Blog

Magtanvendelse i demensomsorgen

11. februar 2020

Omkring på landets plejecentre og i hjemmeplejeområder arbejdes der lige nu med at forholde sig til de nye regler for Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, som trådte i kraft pr. 1/1 2020. I mit arbejde er det særligt i relation til personer med demens, som reglerne vedrører. Spørgsmål rejser sig om, hvordan reglerne forvaltes bedst muligt? Hvordan sikrer vi, at de ikke anvendes på en uhensigtsmæssig måde til ulempe og indskrænkelse af personen med demens’ rettigheder?

Lovgivningen giver medarbejdere mulighed for at anvende magt overfor personer med demens i helt særlige tilfælde. Ved anvendelse af magt overfor personer med demens påvirkes personens selvbestemmelsesret, som ellers er sikret i FNs menneskerettighedskonvention og i Grundlovens §71.

Selvom udgangspunktet på plejecentre og i hjemmeplejeområder er, at magtanvendelse naturligvis ikke foregår uden grundige faglige vurderinger i den enkelte situation, så opstår der uvægerligt en risiko for, at den nye lovgivning kan medføre unødig magtanvendelse. Særligt, hvis ikke medarbejdere og ledelse er i tæt dialog og yderst bevidste om forvaltningen af den nye lovgivning.

Magtanvendelse må ifølge lovgivningen kun bruges i undtagelsessituationer og når der er prøvet alt hvad der er muligt ad pædagogisk vej. Men hvornår er alt andet prøvet? Hvem laver denne vurdering? Og i hvilken situation beder vi medarbejdere om at lave den vurdering? Lovgivningen fastslår også, at magtanvendelse ikke må erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk hjælpe og støtte… Nej… men lovgivningen byder ikke ind med anvisninger til, hvordan det skal praktiseres i en travl aftenvagt.

Det bedste svar findes måske i, at disse betingelser kalder på en høj faglighed hos medarbejderne, modig og faciliterende ledelse, vilje til at finde nye veje, et stærkt læringsmiljø, kompetenceudvikling og ikke mindst organisatoriske rammer som giver rum til refleksion.

I webinaret Magtanvendelse i demensomsorgen taler jeg med Centerleder af Skovgarden i Hadsund, Dorthe Lynge Isaksen, om de nye magtanvendelsesregler. I interviewet kommer hun ind omkring emner, der vedrører Servicelovens §124 c Afværgehjælp, § 136 c Kortvarigt fastholdelse i personlig hygiejne situationer og § 124 b Fysisk guidning. Dorthe fortæller både om sin tvivl, sine overvejelser og ønske om kontinuerligt at fremme den faglige refleksion blandt medarbejderne, når der opstår svære situationer på plejecentret, hvor spørgsmål om magtanvendelse er relevant at drøfte. Se med HER

Info


+45 60 55 13 27
Resopti@resopti.dk
CVR: 33735049

Modtag nyhedsbrev


Webbureau ITTP