Blog

Triage

16. december 2020

Tydelige prioriteringer af indsatserne i ældre- og demensomsorgen kan understøttes af en triageringsmetode. Triagering er en systematisk måde at samle op på hverdagsobservationer, som ofte gennemføres af social- og sundhedsfaglige medarbejderes dokumentation, som er beskrevet i Ændringsskemaet eller hjulet.

Ved at bruge farvekoderne grøn, gul og rød, kan triagering understøtte et fælles fagligt sprog og give indblik i borgerens helbredsstatus og funktionsniveau, både i hjemmepleje, sygeplejen eller på plejecentrene. Når man følger metoden, kan der i et tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde prioriteres og sættes ind med de rette handlinger over for borgere, der er i risiko for forværring af sygdom, tab af funktionsevne og eventuelt indlæggelse.

Jette Surlykke Tobiasen fra UC Syd gennemgår Triage-metodens baggrund og anvendelsesmuligheder. I webinaret beskrives farveskift mellem grøn, gul og rød og de tilhørende handleanvisninger. Webinaret præsenterer, hvilke overvejelser man med fordel kan drøfte i relation til tværfagligt samarbejde, kompetencer til triagering, mødefrekvens og forebyggelse af indlæggelser og forværring i borgerens tilstand mv.

Se webinaret HER

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP