Blog

Det levede liv – om livsformer og rollemønstre

22. september 2020

I ældre- og demensomsorgen er arbejde med livshistorie vundet frem, og mange steder arbejdes ihærdigt med at implementere systematiske metoder til at undersøge borgerens livshistorie, for efterfølgende at inddrage den aktivt i en personcentreret omsorg.

I nogle sammenhænge handler det om at undersøge nuværende og tidligere interesser, arbejdsliv, hobbyer, livretter med videre, men ikke så ofte inddrages viden om borgerens livsformer og rollemønstre når livshistorien undersøges.

Udviklingssygeplejerske; Pia Østergaard har mangeårig erfaring fra demensindsatsen og hun interesserer sig særligt for, hvilken betydning borgerens livsform interne rollemønstre i parforhold mellem ældre par har.

I webinaret Det levede liv – livsformer og rollemønstre udfolder hun etnolog, Thomas Højrups teori om livsformerne, de selvstændiges livsform, lønarbejderlivsformen, den karrierebundne livsform og hun inddrager to yderligere livsformer husmorlivsformen og baglandslivsformen, der senere er tilføjet at etnolog, Lone Rahbek Christensens. Efterfølgende beskriver hun rollemønstreneafhængighedsmønstre, afstandsmønstre, fællesskabsmønstre og åbenhed/dialogmønstre i parforhold, som der er beskrevet af den norske gerontopsykolog og forsker Reidun Ingebretsen. Pia Østergaard kommer med eksempler på, hvordan viden om livsformsteori og teori om rollemønstre kan bruges som analyseredskaber, til bedre at forstå en person, idet vi får indblik i, hvilke roller og mønstre personen har indtaget op gennem det levede liv og hvilke forventninger personen kan have til os som personale.

Se webianaret HER

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP