i webinaret Systematik i pårørendesamarbejde – baggrund, metode og resultater – del 1 om, hvordan pårørendesamtaler tager afsæt i Kommunens Værdighedspolitik og psykolog og professor Tom Kitwoods teori om den personcentrerede omsorg. I det efterfølgende webinar Samtaleblomsten – del 2 illustrerer Lene Arved Nielsen, hvordan pårørendesamtalerne er bygget op omkring Kitwoods beskrivelse af de fem psykologiske behov.

Se webinaret Systematik i pårørendesamarbejde – baggrund, metode og resultater – del 1 HER

 

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP