Blog

VIPS rammesætning

11. marts 2020

Teorien om Personcentreret omsorg er kendt af de fleste, som arbejder i ældre- og demensomsorgen i Danmark. De seneste års fokus på demens har affødt kompetenceudviklingsforløb og dialog på mange arbejdspladser om værdien ved at arbejde Personcentreret i demensomsorgen.

Men hvad skal der egentlig til, for at det er muligt at arbejde personcentreret? Hvilken betydning har den enkelte medarbejders personlighed, holdninger, indstilling og kvalifikationer? Hvilken betydning har medarbejdergruppens kultur og sociale kapital? Og hvilken betydning har de organisatoriske rammer for muligheden for at arbejde med afsæt i personcentreret omsorg? …Kan man her tale om en organisations personlighed, holdninger, indstilling og kvalifikationer…?

Den engelske psykolog og professor Dawn Brooker udviklede med afsæt i samarbejdet med Professor Tom Kitwood en model, som kan bruges til at implementere og fastholde Personcentreret omsorg i en organisation. Den kan også bruges til at evaluere graden af Personcentreret omsorg. Modellen hedder VIPS rammesætning. Den oplister fire elementer: V = Værdigrundlag, I  = Individuel tilgang, P = Perspektivskifte og S = Støttende social miljø, som de fire hovedpunkter der bør fokuseres på, når en organisation har som formål at varetage demensomsorg.

VIPS modellen stiller spørgsmål til organisationens måde at skabe ramme omkring demensomsorgen. Ved bruge af VIPS modellen vil det blive synligt for organisationens medlemmer og omgivelserne, hvorvidt arbejdet med Personcentreret omsorg har de vækstbetingelser, der skal til for at både personen med demens og medarbejdere i organisationen trives.

Hvis du vil vide mere om VIPS metoden, så se med i Webinaret VIPS rammesætning, som gennemgår de fire elementer der er inkluderet i modellen. Webinaret lægger op til dialog mellem ledelse, medarbejdere og pårørende i ældre- og demensomsorgen.

+Medlemmer af Webinar Resopti kan tilgå Webinaret VIPS rammesætning i Webinarsamlingen.

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP