Blog

ABCDE

18. februar 2021

Med den stigende kompleksitet og øgede mængde opgaver i kommunernes ældrepleje, følger også behovet for systematiske arbejdsmetoder, som kan sikre kvalitet og tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og funktionsniveau hos borgerne.

Én systematik, som kan sikre overblik over borgerens vitale-parametre er ABCDE-systematikken. Oprindeligt er ABCDE-systematikken udviklet i sygehusregi og anvendt i akutsygeplejen. I dag anvendes systematikken også bredt i den kommunale sygepleje og hjælper til en sikker og tydelig prioritering af indsatserne.

ABCDE kan bruges tværfagligt og hjælper med til at sikre klarhed over observationer og efterfølgende valg af handlinger, som stabiliserer borgerens vitale funktioner. Med ABCDE- systematikkens fokus på de vitale funktioner er den et vigtigt redskab til prioritering af indsatser.

Systematikken kan dog ikke stå alene, idet den ikke omfatter øvrige observationer og et helhedsblik på borgerens samlede tilstand og funktionsniveau. Derfor kan ABCDE med fordel gennemgås med Se-Føl-Lyt fremgangsmåden, som sikrer et klinisk blik på borgeren.

Jette Surlykke Tobiasen fra UC Syd gennemgår i Webinaret ’ABCDE’ systematikkens punkter A =airway (øvre luftveje), B= Breathing (vejrtrækning), C = Circulation (cirkulation), D = disability (bevidsthedsniveau) og E = eksposure (eksponering) og hvordan den kan anvendes i ældreplejen udenfor sygehusregi. I webinaret tydeliggøres det, hvordan Se-Føl-Lyt – tilgangen sikrer et samlet helhedsblik på borgerens tilstand.

Se webianaret HER

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP