Blog

De sidste uger, dage og timer

27. maj 2020

”…det sværeste er, når de pårørende spørger: Hvor lang tid er der igen? Hvornår dør han?… for jeg ved det jo ikke”… sådan fortæller plejehjemspersonale om en særlig svær situation i den palliative indsats.

Nej, vi kan ikke svare præcist på, hvor lang tid der er tilbage i et menneskes liv. Det ved pårørende også godt….

Men jo, vi kan faktisk fortælle meget om, hvilke tegn vi kigger efter – og give udtryk for, hvad vi ser hos deres kære.

At yde omsorg for et døende menneske i hjemmeplejen eller på plejehjem er en opgave, som kræver både kliniske, sociale og organisatoriske færdigheder og kompetencer.

Observation, vurdering og konkrete plejeopgaver er en del af den palliative indsats. Udover dette skal plejepersonale kunne tale med og støtte borgeren og de pårørende, ligesom de skal kunne træffe valg om at inddrage samarbejdspartnere, fx præst, læge, musikterapeut eller lignende.

Ofte er det i samarbejdet med pårørende, plejepersonalet giver udtryk for, at det er svært. Man kan opleve sig utilstrækkelig, man kan opleve sig konfronteret med sin egen dødelighed og usikker på sin faglighed. Indimellem er reaktionen på dette, at plejepersonalet trækker sig væk fra borgeren og de pårørende ”….jeg vil jo ikke forstyrre familien på stuen…”

Der kan gøres meget for at opøve både de kliniske, de sociale og de organisatoriske kompetencer. Det kræver øvelse og rum til faglig refleksion. Specialsygeplejerske, Heidi Krohn Didriksen, giver i Webinaret De sidste uger, dage og timer bud på, hvilke tegn plejepersonalet kan kigge efter hos den døende borger. Hun fortæller om, hvilke tegn der typisk ses i de sidste uger og dage – og efterfølgende fortæller hun om de tegn, der er typiske for de sidste levedage og timer.

Ved at plejepersonalet har kendskab til disse konkrete tegn, kan der opøves et mere solidt vidensgrundlag at indgå i dialogen med de pårørende… man kan også vejlede de pårørende, hvor de selv kan finde mere viden, fx i Appen: Palliation i praksis.

Hvis du vil vide mere om tegn på forestående død, systematiske metoder til observation og vurdering, totalsmertebegrebet, empati og nærvær i den palliative indsats, så se med i webinaret De sidste uger, dage og timer.

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP