Webinarer & bøger

På denne side kan du som privatperson købe adgang til webinarer, der henvender sig til ledere, undervisere, konsulenter, sundhedsprofessionelle, plejepersonale og pårørende i ældre- og demensomsorgen, på bosteder og i vikarbureauer.

Skal du bruge webinarer i en faglig sammenhæng, kan din arbejdsplads med fordel blive +Medlem af Webinar Resopti© – og dermed få adgang til hele webinarsamlingen. Se videoren til højre for information om +medlemskab. Se handelsbetingelser

“Det overordnede formål med lærings- og refleksionsplatformen Webinar Resopti© er at fremme sundhed, trivsel og livskvalitet for syge ældre og personer med demens. Det gør vi gennem relevant undervisning og oplæg til faglig refleksion og dialog mellem ledere og medarbejdere, som kan understøtte forbedrede handlinger i praksis”

Webinarerne omhandler faglige, etiske, organisatoriske og familiære problemstillinger. Temaerne vælges med afsæt i +Medlemmers ønsker. 

Du er velkommen til at blive medlem af den lukkede Facebookgruppe Webinar Resopti.

Webinarer

Her kan du se Resoptis udvalg af webinarer. Klik ind på et webinar for at få en udvidet beskrivelse samt for at købe adgang til webinaret. Husk at du skal oprette en gratis Medlems-profil for at købe et webinar.

Dementia Care Mapping (DCM)

Under dette tema finder du webinarer, der beskriver kvalitets- og evalueringsmetoden Dementia Care Mapping (DCM)

Musik i plejen

Under dette tema finder du webinarer, som handler om musikkens betydning i plejen.

The Eden Alternative®DK

Under dette tema finder du webinarer, som introducerer til Eden Alternatives® metoder og principper. 

Reminiscens

Under dette tema finder du webinarer, som er relevante i reminiscensarbejdet, som har til formål at fremkalde minder og styrke livskvalitet.

Hjemlighed

Under dette tema finder du webinarer, der handler om, hvordan medarbejdere i ældre- og demensomsorgen kan understøtte oplevelsen af hjemlighed i en plejebolig.

Evaluering

Under dette tema finder du webinarer, som omhandler evalueringsmetoder, der kan anvendes i ældre- og demensomsorgen.

Kultur i ældre- og demensomsorgen

Under dette tema finder du webinarer, der vedrører organisationskultur i ældre- og demensomsorgen med afsæt i forskellige teoretiske perspektiver.

Marte Meo

Dette temaer indeholder webinarer, som vedrører metoden Marte Meo

Pris pr. webinar DKK 99,-

Målgruppe: Pårørende, medarbejdere og ledelse i ældre- og demensomsorgen

Facilitering af refleksion

Under dette tema ligger webinarer, som omhandler metoder og didaktiske overvejelser angående faglig refleksion.

Pris pr. webinar DKK 99,-

Målgruppe: Pårørende, medarbejdere og ledelse i ældre- og demensomsorgen

Etik

I denne kategori finder du webinarer, der omhandler etiske dilemmaer i ældre- og demensomsorgen.

Pris pr. webinar DKK 99,-

Målgruppe: Pårørende, medarbejdere og ledelse i ældre- og demensomsorgen

Tidlig opsporing

I denne kategori introduceres du til forskellige metoder, der kan bruges til hverdagsobservation og tidlig opsporing.

Pris pr. webinar DKK 99,-

Målgruppe: Pårørende, medarbejdere og ledelse i ældre- og demensomsorgen

Livshistorie

I denne kategori kan du finde webinarer, som omhandler livshistorie, så du efterfølgende kan bruge det til at tilrettelægge personcentreret omsorg.

Pris pr. webinar DKK 99,-

Målgruppe: Pårørende, medarbejdere og ledelse i ældre- og demensomsorgen

Samarbejde på tværs

Webinarer i denne kategori omhandler temaer indenfor både tværsektorielle, tværfaglige og tværprofessionelle problemstillinger.

Pris pr. webinar DKK 99,-

Målgruppe: Pårørende, medarbejdere og ledelse i ældre- og demensomsorgen

Neuropædagogik

I denne kategori får du viden om hjernens opbygning og forskellige hjernecentre

Pris pr. webinar DKK 99,-

Målgruppe: Pårørende, medarbejdere og ledelse i ældre- og demensomsorgen

Jura

I denne kategori finder du webinarer, som omhandler juridiske emner, der har relevans i ældre- og demensomsorgen

Pris pr. webinar DKK 99,-

Målgruppe: Pårørende, medarbejdere og ledelse i ældre- og demensomsorgen

Sansestimulation

I denne kategori bliver du introduceret til teori og metoder, der handler om problemstillinger indenfor sansestimulation, intimitet og seksualitet på ældre- og demensområdet.

Pris pr. webinar DKK 99,-

Målgruppe: Pårørende, medarbejdere og ledelse i ældre- og demensomsorgen

Palliation

I dette tema bliver du introduceret til teori og metoder, der handler om problemstillinger indenfor palliation

Pris pr. webinar DKK 99,-

Målgruppe: Pårørende, medarbejdere og ledelse i ældre- og demensomsorgen

Ledelse og organisation

I dette tema bliver du introduceret til teori og emner, der relaterer sig til ledelse og organisatoriske problemstillinger i ældre- og demensomsorgen

Pris pr. webinar DKK 99,-

Målgruppe: Pårørende, medarbejdere og ledelse i ældre- og demensomsorgen

Forebyggende hjemmebesøg

I dette tema bliver du introduceret til emner, der relaterer sig til forebyggende hjemmebesøg i ældre- og demensomsorgen

Pris pr. webinar DKK 99,-

Målgruppe: Pårørende, medarbejdere og ledelse i ældre- og demensomsorgen

Viden om demens

I denne række webinarer bliver du introduceret til grundlæggende viden om demens. Læs mere ved at klikke på webinarerne.

Pris pr. webinar DKK 99,-*

Målgruppe: Pårørende, medarbejdere og ledelse i ældre- og demensomsorgen

Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens

I denne kategori finder du Webinarer, som er udviklet i tre trin, der følger BPSD-modellen som den er beskrevet af Sundhedsstyrelsen. Webinarerne kan med fordel ses i kronologisk rækkefølge. Læs om de enkelte webinarer i kategorien ved at trykke på de grønne felter til højre.

Pris pr. webinar DKK 99,-

Målgruppe: Pårørende, medarbejdere og ledelse i ældre- og demensomsorgen

Konflikthåndtering

I denne kategori finder du Webinarer, som særligt omhandler konflikthåndtering i ældre- og demensomsorgen. Webinarerne præsenterer teoretiske perspektiver og modeller, som kan anvendes som redskab til at nedbringe intensiteten i konfliktsituationer. Læs om de enkelte webinarer i kategorien ved at trykke på de grønne felter til højre.

Pris pr. webinar DKK 99,-

Målgruppe: Pårørende, medarbejdere og ledelse i ældre- og demensomsorgen

Kommunikation

I denne kategori finder du Webinarer, som særligt omhandler kommunikation. De teorier og modeller som præsenteres kan på forskellig vis anvendes i forhold til personer med demens, pårørende og generelt i sociale relationer. Læs om de enkelte Webinarer i kategorien ved at trykke på de grønne felter til højre.

Pris pr. webinar DKK 99,-

Målgruppe: Pårørende, medarbejdere og ledelse i ældre- og demensomsorgen

Arbejdsmiljø og samarbejde

I denne kategori finder du webinarer, som særligt omhandler arbejdsmiljø og samarbejde. De teorier og modeller som præsenteres kan på forskellig vis anvendes i forhold til at fremme et godt samarbejde mellem forskellige parter i ældre- og demensomsorgen. Læs om de enkelte webinarer i kategorien ved at trykke på de grønne felter til højre.

Pris pr. webinar DKK 99,-

Målgruppe: Pårørende, medarbejdere og ledelse i ældre- og demensomsorgen

Personcentreret omsorg

I denne kategori finder du webinarer, som introducerer til forskellige grene af teorien om Personcentreret Omsorg, som psykolog og professor Tom Kitwood beskriver den. Webinarerne inddrager også andre teoretiske perspektiver og eksempler fra ’best practice’ i hverdagens demensomsorg. Læs om de enkelte webinarer i kategorien ved at trykke på de grønne felter til højre.

Pris pr. webinar DKK 99,-

Målgruppe: Pårørende, medarbejdere og ledelse i ældre- og demensomsorgen

Sygepleje

Webinarerne i denne kategori omhandler kliniske problemstillinger i ældre- og demensomsorgen

Pris pr. webinar DKK 99,-

Målgruppe: Pårørende, medarbejdere og ledelse i ældre- og demensomsorgen

Pårørende

I denne kategori finder du Webinarer, som særligt omhandler samarbejde mellem pårørende og medarbejdere i ældre- og demensomsorgen. Nogle af Webinarerne er præsenteret med inddragelse af pårørendeperspektiver. Læs om de enkelte Webinarer i kategorien ved at trykke på de grønne felter til højre.

Pris pr. webinar DKK 99,-*

Målgruppe: Pårørende, medarbejdere og ledelse i ældre- og demensomsorgen

Bøger

Helt alene – og én af mange

Pris: 199,- DKK

”Helt alene – og én af mange – en refleksionsbog for pårørende til personer med demens” giver indblik i nogle af de følelsesmæssige, familiære og organisatoriske vanskeligheder man kan rammes af, når demens gør sit indtog i familien.

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP